سه شنبه ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۸، اول مرداد ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: محمدعقیلی
گزارش ها: زینت هاشمی، طاهرجام برسنگ

دستگیری یکی از جنایتکاران جنگی در صربستان (محمدعقیلی)

رئیس جمهوری صربستان اعلام کرد که Radovan Karadzic  که به عنوان جنایتکار جنگی تحت تعقیب بوده توسط نیروهای امنیتی صرب دستگیر شده است. Radovan Karadzic   در آغاز دهه ی ۹۰ میلادی رئیس جمهورمنطقه ی مستقل اعلام شده ی بوسنی صربستان بود. او پس از استقلال بوسنی از صربستان و از حدود ده سال پیش متواری شد. او متهم به کشتار مسلمانان و ازجمله قتل بی رحمانه ی هفت هزارمرد و پسرمسلمان در Srebrenica  و نیزدر Sarajevo  ست.  Radovan Karadzic  قراراست به دادگاه بین المللی لاهه تحویل داده شود تا مورد محاکمه قرارگیرد. دادگاه لاهه و همچنین اتحادیه ی اروپا از این اقدام صربستان استقبال کرده اند.
گفته می شود که دستگیریRadovan Karadzic   به هموارترشدن روابط صربستان با اتحادیه ی اروپا کمک خواهدکرد. کارل بیلدت، وزیرامورخارجه ی سوئد نیزاقدام دولت جدید صربستان دردستگیری و تحویل Radovan Karadzic  را به دادگاه بین المللی لاهه  مثبت ارزیابی کرده و آن را نشانه ای از تمایل این دولت به نزدیکی به اتحادیه اروپا و برقراری روابط بین المللی دانسته است. کارل بیلدت تاثیراین اقدام برنزدیکی بیشتر صربستان به اتحادیه ی اروپا را نیزمثبت دانسته و نسبت به سریع ترشدن بررسی وضعیت این کشور در پیوستن به اتحادیه ی اروپا تاکیدکرده است. 
اضافه کنیم که جزییات دستگیری  Radovan Karadzic  هنوزاعلام نشده، اما گفته می شود که او در بلگراد مخفی بوده و در همان شهر نیزدستگیرشده است. یکی دیگراز جنایتکاران جنگی  که هنوز متواری ست  Ratko Mladic  از نزدیکان  Radovan Karadzic  و فرمانده ی ارتش  در دوره ی ریاست جمهوری او بر بوسنی صربستان است. 


 تشکیل شبکه ای برای کوشش درجهت لغو قانون جدید شنود (محمد عقیلی)
پانزده تن از سیاستمداران احزاب بورژوایی، شبکه ای را برعلیه قانون جدید کنترل ارتباطات تلفنی و اینترنتی که FRA-lagen  نامیده می شود تشکیل داده و خواستار لغو این قانون پیش از به اجرادرآمدن آن شده اند. آنها در مقاله ای در روزنامه ی امروز داگنزنی هیتر نوشته اند که این قانون در تضاد با اصول امنیت حقوقی افراد است چرا که می تواند باعث تجاوز دولت به حریم خصوصی کسانی نیز شودکه هیچ سوء ظنی متوجه آنها نیست. ازسوی دیگر معاون حزب چپ Alice Åström  نیز خواستار اقدام مشترکی میان احزاب اپوزیسیون و نمایندگان منتقد احزاب بورژوایی در پارلمان برای لغو این قانون شده است. Alice Åström  اظهارامیدواری می کند که تمام کسانی که مخالف این قانون هستند و ازجمله منتقدین بورژوای این قانون درصورت انجام اقدامی مشترک، موفق به توقف این قانون و آغاز بحثی جدید درمورد آن خواهندشد که به سود همه خواهدبود. درپاسخ به پیشنهاد Alice Åström  معاون حزب چپ،  یکی از نمایندگان حزب لیبرال مردم در پارلمان که منتقد این قانون است  Cecilia Wikström  می گوید که نقطه نظرهای حزب چپ به ویژه در زمینه ی مسائل امنیتی و دفاعی هرگزاز پشتیبانی گسترده ی مردمی برخوردارنبوده  و به این دلیل او نمی تواند موقعیتی را که حزب چپ بتواند رهبری چنین اقدامی را دردست بگیرد، تصورکند. او همچنین تاکیدمی کند که سیاستمداران منتقد در حزب لیبرال مردم به شیوه ای که آغازکرده اند ادامه خواهندداد.
اضافه کنیم که این قانون در هجدهم ژوئن، ماه گذشته با ۱۴۳ رای موافق در برابر  ۱۳۸ رای مخالف و یک رای ممتنع در پارلمان به تصویب رسید. با اجرای این قانون دولت مجازخواهدبود که تمام مکالمات تلفنی و ارتباطات های اینترنتی مردم را نیزکنترل کند. این قانون با مخالفت های شدیدی ازجمله برگزاری تظاهرات گسترده در استکهلم و شهرهای دیگر سوئد روبروشد و سیاستمداران حزب لیبرال مردم نیز اقداماتی را برای لغو این  قانون آغازکردند که همچنان ادامه دارد.

افزایش تجاوز جنسی در سوئد (محمد عقیلی)
  تجاوز جنسی در ده سال اخیردر سوئد افزایش یافته است.
به گزارش پلیس در حال حاضر ۲۵۰۰ مورد شکایت درمورد تجاوز درخارج از منازل از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ وجود دارد که رسیدگی به آنها هنوزآغازنشده  است. در گزارش پلیس تاکیدشده است که تنها چند مورد ازاین تجاوزها بصورت زنجیره ای و توسط افراد مشخصی مانند آندرش اکلوند Anders Eklund  و فرد معروف به Hagamannen انجام شده است.

Anders Eklund  متهم به تجاوز و قتل ازجمله دختر خردسال  Engla Häglundو زن جوان ۳۱ ساله Pernilla Hellgren است اوهم اکنون در دادگاه استکهلم مورد محاکمه قراردارد.
براساس گزارش پلیس درسال گذشته ۴۷۰۰ شکایت درمورد تجاوزجنسی در سوئد به پلیس داده شد که بیشتر آنها مربوط به تجاوز در درون منازل و توسط مردانی بود که با زنان قربانی خود آشنایی داشتند.


درخواست ایجاد مدرسه ی آزاد سوسیالیستی (محمد عقیلی)
سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات امروز درخواستی را برای ایجاد یک مدرسه ی آزاد سوسیالیستی از کلاس اول تا نهم در استکهلم دراختیاراداره ی کل امور مدارس Skolverket قرارداد.  رهبر این سازمان  Jytte Guteland  تاکیدکرده است که این درخواست گرچه می تواند بحثی را درمورد هدف آن ایجادکند، اما کاملا جدی ست.
هفته ی گذشته نیز درخواست مشابهی ازسوی دفتراین سازمان درشهر بوروس دراختیار اداره ی کل امورمدارس قرارداده شد که  بدگمانی هایی را ایجادکرد. رهبرسازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات Jytte Guteland  دراین مورد می گوید که اداره ی کل امور مدارس باید چنین بدگمانی هایی را درمورد مدارس اقتصادی و مذهبی نیزداشته باشد.

محکومیت پنج عضو گروه هلس انجلس در مالمو (محمدعقیلی)

دادگاه مالمو امروز ۵ نفر را به اتهام اقدام علیه قانون ازطرق ایجاد حریق و تخریب وسایل مردم به زندان محکوم کرد. این پنج مرد ازاعضای گروه بزهکارموتوارسواران Hells Angels  هستند که دو نفر از آنها هریک به یک سال و نیم و سه تن دیگر به زندان های کوتاهتر محکوم شدند. این پنج نفردراوایل ماه گذشته در ارتباط با جاسازی و انفجار ۷۰ کیلو دینامیت در یکی از صندوق های نگهداری وسایل درایستگاه قطار مالمو دستگیرشدند.
* کمیتۀ نابینایان و کم بینایان خارجی تبار در اتحادیۀ سراسری توانخواهان (طاهر جام برسنگ)

کمیتۀ توانخواهان خارجی‌تبار با هدف پخش اطلاعات دقیق از مسائل و نیازهای توانخواهان نابینا یا کم‌بینا، در ۵ گروه زبانی مختلف تشکیل شده است. فارسی، کردی، عربی، اسپانیائی و زبان سوئدی برای توانخواهانی با ریشه در کشورهای مختلف اروپای شرقی، ۵ گروه نامبرده را شامل می‌شود.

کار کمیتۀ توانخواهان نابینا و کم‌بینای خارجی‌تبار در اتحادیۀ سراسری توانخواهان این گروه، بیشتر اطلاعات در مورد وضعیت توانخواهان است، نیازمندی‌هاشان و امکانات اجتماعی. از طریق ارتباط مستمر بین گروه‌های زبانی مختلف. کار کمیته بر اساس موازین دمکراتیک با رای گیری انجام می‌شود و اولویت فعالیت‌ها بر اساس نیازمندی‌های گروه‌های زبانی مختلف طبقه بندی می‌شوند. قرار است در ماه اوت پیش رو، سایت اتحادیۀ توانخواهان نابینا و کم‌بینای سوئد، به زبان‌های مختلف کمیتۀ توانخواهان خارجی‌تبار اطلاعات خود را انتشار دهد. در حال حاضر در سایت اینترنتی اتحادیۀ سراسری تواخواهان نابینا و کم‌بینا اطلاعات تنها به زبان‌های سوئدی و انگلیسی وجود دارد. پروژۀ اطلاعات دربارۀ بازار کار، یکی از پروژه‌های این کمیته بود که در ماه مه اجرا شد. در چارچوب این پروژه، امکانات بازار کار برای توانخواهان نابینا و کم‌بینا سنجیده شد و توانخواهان شرکت کننده در دوره‌های این پروژه از دیگر امکاناتی که در بازار کار از طرف مراجع و صاحبان مشاغل برای این دسته از افراد وجود دارد، اطلاع یافتند. موضوع پروژه‌ای که در آینده کمیتۀ خارجی‌تباران اتحادیۀ سراسری توانخواهان نابینا و کم‌بینا در دست خواهد گرفت، وضعیت زنان در اجتماع است از زوایای گوناگون.
پیام گلی تقوی سخنگوی انجمن توانخواهان ایرانی برای هموطنان توانخواه:
- در تماسی که ما با ارگان‌های سوئدی می‌گیریم، از حضور کم خارجی‌تباران در این گونه فعالیت‌ها گله می‌کنند. با توجه به این که توانخواهان خارجی‌تبار، گروه بزرگی را تشکیل می‌دهند؛ اما این افراد در فعالیت‌های اتحادیه‌های سراسری شرکت نمی‌کنند؛ به همین دلیل آن گونه که باید از حق و حقوق خود باخبر نیستند. پیام من این است که دوستانی که صدای من را می‌شنوند در این فعالیت‌ها شرکت کنند، اطلاعات بگیرند. با نشستن در خانه و منزوی شدن، کاری از پیش نخواهد رفت. باید وارد جامعه شد!

taher.jambarsang@sr.seآشنایی با سوئد ازطریق گشت و گذاری در مناطق مختلف آن. این بار منطقه ی یونشوپینگ در بخش جنوبی کشور (زینت هاشمی)
امروز در بخش گشت و گذاری در سوئد می پردازیم به شهر و منطقه ی  زیبای یونشپینگ که مجاورت بخش بزرگی از آن با دریاچه وترن،Vättern بر زیبائی این شهر افزوده است.
استان یونشپینگ، حدود ۳۵۰ هزارنفر جمعیت دارد  که ۱۲۴ هزارنفرآن در کمون یونشپینگ زندگی می کنند. ازاین تعداد  ۸۰۰ نفر ایرانی و ۷۰ نفر افغان هستند. علاوه بر جذابیت های توریستی این منطقه به سبب زیبائی و سهولت و تعدد امکانات سفر چون راه های زمینی، دریائی و هوائی،  اکثر مهاجران ساکن آن ازجمله ایرانیان و افغان ها که ما با آن ها گفتگو کرده ایم ازندگی خود در این منطقه نیز اظهار رضایت می کنند. گذشته ازاین، ازجمله منطقه ی خارجی نشین روسلت  Råslätt  دراین شهر، حدود دو سال پیش در مقایسه با مناطق خارجی نشین  نه تنها سوئد بلکه حتی برخی از کشورهای دیگر اروپائی، به عنوان مناسب ترین منطقه برای خارجی های ساکن آن  شناخته شد. 
 نسرین شهورزی  و داوید و جانی از ایرانیان آشوری ساکن یونشپینگ مهمان برنامه هستند و از مکان های دیدنی و آنچه باید درباره ی یونشوپینگ دانست، برایمان می گویند.
 اکثر ساکنان یونشپینگ دیدار از هوسکوارنا و گرنا در حومه ی این شهر رابه همه ی توریست های یونشپینگ  توصیه می کنند. شکلات های معروف و خوش طعم سوئدی  پولکا گریس در گرنا تولید می شود. هتل های زیادی و همچنین میهمانسرایی در هوسکوارنا در حومه ی یونشپینگ وجود دارد که گفته می شود درحال حاضر برای توریست های تابستانی بهای کمتری نیز در نظر گرفته اند. برای اطلاعات بیشتر دراین زمینه می توان تلفنی با دفتر جهانگردی، توریست بیرو در یونشپینگ تماس گرفت و یا به سایت اینترنتی آن مراجعه کرد.

در یونشوپینگ یک انجمن ایرانی وجودداشت که فعالیت آن چهارسال متوقف شد و اینک از ماه مارس فعالیت آن ازسرگرفته شده است.
درباره ی این انجمن گفتگویی داریم با  داویدشیرمحمدی، مسئول فعلی آن.

در یونشوپینگ یک کافه که درعین حال مرکزی برای معرفی آثار هنرمندان نیز هست توسط یک بانوی ایرانی، ملیحه ی تهرانی از مدتی پیش راه اندازی شده که با استقبال به ویژه سوئدی ها نیزروبروشده است.
در روزنامه ی محلی یونشوپینگ با ملیحه ی تهرانی گفتگوشده و ضمن معرفی گالری کافه او، از او به عنوان یک زن و مادر نمونه نیز نام برده شده است. با او درمورد فعالیتش گفتگوکرده ایم.
 

درمحل کافه گالری یونشوپینگ بایکی از بازدیدکنندگان از نمایشگاهی که درآن زمان درگالری برپابود نیز گفتگوکرده ایم.

در یونشوپینگ یک گل فروشی نیز وجود دارد که به یک بانوی ایرانی تعلق دارد و  توسط خود او اداره می شود. با او نیز درمورد فعالیتی که دارد گفتگو کرده ایم.
 


 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista