دوشنبه ۴ اوت ۲۰۰۸، ۱۴ مرداد ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: محمد عقیلی
گزارش ها : زینت هاشمی، مژگان مشکین

گسترده ترشدن فعالیت قاچاقچی های انسان در سوئد (محمد عقیلی)

براساس گزارش شورای پیشگیری از جرایم Brottsförebyggande rådet قاچاق انسان به سوئد به شدت افزایش یافته است. 
بازرس جنایی در اداره ی پلیس مرزی سوئد Stefan Hagberg  ضمن تایید این مسئله، می گوید که بسیاری از کسانی که می خواهند وارد سوئد شوند دارای مدارک جعلی هستتند و یا این که از مدارک افراد دیگراستفاده می کنند، همچنین در بسیاری از موارد کمک هایی دریافت می کنند تا بتوانند بصورتی غیرقانونی از مرز بگذرند.
ارقام ارائه شده دراین گزارش نشان می دهد که سال گذشته علاوه بر بیشترین شمارمتقاضیان پناهندگی، در زمینه ی قاچاق انسان به سوئد نیز  با حدود ۵۰۰ مورد بیشترین آمار درسال های اخیر را به خود اختصاص داد. سال پیش از آن، یعنی ۲۰۰۶ قاچاق انسان به سوئد تنها ۱۵۰ مورد بود. درسال جاری نیز میزان قاچاق انسان تاکنون بیش از تمام سال ۲۰۰۶ اعلام شده است. 
باتوجه به گزارش ارائه شده، قاچاق انسان توسط گروه های سازمان یافته و ازطریق ازجمله گذرنامه های جعلی و یا توسط افرادی که به عنوان نمونه پناهجویان را با اتومبیل از پل اوره سوند، پل میان دانمارک و سوئد، عبورمی دهند، صورت می گیرد. پلیس طرح هایی را برای مبارزه با قاچاق انسان و کسانی که به این امر اقدام می کنند دردست اجرادارد. Leif Svensson  از هیئت رئیسه ی پلیس کشوری می گوید که  تمرکزپلیس بیشترمتوجه افرادی ست که سازمان یافته و ازروی نقشه و  با هدف دریافت پول به این کار اقدام می کنند.
بااین حال Stefan Hagberg  بازرس جنایی در اداره ی پلیس مرزی سوئد تایید می کند که رسیدگی به این امر چندان آسان نیست. او می گوید که موارد بسیاری افراد اقرارمی کنند که به سوئد قاچاق شده اند و یا خانواده آنها قاچاق شده است، اما بااین حال از دادن نام قاچاقچی و یا اطلاعات بیشتر دراین مورد خودداری می کنند و درنتیجه به دلیل نبود اطلاعات دقیق تر و افراد مظنون موضوع نمی تواند دنبال شود.
 


دشواری زنان پناهجوی مورد تهدید در دریافت اجازه ی اقامت (محمد عقیلی)
دریافت اجازه ی اقامت به دلایل ناموسی و جنسیتی از اداره ی کل امورمهاجرت با دشواری بسیار زیادی صورت می گیرد و در بیشتر موارد با پاسخ منفی روبرومی شود. به عنوان نمونه می توان به موقعیت دو زن از کوسوو و عراق اشاره کرد که باوجود ارائه ی مدارکی مبنی بر وجود خطرحتی قتل آنها درصورت بازگشت، از اداره ی کل امورمهاجرت پاسخ منفی دریافت کرده اند. یکی ازاین زنان به دلیل ازدواج با مرد دلخواهش و فرار با او، مورد تهدید برادرانش قرارگرفته و آنها حتی همسر او را با کارد مضروب کرده اند و دیگری نیز به دلیل مشابهی پس از بازگشت به روستای محل زندگی خود مورد تجاوز مردانی ازهمان روستا  قرارگرفته است. هردوی این زنان می گویند که بازگشت آنها برابر با مرگشان است. 
دراین مورد Micke Ribbenvik  از مسئولان  اداراه ی کل امور مهاجرت می گوید که این گونه زنان اغلب قادر به ارائه ی مدارکی برای اثبات ادعاهای خود نیستند و فقدان یا کمبود مدارک کافی که بتواند با مقررات موجود همخوانی داشته باشد، باعث رد درخواست آنها می شود. او همچنین براساس مقررات اداره ی کل امورمهاجرت تاکیدمی کند که این گونه زنان درصورت  اقامت در سوئد با خطرات بیشتری روبروخواهندشد و بازگشت به کشورشان به سود آنهاست. بااین حال او می گوید که درمواردی اظهارات این گونه زنان به این دلیل که با اطلاعات و دانش کارکنان اداره ی کل امورمهاجرت ازاین مسائل همخوانی دارد، می تواند بدون نیاز به ارائه ی مدرک، پذیرفته شود.Andreas Johansson  وکیل مدافع یکی از این دو پناهجوست که تعیین مقررات سختگیرانه و نیاز به مدارک کافی برای اثبات وجود خطر مرگ به دلایل ناموسی و همچنین برداشت اداره ی کل امور مهاجرت از بی خطر بودن اخراج آنها و خطرناک تر بودن اقامتشان در سوئد را تاسف بار می داند.
ازسوی دیگر سازمان ها و انجمن هایی که برای حقوق زنان فعالیت دارند نیز نسبت به رد درخواست پناهندگی این زنان  که به دلایل ناموسی و جنسیتی ارائه شده و بازگرداندن آنها اظهار نگرانی می کنند و تاکیدمی کنند که چنین زنانی در صورت بازگشت باخطر حتی کشته شدن روبروخواهندشد.
یکی از سازمان های ایرانی مدافع حقوق زنان دراستکهلم، انجمن حق زنان است که چنین مسئله ای را تایید می کند. ماریا رشیدی دبیراین انجمن:
برای آگاهی بیشتر از فعالیت های انجمن حق زنان می توانید به سایت این انجمن مراجعه کنید www.womansrights.org


اعتراضی جدید به قانون تازه تصویب شده ی شنود 
۱4 تن از سیاستمداران متنفذ حزب مودرات در کمون های سوئد در مقاله ی مشترکی در شماره ی امروز روزنامه ی داگنزس نی هیتر ضمن انتقاد از قانون جدید شنود که امکان کنترل گسترده ی ارتباطات مردم را می دهد، خواستار عقب نشینی دولت و تهیه ی پیشنهادجدیدی دراین مورد شده اند. آنها تاکیدکرده اند که قانون جدید باید متوجه بیگانگان وارتباطات رادیویی نظامی باشد و نتواند افرادی را که مورد هیچ سوء ظنی قرارندارند دربرگیرد.
دراعتراض به این قانون علاوه بر احزاب مخالف در پارلمان و سازمان ها و نهادهای مدافع آزادی های مردمی، شماری از سیاستمداران حزب لیبرال مردم نیزپیش ازاین اقدام کردند. 


تهدید نوجوانان توسط همسالانشان
شکایت نوجوانان از همسن های خود بخاطر ایجاد مزاحمت و تهدید، شکل عادی تری گرفته و هرچه بیشتر انجام می شود. بخش عمده ی این تهدیدها و مزاحمت ها ازطریق اینترنت و پیام های تلفنی،  SMS  یا پیامک صورت می گیرد. در گزارشی از BRÅ، شورای پیشگیری از جرایم که در روزنامه ی سونسکا داگ بلادت چاپ شده، میزان این گونه شکایت ها و به ویژه تهدیدهای غیرقانونی در نیمه ی اول سال جاری ۳۱۴۵ مورد بوده است.
این میزان درمقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، افزایشی حدود ۲۰ درصد را نشان می دهد.


درگذشت یکی از نویسندگان و فعالان فرهنگی ایرانی در سوئد
قاسم نصرتی یکی از نویسندگان و فعالان فرهنگی ایرانی روزجمعه ۲۵ ژوئیه دریوتبوری درگذشت. او ۶۷ ساله بود و از ۲۱ سال پیش در سوئد زندگی می کرد. دو مجموعه داستان کوچه ی ما و چتر و دو مجموعه شعر سترون و آسمان انباشته از بادبادک از جمله آثاراوست. او همچنین از بنیان گزاران و مدیر مسئول فصل نامه ی قلم و از اعضای هیئت مدیره ی انجمن ادبی فانوس بود. 
جواد یگانه، نویسنده ی ساکن یوتبوری درباره ی قاسم نصرتی می گوید.
دو ایرانی، برنده ی جایزه ی Blatte de lux در استکهلم (مژگان مشکین)
”Blatte de lux” جایزه ای ست که هر سال به ده نفر، به دلیل کمک ها و فعالیت هایشان به مردم، اهدا می شود. دو ایرانی برنده جایزه امسال هستند، آذر محلوجیان و رادیو آینه که مسئول آن فرزاد است.
پنجشنبه گذشته مراسم جشن و اعطای این جایزه با حضور صدها نفر به ویژه از نسل جوان در محل Kungsträdgården در استکهلم برگزار شد. نام جریان و یا گروه برگزار کننده این جشن ”اف آ پلوس +  FA ” است.
هدف از ایجاد +  FA  به گفته ی یکی از بنیانگزاران آن اینگرید فالک  انتخاب و معرفی افراد گمنامی ست که همیشه به مردم کمک می کنند اما در حاشیه قرار دارند. این افراد توسط خود مردم نامزد شده و با رای مردم از طریق سایت اینترنتی این گروه، انتخاب می شوند.

دراین گزارش علاوه بر مسئول گروه برگزارکننده ی مراسم با آذرمحلوجیان، یکی از دو برنده ی ایرانی و با علی رضا مجلل، بازیگر تئآتر و سینما که جایزه ی فرزاد، مسئول رادیو آینه، برنده ی دیگر این جایزه را دریافت کرد و همچنین یدو تن از شرکت کنندگان درمراسم اهدای جوایز گفتگوشدهاست.


برخی از واکنش ها نسبت به فیلم چهارهمسر و یک شوهر (زینت هاشمی)
 
نمایش فیلم fyra fruar och en man چهارهمسر و یک شوهر ساخته ی ناهید پرشون،  که چندی پیش از تلویزیون سوئد پخش شد با عکس العمل های منفی نسبتا گسترده ی برخی از ایرانیان روبرو شد.اما در مقابل اکثر سوئدیها و شماری از ایرانی ها این فیلم را فیلم خوبی ارزیابی کردند. انتقاد کنندگان بیشتر معتقد بودند که ناهید پرشون می توانست سوژه ی دیگری را که عمومی تر و مناسب تر برای نمایش در خارج از کشوربود انتخاب کند نه موضوعی در روستایی دراستان فارس که کمتر نیز به این شکل روی می دهد. این افراد معتقدند که این فیلم دید غلطی از فرهنگ و مردان ایرانی به سوئدی ها می دهد و می تواند در رفتار آن ها با ایرانی ها اثرمنفی بگذارد. نظر منفی ایرانیان در استکهلم نسبت به این فیلم در برخی از رادیوهای محلی شهر با عکس المل های گاه تند و عصبی همراه بود. این عکس العمل ها در تماس با پژواک نیز بیشتر تند بود.
در اینجا نظر نوید آزادی مدیر رادیوی محلی همسفرو تعدای از شنونده های این رادیو را می شنوید.
 


دراینجا نظر مهین علیپور از فعالان امور زنان را درباره ی این فیلم می شنوید:


یکی از شنوندگان پژواک از ایده های ناهید پرشون برای فیلم هایش دفاع می کند اما نحوه ی اجرای آنها را سهل انگارانه می داند. 


نظر چند تن از بینندگان فیلم چهارهمسر و یک شوهر را شنیدید.
حالا گفتگوی همزمانی داریم با ناهید پرشون سازنده ی فیلم و یکی از منتقدان آن، شهین کشوری از مسئولان رادیو ایران- استکهلم که به دلیل عدم امکان حضور در استودیو، تلفنی با او در تماس هستیم .
خانم ناهید پرشون و شهین کشوری، خوش آمدین.
ناهید پرشون در اعتراض به مطالب عنوان شده از سوی شهین کشوری ، درمیانه ی گفتگو استودیو را ترک کرد، اما بعد از دقایقی پذیرفت که گفتگو با پژواک را بدون شرکت شهین کشوری ادامه دهد.  
دراین بخش از گفتگو، او از مشکلاتی که جمهوری اسلامی پس از نمایش فیلم پیشین او روسپی گری پشت حجاب برایش بوجودآورد و همچنین درمورد فیلم جدید خود که درباره ی فرح پهلوی ساخته، اما هنوز به نمایش درنیامده گفته است.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista