1 av 11
2 av 11
3 av 11
4 av 11
5 av 11
6 av 11
7 av 11
کاوه شهروز
8 av 11
9 av 11
مراسم زار
10 av 11
حنابندان
11 av 11

دوشنبه ۲۵ اوت ۲۰۰۸، ۴ شهریور ۱۳۸۷

تهيه و اجر ا: محمد عقيلي
گزارش ها: زینت هاشمی و مژگان مشکين

افزایش شمار پناهجویان مخفی (محمد عقیلی)
شمار پناهجویانی که به زندگی مخفی روی می آورند روبه افزایش است. این امر نگرانی فزاینده ای را درمیان احزاب ایجادکرده و دو حزب چپ و محیط زیست که اقدام آنها در سه سال پیش منجر به دادن اجازه ی اقامت به شمارزیادی از پناهجویان مخفی شد، باردیگر خواستاردادن امنستی، عفوعمومی و اجازه ی اقامت به تمام پناهجویانی شده اند که اجبارا به زندگی مخفی روی آورده اند. Yvonne Ruwaida  از شورای رهبری حزب محیط زیست ضمن دفاع از دادن امنستی، می گوید که به نظر حزب او هرکسی که امروز در سوئد مخفی زندگی می کند باید از حق داشتن یک زندگی معمولی برخوردارباشد.
از حزب چپ نیز Kalle Larsson,  سخنگوی این حزب درامور مربوط به پناهجویان تاکیدمی کند که درصورت اجرای یک سیاست سخاوتمندانه دیگر نیازی به دادن عفو عمومی نخواهدبود. او می گوید که درغیراین صورت درآینده باید منتظرپیوستن گروه های بیشتری از پناهجویان به زندگی مخفی باشیم.
روي آوردن پناهجويان اخراجي به زندگي مخفي (مژگان مشکین)
روزانه بطور متوسط بیست پناهجو به زندگی مخفی روی می آورند. حدود سه سال پیش اداره امور اتباع بیگانه  Utlänningsnämnden   به دلیل انتقادات بسیاری که به نوع عملکرد این اداره می شد، تعطیل شد و پرونده های هشت هزار از پانزده هزار پناهجویی که بطور مخفی در سوئد زندگی می کردند، توسط نهاد جدیدی بنام دادگاه اداره مهاجرت Migrationsdomstolen   مورد بررسی مجدد قرار گرفت که از این تعداد سه هزار پناهجوی اخراجی  موفق به دریافت اجازه اقامت شدند. مقررات تعیین شده براین تاکیدداشت که  پناهجویانی که از سوی اداره کل امور مهاجرت  Migrationsverket  جواب منفی دریافت می کنند،  بتوانند ازاین حکم به  دادگاه شکایت کنند. هدف نیز این بود که سیستم پناهجو پذیری عادلانه تری برقرار شود تا پناهجویان کمتری به زندگی مخفی روی آورند. این اقدام درآغاز با موفقیت روبروشد و ازجمله در سال های ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ تعداد پناهجویان مخفی به کمتر از نصف کاهش یافت، اما از سال جاری این تعداد افزایش یافته بطوریکه تاکنون هر روزه بیست پناهجو به زندگی مخفی روی می آورند که بیشتر آنها از کشورهای عراق و افغانستان هستند. در این باره گفتگویی داریم با عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد در یوتبوری.  
 افزایش آرای حزب بیگانه ستیز دموکرات های سوئد (محمد عقیلی)
آخرین نظرسنجی مؤسسه ی سیفو نشان می دهد که احزاب چپ و سوسیال دموکرات با اختلاف زیادی از اتحاد بورژوایی پیشی گرفته اند. ۵۳ و چهاردهم درصد دربرابر ۴۰ و هفت دهم درصد. دراین نظرسنجی که با پرسش از ۱۹۰۰ نفر به دست آمده، حزب بیگانه ستیز دموکرات های سوئد بر آرای خود افزوده و به ۴ و چهاردهم درصد، یعنی بیشتراز چهاردرصد تعیین شده برای ورود به پارلمان دست یافته است. به گفته ی رئیس مؤسسه ی سیفو Toivo Sjörén.  بیشتر کسانی که به این حزب رای داده اند، جداشده ازحزب مودرات و سوسیال دموکرات هستند. او می گوید که بیشتر طرفداران این حزب در مناطق جنوبی سوئد هستند و کمترین آنها نیز در استکهلم و شمال کشور.  Toivo Sjörén همچنین ضمن اشاره به بیشتر شدن آرای این حزب در فاصله ی دو نظرسنجی این مؤسسه، می گوید که تاکنون جوانان ازاین حزب طرفداری می کردند، اما اینک از سنین دیگر نیز به آن رای می دهند. 
به گفته ی رئیس مؤسسه ی سیفو، بیشتر رای دهندگان به این حزب مردان هستند و زنان چندان ازاین حزب طرفداری نمی کنند. او می گوید که احزاب پارلمانی باید ازهم اکنون خود را برای مقابله با این  حزب و اتخاذ شیوه ی مناسبی دربرخورد با آن درصورتی که درانتخابات ۲۰۱۰موفق به ورود به پارلمان شود، آماده سازند.


بیست و نهمین دوره ی المپیک تابستانی پایان یافت (محمدعقیلی)
بیست و نهمین دوره ی المپیک روز گذشته با اجرای مراسم زیبایی دراستادیوم آشیانه ی پرنده در شهر پکن، پایتخت چین به پایان رسید. دراین دوره بیشترین مدال ها نصیب  آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، استرالیا و آلمان شد. چین با ۱۰۰ مدال، ۵۱ طلا، ۲۱ نقره و ۲۸ برنز بیشترین امتیاز را به دست آورد و اول شد. آمریکا با ۱۱۰ مدال، ۳۶ طلا، ۳۸ نقره و ۳۶ برنز دوم و روسیه با ۷۲ مدال، ۲۳ طلا، ۲۱ نقره و ۲۸ برنز سوم شدند. دراین دوره ی المپیک، سوئد با ۵ مدال، ۴ نقره و یک برنز در مقام پنجاه و ششم قرارگرفت. ایران با دو مدال، یک طلا و یک برنز در مقام پنجاه و یکم و افغانستان نیز برای اولین بار یک مدال به دست آورد و در جایگاه هشتاد و یکم ایستاد.
کاووس اختری، مفسر ورزشی در استکهلم نگاهی دارد به این دوره از المپیک.
 

پسران نیز چون دختران مورد خشونت های ناموسی قرارمی گیرند (محمدعقیلی)
 
سازمان نجات کودکان Rädda Barnen  خواستار توجه بیشتر جامعه به پسرانی شده است که
مورد خشونت های ناموسی قرارمی گیرند. رئیس این سازمان  Monica Brendler  می گوید که پنج تا ده درصد کسانی که در منطقه ی استهکلم با این سازمان تماس تلفنی گرفته و از وضعیت خود شکایت می کنند، پسران هستند. به گفته ی او این پسران ازسوی والدین و بزرگ ترهای  خانواده مورد فشار و تهدیدقرارمی گیرند تا مانند آنها بپوشند و رفتارکنند و حتی برای این که به گفته ی او درست تربیت شوند به کشور والدینشان فرستاده  می شوند.  Monica Brendler می گوید که جامعه به پسرانی که خود رفتار خشونت آمیزدارند بیش از این گونه پسران که مورد خشونت قرارمی گیرند، کمک می کند. او همچنین باتوجه به این که برای دخترانی که مورد خشونت های ناموسی قرارمی گیرند، مراکزی برای کمک و نگهداری از آنها وجوددارد، خواستار چنین کمک هایی برای این دسته از پسران نیز شده  است.

مراسم حنابندان و زار همراه با رقص و موسیقی جنوب ایران (محمدعقیلی)
در جشنواره ی چند فرهنگی بازار که به مدت دو روز، شنبه و یکشنیه در محل اسکانسن دراستکهلم برگزارشد و گروه هایی از ملیت های مختلف ساکن سوئد در آن شرکت داشتند، گروه موسیقی کتگینگ  نیز که موسیقی استان هرمزگان در جنوب ایران را معرفی می کند، برای دومین سال پیاپی، برنامه ای اجراکرد. دراین برنامه، مراسم حنابندان و زار که نوعی موسیقی درمانی و ویژه ی استان هرمزگان است همراه با آهنگ ها و رقص بندری معرفی شد.
دراین گزارش، احمدمیرزاده از مسئولان گروه کتکینگ درمورد برنامه ی این گروه در جشنواره ی بازار که با همکاری گروه مهمانی از بندرعباس، گروه پیپه اجراشد، توضیحاتی داده است.
گزارش دیداری و شنیداری کاملی از این برنامه را همراه با گفتگو با نوازندگان و شرکت کنندگان در آن به زودی درسایت پژواک قرارخواهیم داد.


 سمینار یادمان بیستیمین سالروز کشتار زندانیان سیاسی  در سال ۶۷ (زینت هاشمی) 

این سمینار در دو روز ۲۲ و ۲۳ اوت ، جمعه و شنبه ی گذشته در استکهلم برگزار شد. برگزار کننده ی این سمینار کانون زندانیان سیاسی در تبعید واحد سوئد ، استکهلم بود.
آمار ارائه شده در مورد اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متفاوت است. اما آنچه که اکثرا از آن یاد می کنند بالای سه هزار نفر در مدت دو ماه مرداد و شهریور است.  روز اول سمینار در دانشگاه استکهلم به زبان سوئدی و انگلیسی برگزار شد  که از ویژه گی های ان شرکت چشمگیر جوانان بود. در آغاز شعری از شاملو توسط مجری برنامه احمد اسکندری از فعالان سیاسی ، اجتماعی ساکن استکهلم خوانده شد. گیسو شاکری و بئاتریس خواننده ی شیلیائی چند ترانه به زبان های فارسی ، سوئد ی و اسپانیائی اجرا کردند.   کاوه شهروز حقوقدان و فارغ اتحصیل از دانشگاه هاروارد ساکن نیورک و پیام اخوان حقوقدان ، استاد دانشگاه و از قضات دادگاه لاهه ساکن کانادا از جمله سخنرانان این جلسه بودند.هر دو سخنران به حوادث آن سال ها و اهمیت پی گیری حادثه ی سال۶۷ پرداختند.  
پیام اخوان در سخنان خود افشای این حادثه را وظیفه ی همگان دانست و در تاکید بر اهمیت این امر عنوان کرد که قتل مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بعد از دادگاه میکونویس کاهش یافت چراکه قتل از جمله رهبر حزب دمکرات کردستان ایران، صادق شرف اکندی انعکاس جهانی یافت .
هانس لینده ، نماینده ی پارلمان از حزب چپ سخنران دیگر روز اول سمینار بود .
وی علاوه بر اشاره به آماری از اعدام شده گان در سال اخیر،اضافه کرد  این که گفته می شود هر زخمی با زمان بهبود می یابد ، اما زخم بازماندگان اعدام های سال ۶۷ درمان نشده و این افراد خواهان محاکمه ی عاملان اعدام ها هستند. وی عنوان کرد که برای سوئد حقوق انسان ها بسیار با اهمیت است ، اما  با توجه  به روابط تجاری ایران و سوئد، به جدیت پی گیری دولت سوئد نسبت به خواست  محاکمه ی  عاملان این حادثه خوش بین نیست . هانس لینده همچنان دفاع از حقوق پناهندگان سیاسی را از وظایف دولت سوئد خواند.
 
سخنان میترا لاگر و احمد موسوی از بازماندگان این حادثه که خاطرات خود را انتشار داد ه اند و از جمله سخنرانان هر دو روز سمبنار بودند  به خصوص شرکت کنندگان سوئدی و خارجی را بسیار متاثر کرد.
احمد موسوی نویسنده ی کتاب شب بخیر رفیق،  سخنان خود را  در روز اول به زبان سوئدی اجرا کرد که گاه  با بغض و ریختن اشک همراه بود.
از سوی پن سوئد نیز، ماریا مودیک نویسنده ی سرشناس سوئد شرکت داشت. ماریا مودیک ضمن اشاره به نام برخی از زندانیان سیاسی فعلی ایران،  از بازماندگان حادثه ی سال ۶۷ خواست تا خاطرات خود در زندان را بنویسند  تا هرچه بیشتر بتوانند این واقعه را افشا و ثبت کنند . 
 
سوسن بهار سردبیر نشریه ی داروک و مسئول انجمن الغای کار کودکان که در رابطه با اعدام کودکان در هر دو روز  سخنرانی کرد ، از کانون زندانیان سیاسی به دلیل  پرداختن به کودکان زندانی و حقوق انان تشکر کرد.


با میترا لاگر نویسنده ی کتاب
 Gud vill att du ska dö نیز گفتگوی کوتاهی داشتیم. دربخش فرهنگی  یکی از برنامه های آینده پژواک  به آن خواهیم پرداخت .
 


 

حمید حق شناس نیز از زندانیان سیاسی دهه ی ۶۰ است.
در هر دو روز سمینار فیلم درختی که به یاد می آورد ، ساخته ی مسعود رئوف ساکن کانادا به نمایش درآمد و روز دوم نیز با اجرای آهنگ هائی توسط شمیم با همکاری یارا و مسعود همراه بود که به درخواست شرکت کنندگان با ترانه ی سنگسار به پایان رسید.
در جریان سمینار گفتگوی کوتاهی هم با شمیم داشتیم. با وجودیکه ترانه های شمیم با همکاری یارا با استقبال خوبی روبروست اما تا کنون  امکان انتشار  مجموعه ای از ترانه های شمیم وجود نداشته است. در این باره  شمیم چنین می گوید:
بئآتریس خواننده ی شیلیائی ساکن سوئد نیز ترانه هائی به سوئدی و اسپانیائی اجرا کرد.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista