1 av 5
2 av 5
دکتر رامین کامران
3 av 5
گونیلا کارلسون
4 av 5
5 av 5
فردریک رینفلدت

سه شنبه ٢ سپتامبر ٢٠٠٨، ١٢ شهریور ١٣٨٧

تهیه و اجرا: شکیلا عیدی زاده

گزارشها: طاهر جام برسنگ، مژگان مشکین

 

 

* نشست سران اتحادیۀ اروپا در بروکسل (شکیلا عیدی زاده)

با این هدف نشست سران کشور های اروپایی در بروسل برگزار شد که روسیه  گرجستان را ترک نماید و همچنین کشور های اروپایی آمادگی خود را برای بازسازی دوباره ای گرجستان نشان دهند. Fridrik Reinfeldt نخست وزیر سویدن در مورد تنیجه جلسه ای سران کشور های اروپایی با روسیه و موضوعاتی را  که در این جلسه بحث شد اظهار خوشبینی کرد.کشور های اروپایی یک  قرارداد جدید همکاری با روسیه به خاطر جنگ این کشور در گرجستان را به تعویق انداختند و از روسیه خواستند تا سربازان خود را ار گرجستان خارج نماید. کشور های اروپایی همچنین تصمیم گرفتند که تحریم اقتصادی را بالای روسیه وضع نکنند، به خاطریکه این کشور ها از نگاه تآمین نفت و گاز به روسیه وابسته هستند و در صورت وضع تحریم اقتصادی کشور های اروپایی به اندازه ای روسیه آسیب پذیر خواهند شد.
از اینکه روسیه تا چه حد به این گفته ها و تعهد ها توجه خواهد کرد، Fridrik Reinfeldt می گوید: به عقیده ای من  روسیه پیش از این فشار سیاسی کشورهای اروپایی لمس کرده است. ولی این مشکل است که تحریمی را بالای روسیه وضع کرد. این تحریم هاا بیشتر به ضرر ما تمام خواهد شد. بخاطر اینکه این ما کشور های اتحادیه ای اروپایی هستیم که زمینه قرارداد ها،  جهت دادن درست به دولت روسیه و روایط با این کشور را مساعد می سازیم

shakila.edizada@sr.se


 نشت کشورهای کمک دهنده به کشورهای در حال رشد در غنا (شکیلا عیدی زاده)*

 امروز کشور های کمک دهنده و کشور های در حال رشد در گانا دیدار و گفتگو می کنند. یک موسسه ای بیطرف بین المللی که از کشور های کمک دهنده بخاطر تقاضای بیشتر از آنچه در اعلامیه ای پاریس ذکر شده، انتقاد کرده نیز از جمله شرکت کننده هاست. این موسسه می خواهد در این نشست روی آن بحث نماید. نظر وزیر کمک های سویدن را در مورد خواست های این کشور می شنویم.

Gunilla Carlsson وزیر کمک های سویدن می گوید که این مهمترین موافقتی ست که ما با کشور های کمک گیرنده در برآورده شدن حقوق اساسی بشر و دموکراسی هم نظر باشیم. وی اضافه می کند که ما باید بتوانیم دست های اضافی و تعداد مشاورین زیاد را از میان برداریم و متوجه باشیم که کمک ها به مستحقین می رسد. و کشور های در حال رشد و مردمان آن بیشتر در مصرف این کمک ها سهیم هستند. سویدن یکی از کشور های کمک دهنده به کشور های در حال رشد است که برای دادن کمک به کشور های نیازمند شرایطی را بالای آنها می گذارد. که این عمل از دیدگاه اعلامیه ای پاریس نادرست است. Sven Elander از Forums Syd می گوید: امروز ما به کشور های در حال رشد می گویم که این و یا آن تصمیم سیاسی را بگیرید، و یا این شرکت را خصوصی سازید تا کمک های مارا دریافت کنید. در عوض ما باید اهداف دراز مدت بگذاریم و تقاضا کمیم که چه تعداد اطفال باید به مکتب بروند.کشور های کمک دهنده شرایط و تقاضای زیادی را به خاطر دادن کمک بالای کشور های فقیر می گذارند با وجود اینکه در سال ۲۰۰۵ در پاریس فیصله شده بود که کشور های در حال رشد باید خود در مورد پروسه ای پیشرفت تصمیم بگیرند. این نوع برخورد در دادن کمک ها، از طرف موسسه ای بیطرف Reality of Aid Network انتقاد شده. کشور های کمک دهنده خواهان انجام کار ها و تصمیم های سیاسی ای از جمله خصوصی سازی بعضی از شرکت ها می شوند که به گفته ای موسسه ای   Reality of Aid Network این نوع شرط گداری ها مخالف اساسات دموکراسی ست زیرا خصوصی سازی شرکت ها و موسسات یک پروسه ای دموکراسی ست که مردم تصمیم می گیرند.  این موسسه از چنین عملکرد های کشور های کمک دهنده در جلسه ای که امروز در اکره پایتخت گانه دایر می شود، انتقاد خواهد کرد. سویدن نیز در گزارش موسسه ای Reality of Aid Network انتقاد شده که خواست های این کشور در برابر کشور های کمک گیرنده بالا تر از آن است که در اعلامیه ای پاریس آمده است.
سویدن تعداد زیادی از کشور هایی را که شرایط خواسته شده از طرف این کشور  را نداشتند از لست کمک های خود بیرون کرده. ولی افغانستان از جمله کشور هایی ست که سویدن بطور مداوم کمک می کند. به گفته ای Sara Gustafsson از  SIDA
این کمک ها بیشتر در بخش های آموزش، صحت و تشکیل اداره دولتی  به مصرف می رسد. وی اضافت می کند سویدن خواهان اعاده ای حقوق بشر، مساوات میان زن و مرد، از بین بردن فساد اداری و به میان آوردن اداره ای دولتی در افغانستان است.
تعداد زیادی از کشور های کمک دهنده شرایطی را برای دریافت کمک های شان می گذارند و به این ترتیب بالای سیاست ها و تصمیم گیری کشور های در حال رشد تاثیر می گذارند. به عوض اینکه اجازه بدهند کشور های در حال رشد خود در مورد راه های پیشرفت کشور های خود بیندیشند و اقدام کنند. به یظر Peter Sörbom که با سازمان همکاری میان کشور های اروپایی برای مسایل کمک و رشد Concord کار می کند، کشور های کمک دهنده باید به یک شکلی مطمئین شوند که کدام طریقه یا راه درست است که کمک های خود را به یک کشور بدهند. بعضی کشور های کمک دهنده علاقه ای سیاسی و بعضی هم علاقه ای اقتصادی دارند، که به همین خاطر این کشور های تصمیم گیری خود را به کشور در حال رشد واگذار نمی شوند.
سویدن برعلاوه ای اینکه خواست های خود را بالای کشور کمک گیرنده می قبولاند، مصارف پذیرفتن پناهجو و رهایی کشور ها از قرضه را نیز جز کمک های خود به یک کشور در حال رشد می داند. نظر Sara Gustafsson که با SIDA کار می کند در مورد این نوع محاسبات پرسیدیم. او می گوید که SIDA مسئوول بخشی از کمک های سویدن است و این سوال مربوط آنها  نمی شود.
Gunilla Carlsson وزیر کمک های سویدن به این نظر است که کمک ها باید به اساس موازین بین المللی استفاده شود، ولی ما هم باید اندیشه های خود را در نظر بگیریم تا در آینده دادن این کمک ها برای ما به جا و منطقی به شماربرود.

shakila.edizada@sr.se 


* انتشار کتاب «ضد ولایت فقیه» از دکتر رامین کامران (طاهر جام برسنگ)

انتشار جزوه‌ای سیاسی با نگاهی جامعه‌شناسانه و با اسم علنی نویسنده شاید در بین ایرانیان کم سابقه باشد. اخیرا انتشارات پیام ایران، وابسته به جنبش لیبرال-لائیک ایرانیان چنین جزوه‌ای را به نام «ضد ولایت فقیه» و با عنوان فرعی «براندازی حکومت اسلامی» منتشر کرده است.

جزوۀ منتشر شده که می‌توانست کتابی پژوهشی باشد به قلم رامین کامران، مدرس تاریخ و فلسفه در دانشگاه سوربن فرانسه است. در این جزوه ضمن بررسی ماهیت حکومت اسلامی ایران و موقعیت فعلی این نظام راه براندازی آن مورد کنکاش قرار گرفته است. این کتاب با این جمله آغاز می‌شود که قدم اول مبارزه تعیین داو است. این که داو چیست را در گفتگو با رامین کامران پرسیده‌ام. اما نخستین پرسشم این است که چرا پیشگفتار این جزوۀ سیاسی خلاف رویۀ معمول معرفی مختصر نویسنده است. رامین کامران: «برای این که روشن کنم مسئله را برای مردم. از بابت نوشتن، البته لیست کتاب‌ها و مقاله‌هائی که نوشته‌ام طبیعتا اینجا نیامده ولی اشارۀ کلی شده. مهمتر از آن سابقۀ مبارزاتی است و این که مردم بدانند از اول موضع من چی بوده در برابر این حکومت؛ چه کارهائی کرده‌ام؛ و ببینند که هدف و روش ثابت بوده و برانداختن حکومت اسلامی بوده و جایگزین کردنش با یک حکومت دمکرات لیبرال و لائیک. این موضع من از زمان انقلاب بوده، چون از آن موقع طرفدار بختیار بودم، از موقعی که به فرنگ آمد شروع کردم با او همکاری کردن و این فعالیت را ادامه دادم تا امروز.» رامین کامران در مورد کلمۀ «داو» می‌گوید این کلمه قبل از انقلاب یک کم استفاده می‌شد و کمابیش شناخته شده بود. اگه بخواهم کلمه‌ای که معمولتره و خیلی عربیه بکار ببرم باید بگویم مابه‌النزاع، یعنی چیزی که سرش دعواست... (برای شنیدن کامل گفته‌های دکتر رامین کامران به فایل صوتی مراجعه کنید.)

taher.jambarsang@sr.se 


آشنايي با يک زوج ايراني در پنجمين برنامه يادگاران(مژگان مشکین)

در پنجمین برنامه یادگاران با طاهره پورجعفر و محمدعلی سیگارودی آشنا می شویم. این زوج سالمند ایرانی، مدت شش سال است که در سوئد بسر می برند و چهار فرزند پسر و سه نوه دارند. طاهره پورجعفر که هم اکنون پس از یک سکته مغزی در بستر بیماری بسر می برد، از فعالیت های خود ازجمله آموزش زبان فارسی و مسئولیت هایش در انجمن چیستامهر سخن می گوید. وی از دوران کودکی خود در ایران خاطرات گوناگونی دارد اما برخی از این خاطرات برای او با وحشت همراه بوده که می گوید هرگز نمی تواند آنها را فراموش کند. در گفتگو با این زوج سالمند آنچه که بیش از همه توجه انسان را جلب می کند، احساسات و عشق آنها به یکدیگر است که هر دوی آنها از بیان آن نیز کوتاهی نمی کنند.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".