1 av 9
2 av 9
3 av 9
4 av 9
5 av 9
6 av 9
7 av 9
8 av 9
9 av 9

دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۰۸، ۱۵ مهر ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: محمد عقیلی
گزارش: طاهرجام برسنگ

اقدام برای حل بحران مالی در سوئد (محمد عقیلی)
در ادامه ی بحران مالی در جهان که تاثیراتی نیز بر اقتصاد سوئد داشته ، دولت، میزان تضمین دولتی برای سپرده های افراد دربانک ها را از۲۵۰ هزارکرون به ۵۰۰ هزار کرون افزایش داد. این تضمین تمام انواع سپرده های افراد در بانک ها، چه قابل دریافت و چه سپرده های چندساله را  تا مبلغ ۵۰۰ هزارکرون دربرمی گیرد.  آندرش بوری، وزیر دارایی درتوضیح اتخاذ چنین تصمیمی می گوید که دولت مسئولیت دارد تا اقدامات لازم را برای رفع نگرانی مردم انجام دهد.
ازسوی دیگر بانک مرکزی نیز که قراربود ۶۰ میلیارد کرون وام دراختیار بانک های سوئد قراردهد، این میزان را تا صد میلیارد کرون افزایش داد. Mattias Persson  رئیس بخش توازن مالی در بانک مرکزی با اشاره به تاثیر بحران مالی در کشورهای دیگر بر سوئد و اقداماتی که در برخی کشورهای اروپایی مانند دانمارک و آلمان برای کمک به بانک ها و برون رفت از این بحران انجام شده، می گوید  که بانک مرکزی سوئد نیز تصمیم به انجام اقدامات لازم دراین زمینه گرفته و صد میلیارد کرون را برای دادن وام به بانک ها اختصاص داده است. 


درمورد چگونگی تاثیر بحران مالی بین المللی بر اقتصاد سوئد گفتگویی داریم با فربد رضانیا، کارشناس اقتصادی در Svenskt näringsliv  اتحادیه ی کارفرمایان سوئد.


 


حزب محیط زیست دیگر مخالف عضویت سوئددر اتحادیه ی اروپا نیست 
اعضای حزب محیط زیست  Miljöpartiet  که همواره خواستار خارج شدن سوئد از اتحادیه  ی اروپا بودند به حذف این درخواست رای دادند.در کنگره ی گذشته ی این حزب با طرح رای گیری از اعضا برای ابقا یا حذف درخواست ترک اتحادیه ی اروپا موافقت شد و پیش از ظهرامروز نتیجه ی این رای گیری که حذف این درخواست است اعلام شد.   دراین رای گیری ۴۶ و ۵ دهم درصد از اعضای حزب شرکت کردند و ۵۵ و ۶ دهم درصد از آنها به حذف درخواست ترک اتحادیه ی اروپا رای دادند. سخنگویان این حزب از رای داده شده خرسند هستند.
به این ترتیب درسوئد تنها یک ، حزب چپ باقی مانده که خواستار خارج شدن سوئد از اتحادیه ی اروپاست.


 


زندان ابد برای آندرش اکلوند
دادگاه شهر فالون امروز Anders Eklund  را به اتهام  قتل  دختری ۱۰ ساله Engla Höglund  و زنی جوان Pernilla Hellgren  به زندان ابد محکوم کرد. Lars Eklykke  قاضی دادگاه فالون در توضیح حکم صادره گفت که مجازات آندرش اکلوند برای هر یک از دو مورد قتلی که انجام داده، زندان ابد بود و ازهمین رو چنین حکمی درمورد او اتخاذشد.
Anders Eklund   در ماه آوریل گذشته دررابطه با مفقود شدن  Engla Höglund  و عکسی که از اتومبیل او درحوالی خانه ی انگلا هگلوند گرفته شده بود بازداشت شد. او اعتراف کرد که به هر دو قربانی خود تجاوز کرده و سپس آنها را به قتل رسانده است.
او همچنین باید ۸۵۰ هزار کرون به عنوان غرامت به خانواده های قربانیان خود بپردازد. این مبلغ کمتر از مبلغ مورد درخواست این خانواده هاست.
وکیل مدافع آندرش اکلوند، Leif Silbersky  وکیل معروف است که می گوید باتوجه به توصیه هایی که به آنها برای عدم شکایت شده و نیز کم بودن احتمال تغییر رای در دادگاه تجدیدنظر، احتمالا شکایتی نخواهدشد، اما بااین حال پس از گفتگو با موکل خود، تصمیم دراین  مورد را اعلام خواهدکرد.


واکنش شرکت کنندگان در نمایشگاه به حضور سفیر جمهوری اسلامی

وز چهارشنبه ی گذشته نمایشگاه تنیس- خط های امیرنصرت منقح، آرشیتکت و خوشنویس ایرانی در Etnografiska museet  موزه ی مردم نگاری استکهلم با حضور وزیر فرهنگ سوئد Liljeroth  Lena Adelsohn گشایش یافت.
وزیر فرهنگ سوئد پیش از آغازرسمی نمایشگاه، در گفتگوی کوتاهی با ما از کنجکاوی خود برای شناخت فرهنگ ایران گفت. او گفت که درایران نبوده و طبیعتا فارسی نیز صحبت نمی کند، اما اما ایرانیان زیادی در سوئد زندگی می کنند و کنجکاوی نسبت به فرهنگ ایران نیز درمیان سوئدی ها زیاداست و دیدن چنین نمایشگاهی با نشانه ها و سمبول های ایرانی برای او بسیار جالب است. وزیر فرهنگ درمورد سون هدین و نمایشگاه آثار او در موزه مردم نگاری نیز گفت که او در کار خود بسیار زحمت کشید و فرد مشهوری بود، اما امروز آنچنان که باید برای مردم سوئد شناخته شده نیست. او دلیل این امر را نیز افکار او و طرفداری اش از نازیسم دانست. او همچنین با اشاره به سفرهای سون هدین به بخش بزرگی از آسیا تا چین، در مورد ایران یا پارس در آن زمان نیز گفت که  سرزمین بزرگی بود با یکی از قدیمی ترین فرهنگ ها. وزیر فرهنگ همچنین ضمن تایید هرگونه روابط فرهنگی میان مردم گفت که دولت ایران دارای نظامی سیاسی ست و درزمینه هایی مانند وضعیت زنان، آزادی بیان و دموکراسی برخوردهایی دارد که او نمی تواند بپذیرد، اما فرهنگ مانند پلی میان مردم مختلف است و باید همواره مورد توجه باشد. شمار نسبتا زیادی از ایرانیان و نیز سوئدی ها در این نمایشگاه  حضور داشتند و همزمان با تماشای آثار امیر نصرت منقح، ازعکس های مناطق مختلف ایران که درحدود صد سال پیش توسط سون هدین، پژوهشگر و نویسنده ی سوئدی تهیه شده بود نیز دیدن کردند. امیرنصرت منقح از استقبالی که از نمایشگاه شده بود بسیار خوشنود بود. 
ازجمله شرکت کنندگان درنمایشگاه که سخنانی نیز درباره ی آثار ارائه شده در نمایشگاه به سوئدی
بیان کرد دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم بود. او نظر خود را درباره ی این آثار درگفتگویی با ما نیز بیان کرد. رئیس موزه ی مردم نگاری، اندرش بیورک لوند نیز این آثار را بسیار هیجان انگیز و فوق العاده نامید که مشابه آن را هرگز ندیده است. او گفت که فکرنمی
کند کسی چنین خطاطی هایی را که به شکل مجسمه هایی ساخته شده اند، دیده باشد. 
تندیس- خط های امیرنصرت منقح توسط دو هنرمند دیگر اسماعیل فهیمی و فرهاد مطلق با چوب و در ابعاد بزرگ ساخته شده است. آنها در گفتگویی با ما از شیوه ی کار خود در بزرگ کردن و ساختن این طرح ها با چوب توضیح داده اند. 
ازجمله مسائلی که دراین نمایشگاه  باعث رنجش و حتی خشم برخی از ایرانیان شرکت کننده شد، حضورسفیر جمهوری اسلامی به همراه یکی از کارکنان سفارت بود. درهیچ یک از آفیش ها و برنامه های نمایشگاه به شرکت آنها اشاره ای نشده بود و درنتیجه برای بسیاری از ایرانیان این پرسش مطرح شد که چه کسی آنها را دعوت کرده است. رئیس موزه Anders Björklund   در پاسخ به این پرسش تاکیدکرد که موزه هیچ دعوتی از سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم به عمل نیاورده و سفیر خود شب قبل با او تماس گرفته و آمدن خود را اطلاع داده است. اوهمچنین تاکیدکرد که سفیر نیز چون هربازدید کننده ی دیگری می تواند به موزه و نمایشگاه بیاید، اما دعوتی از او نشده است. علاوه بر رئیس موزه که مسئولیت اصلی درمورد برنامه های موزه را دارد، مسئولیت نمایشگاه امیرنصرت منقح به عهده ی فرهاد مطلق از همکاران او بود. او نیز درگفتگویی با ما هرگونه دعوتی از سفیر جمهوری اسلامی را رد کرد، اما تاکیدکرد که نمی توان مانع ورود کسی  به موزه و نمایشگاه شد.
ازجمله افراد دیگری که در رابطه با این نمایشگاه مسئولیتی دارند، فتانه نیک خاکیان عضو هیئت مدیره ی موزه  است. با او نیز دراین رابطه گفتگویی داریم. 
تعدادی از ایرانیان شرکت کننده در نمایشگاه از جمله نورمحمد عسکری، حقوقدان و نویسنده، باوجود بیش از یک ساعت انتظار برای گشایش رسمی نمایشگاه، دراعتراض به حضور سفیرجمهوری اسلامیف موزه و نمایشگاه را ترک کردند. او درگفتگویی با ما به دعوت نامه هایی که ازجمله برای او ارسال شده بود اشاره می کند که درآن هیچ اشاره ای به حضور سفیر جمهوری اسلامی در نمایشگاه نشده بود.


معرفی برندگان جوایز نوبل از امروز آغازشد

از امروز برندگان جوایز مختلف نوبل معرفی خواهندشد.
پیش از ظهرامروز برندگان رشته ی پزشکی که یک دانشمند آلمانی و دو دانشمند فرانسوی هستند،  معرفی شدند. Harald zur Hausen  دانشمند آلمانی بخاطر کشف ویروسی که باعث سرطان دهانه ی رحم می شود و دو دانشمند فرانسوی  Françoise Barré-Sinoussi  و Luc Montagnier  که موفق به کشف  humant immunbristvirus    یا  ویروس HIV   شده اند.
این جایزه میان دانشمند آلمانی و دو دانشمند فرانسوی تقسیم خواهدشد.


روز جهانی کودک
امروز روز جهانی کودک است و در بیشتر کشورهای جهان، شرایط کودکان مورد توجه و بحث بیشتر قرارمی گیرد. براساس گزارش سازمان کودکان را نجات دهیم  Save the Children  سوئد بهترین کشور برای مادرشدن است. ازجمله دلایل این امر، بیمه ی والدین و کاهش روزهای کار به دلیل بارداری عنوان شده است  که  فاصله ی زیادی را میان سوئد و کشورهای دیگر حتی در اروپا نشان می دهد. با این حال، سازمان ها و نهادهای فعال در زمینه ی امور کودکان و خانواده به مشکلاتی ازجمله در زمینه ی انطباق علایق والدین به  کار، سفر و اوقات فراغت با  نیازهای کودکان اشاره می کنند. به زودی گزارشی را دراین زمینه ازپژواک خواهیدشنید.دریچه­ای بر جهان فرهنگ (طاهر جام­برسنگ) 
کمیتۀ تحقیقات فرهنگی سوئد یک سال پس از تشکیل 
کمیتۀ دولتی تحقیق بر مسائل فرهنگی، سال گذشته از سوی وزارت فرهنگ سوئد ماموریت یافت تا با بررسی حیات فرهنگی کشور، نهادهای فرهنگی فعال و سوبسیدهای فرهنگی، تا پایان سال جاری، نتیجۀ کار خود را گزارش دهد. این کمیته در بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب یوتبوری، با برگزاری سمیناری گزارش کار خود را تا این لحظه به اطلاع حاضران رساند. کمیتۀ دولتی تحقیقات فرهنگی یک کمیته پنج نفره است متشکل از اوا شوارتز Eva Shwartz مدیر عامل انتشارات Natur & Kultur، که سخنگوی کمیته، یوناس اندرشور Jonas Anderson، مدیر کل بنیاد فرهنگ آینده، بیرگیتا انگلین Birgitta Englin مدیر عامل تئاتر ملی سوئد، رسول نژادمهر رایزن امور جامعۀ چندفرهنگی و ماتس شوستراند،Mats Sjöstrand مدیر کل اداره مالیات کشور. گزارش کار این کمیته قرار بود در ژانویۀ ۲۰۰۹ به وزارت فرهنگ تسلیم شود، اما اکنون با تعویقی یک ماهه این گزارش به وزارتخانۀ مربوطه تقدیم خواهد شد.  «دریچه­ای بر جهان فرهنگ» در زمان تشکیل کمیتۀ تحقیقات فرهنگی از طریق گفتگو با دکتر رسول نژادمهر، عضو ایرانی­تبار کمیته خبر تشکیل آن را به آگاهی شما رساند. در گفتگوئی تازه با رسول نژادمهر از وضعیت کمیته یک سال پس از تشکیل پرسیده­ایم و این که کمیته به چه نقطه نظرها و پیشنهادهای مشخصی رسیده است. به گفتۀ رسول نژادمهر، عمده­ترین نتیجه­ای که از کار این گروه تا به حال می­شود بر آن تاکید کرد، غیرمتمرکز کردن قدرت تصمیم­گیری در زمینۀ حیات فرهنگی است. نژادمهر اشاره کرد که در حال حاضر چنین قدرتی متمرکز است و در آینده احتمالا، قدرت تصمیم­گیری در مورد پروژه­­های فرهنگی از اختیار دولت خارج می­شود و بین نواحی، استان­ها و کمون­های مختلف تقسیم می­گردد. نژادمهر همچنان گفت در حال حاضر بخش عمدۀ سوبسیدهای دولتی برای تولید فرهنگ از طریق شورای فرهنگی دولتی Statenskulturråd بین سازمان­ها و گروه­ها و افراد تقسیم می­شود که در آینده احتمالا اختیار تصمیم­گیری در مورد این سوبسیدها و نظارت بر آن به نهادها و سازمان­های بیشتری واگذار خواهد شد. رسول نژادمهر بر این موضوع تاکید دارد که هنوز جا برای بردن پیشنهادهای اساسی و تغییر رادیکال سیاست فرهنگی کشور باز است و از دست­اندرکاران و علاقمندان به امور فرهنگی و اجتماعی می­خواهد با تماس خود با کمیتۀ تحقیق فرهنگی Kutlturutredningen تجارب، درخواست­ها، پیشنهادها و انتقادات خود را مطرح کنند. از طریق بازدید از سایت این کمیته، می­توانید در مورد راه­های مختلف ارتباط با آن کسب اطلاع کنید. آدرس سایت کمیتۀ تحقیق فرهنگی:  http://www.sou.gov.se/kulturutredningen/

taher.jambarsang@sr.se


 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista