1 av 7
2 av 7
3 av 7
4 av 7
ماکوتو کوبایاشی، یوشیرو نامبو و توشیهاید ماسکاوا
5 av 7
توماس اوستروس
6 av 7
عکس تزئینی است!
7 av 7

سه‌شنبه ۷ اکتبر ۲۰۰۸، ۱۶ مهرماه ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: طاهر جام برسنگ

گزارشها: محمد عقیلی، زینت هاشمی

* برندگان نوبل در رشتۀ فیزیک(طاهر جام برسنگ)

آکادمی سلطنتی علوم سوئد، دو پژوهشگر ژاپنی و یک آمریکایی را بطور مشترک برندگان  جایزه سال ۲۰۰۸ نوبل فیزیک اعلام کرد.
ماکوتو کوبایاشی Makoto Kobayashi پروفسور فیزیک در تسوکوبای ژاپن، Tsukuba و توشیهاید ماسکاوا Toshihide Maskawa، پرفسور دانشگاه توکیو، محققین  ژاپنی، و یوشیرو نامبو  Yoichiro Nambu، محقق آمریکائی و پروفسور در دانشگاه شیکاگو، بخاطر تحقیقات‌شان در زمینه ذرات بنیادی عناصر، برنده فیزیک سال نوبل شدند

taher.jambarsang@sr.se


* بودجۀ احزاب اپوزیسیون دولت (طاهر جام برسنگ)

احزاب سوسیال دمکرات، چپ و محیط زیست سوئد امروز لایحۀ بودجۀ خود را تقدیم پارلمان کردند. این لایحه پاسخ احزاب اپوزیسیون است به لایحۀ بودجۀ دولت که دو هفتۀ پیش به پارلمان سپرده شده بود. دو حزب اپوزیسیون سوسیال دمکرات و محیط زیست در برخی از نکات بودجه برای مثال سرمایه‌گذاری بیشتر بر مدارس عالی و آموزش برای رفع نیاز بازار کار با هم اشتراک نظر دارند و در این زمینه‌های پیشنهادهای مشترکی در لایحۀ بودجۀ خود ارائه داده‌اند.

سوسیال دمکرات‌ها در پیشنهاد بودجۀ خود همچنان خواهان بالا بردن سقف پرداختی بیمۀ بیکاری و همزمان پائین آوردن هزینۀ عضویت در صندوق‌های بیمۀ بیکاری به میزان ۷۵ درصد از میزان فعلی برای آن دسته از افرادی‌اند که هزینۀ عضویت آنها در صندوق‌های بیکاری بالا ارزیابی می‌شود. توماس اوستروس Tomas Östros سخنگوی سیاست اقتصادی حزب سوسیال دمکراتها با انتقاد به یکی از فرازهای بودجۀ احزاب ائتلاف بورژوائی، یعنی کاهش مالیات‌ها گفت:
« به اعتقاد ما سیاست کاهش مالیاتی دولت نه در شرایط رکود و نه در شرایط شکوفائی اقتصادی. توماس استروس افزود چنین سیاست باعث بالا بردن اشتغال نمی شود بلکه نتیجۀ آن تنها استفادۀ غیرموثر از منابع مالی است. وی ادامه داد این منابع باید به سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال، رفاه بهتر برای خانواده های صاحب فرزند، بازنشسته ها و دانشجویان برسد.»
ایمنی، رفاه و کار سه واژۀ اساسی در پیشنهاد بودجۀ حزب سوسیال‌دمکراتهاست. در پیشنهاد بودجۀ این حزب در اختیار دادن منابع مالی بیشتری به مدارس، نظام بهداری و کمون‌ها پیش‌بینی شده است. بر اساس این پیشنهاد بودجه کارفرمایانی که به استخدام جوانان مبادرت ورزند از پرداخت هزینۀ کارفرمایان معاف خواهند شد. افزایش کمک هزینۀ فرزندان یا Barnbidrag به میزان یکصد کرون برای هر فرزند در ماه و نیز افزایش ۳۷۵ کرونی ماهانۀ کمک هزینۀ تحصیلی برای دانشجویان از نکات دیگر پیشنهاد بودجۀ سوسیال‌دمکرات‌هاست.
حزب چپ سوئد نیز در پیشنهاد بودجۀ خود خواهان افزایش سطح پرداختی صندوق‌های بیمۀ بیکاری به بیکاران است. بر اساس پیشنهاد این حزب هزینۀ چنین پرداختی باید از محل افزایش مالیات صاحبان مشاغل باید تامین گردد. این حزب در عین حال خواهان کاهش مالیات برای بیکاران و بازنشسته‌هاست. اولا اندرشون، سخنگوی سیاست اقتصادی حزب چپ
در برنامۀ بودجۀ ما کاهش مالیاتی برای بیماران، بیکاران و بازنشسته ها پیش بینی شده است. اولا اندرشون افزود مهمتر از هر چیز هدف ما بالا بردن سقف پرداختی صندوق های بیکار و کاهش هزینۀ عضویت در این صندوقهاست. چرا که صندوق های بیکاری عامل موازنۀ اقتصادی در شرایط رکود است.

taher.jambarsang@sr.se 


* پیشنهاد وضع قوانین ازدواج همجنسگرایان(طاهر جام برسنگ)

امروز آخرین فرصت تقدیم پیشنهادات احزاب به پارلمان است برای بررسی آنها در فصل پائیز. سه حزب اپوزیسیون دولت یعنی احزاب چپ، محیط زیست و سوسیال دمکرات در یک پیشنهاد مشترک، درخواست صدور قوانینی جدید برای ازدواج بین همجنس‌گرایان را به پارلمان تسلیم کردند.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande اتحادیۀ سراسری برابری جنسیتی یا RFSL معتقد است که مسئلۀ ازدواج زوج‌های همجنس‌گرا به طور جدی مورد توجۀ دولت قرار نگرفته. سورن یواس Sören Juvas سخنگوی اتحادیۀ سراسری برابری جنسیتی در گفتگوئی با یانینا فرالوا Janina Fralova از دسک خبری رادیو بین‌المللی سوئد در این مورد گفت: «مسئلۀ ازدواج برای اتحادیۀ ما بسیار اهمیت دارد. سورن یواس افزود در این مورد باید در قوانین رعایت برابری جنسیتی بشود، چیزی که در قوانین حاضر وجود ندارد.» رئیس اتحادیۀ سراسری برابری جنسیتی RFSL با اظهار تعجب گفت: «برای من درک این نکته دشوار است که چرا برای تنظیم قوانینی در جهت برابری جنسیتی ما باید این قدر انتظار بکشیم.»
بر اساس آخرین نظرسنجی موسسۀ سیفو بیش از ۷۰ درصد از سوئدی‌ها موافق ازدواج جنسیت‌های موافق هستند. بسیاری از احزاب پارلمانی سوئد نیز از ازدواج بین زوج‌های همجنس‌گرا حمایت می‌کنند در حالی که در پارلمان مخالفت صریح حزب دمکرات‌های مسیحی به قوت خود باقی است. ایوون اندرشون نمایندۀ پارلمانی حزب دمکراتهای مسیحی در این مورد به رادیو بین‌المللی سوئد گفت:
«از ابتدا کارکرد ازدواج در جهت امنیت کودکان در خانواده بوده است و مسلم است که کارکرد قوانین در این زمینه را نمی توان به سادگی عوض کرد.»
نمایندۀ پارلمانی حزب دمکراتهای مسیحی قوانین موجود در مورد ازدواج را که در آن حق ازدواج زوجهای همجنسگرا پیش بینی نشده را کافی می داند و در این زمینه میگوید: «در حال حاضر دلایل روشنی برای تغییر قوانین در این مورد وجود ندارد.»
گفتنی است که برخی از حقوق مربوط به همجنسگرایان از نیم قرن پیش در سوئد به رسمیت شناخته شده است. در میانۀ دهۀ ۱۹۵۰ میلادی بود که با وضع قوانین همجنسگرائی از ردۀ بزه‌کاری خارج شد و پس از آن قوانین مربوط به منع تبعیض نسبت به همجنسگرایان پدید آمدند. از سال ۱۹۹۵ همجنسگرایان در سوئد حق یافتند که به عنوان زوج خود را در مراکز ثبت احوال به ثبت رسانند.
یادآوری کنم که اتحادیۀ سراسری برابری جنسیتی RFSL تا به حال نقشی فعال و مثبت در حفظ حقوق همجنسگرایان در سوئد بازی کرده است.
سورن یواس، سخنگوی اتحادیۀ سراسری برابری جنسیتی معتقد است که تعویق دولت در به رسمیت شناختن حق همجنسگرایان در ازدواج به این مفهوم است که آنها خواهان اعمال تبعیض نسبت به آنانند که در این صورت می توان دمکراسی موجود درون احزاب را مورد پرسش قرار داد.

taher.jambarsang@sr.se


* نمایش تازه ای از تئاتر ملی سوئد (طاهر جام برسنگ)

Mot Väggen یا بیخ دیوار نام نمایشی است که امشب نخستین اجرای خود را در یوتبوری آغاز می‌کند. Riksteater یا تئاتر ملی سوئد تهیه‌کننده این نمایش است که بر اساس فیلمی با همین نام نوشته شده است. پیس آن را میکائیل اولسون نوشته و دریترو کاساپی Dritero Kasapi کارگردان ترک و آلبانیائی‌تبار آن را کارگردانی کرده. این نمایش که در چارچوب سال اروپائی گفتگوهای فرهنگی اجرا می‌شود، داستانی عشقی دارد که در آن محدودیت‌های اخلاقی خانوادگی مهاجران در اروپا را به بحث می‌گذارد.

شچوری سیدی از بخش آلبانیائی رادیو بین‌المللی سوئد در گفتگوئی با کارگردان آن از دلیل انتخاب این پیس پرسیده است. دریترو کاساپی در پاسخ گفت:
«این نمایش را انتخاب کردم چون مجذوب قصه‌اش شدم. داستانی قوی و جسوری دارد که علاقمند بودم از طریق سن آن را روایت کنم. این داستان به من امکانات زیادی می دهد که داستان خود از جهان معاصر و برداشت های خود از رویدادهای جامعه را بازسازی کنم.»
دریترو کاساپی در پاسخ به این پرسش خبرنگار بخش بین‌المللی رادیو سوئد که وقتی فیلم Mot Väggen را عده‌ای زیاد تماشا کرده‌اند و تو در صحنۀ تئاتر چگونه می‌خواهی آن را برای تماشاچیان جذاب کنی گفت:
«کار من انتقال سادۀ فیلم به صحنه نیست، کاری که من کرده‌ام تنها انتخاب داستان آن است برای اجرا. کاساپی ادامه داد من فرمی برای اجرا پیدا کرده ام که با برداشتم از داستان منطبق است.»
اجرای نمایش Mot Väggen با اجرای زندۀ یک گروه موزیک همراه است که به گفتۀ کارگردان آن چنین فرمی از اجرا به تماشاچی امکان می‌دهد تا روایت را از زوایه‌ای دیگر تجربه کند.

taher.jambarsang@sr.se 


* یک بازیگر موفق ایرانی در سوئد (محمد عقیلی)

بسیاری از ایرانیان در سوئد توانسته اند در زمینه های مختلف از موقعیت مناسبی برخوردارشوند و در رشته های شغلی خود به موفقیت هایی برسند. ازجمله ایرانیان موفق در سوئد می توان از سعیداویسی، بازیگر سرشناس تئآتر و سینما نام برد. او از حدود ۱۹ سال پیش در سوئد، در یوتبوری زندگی می کند، در بسیاری از نمایش ها و فیلم های سوئدی بازی کرده  و همچنان به کار دراین زمینه مشغول است. او در سال ۲۰۰۰ موفق به دریافت جایزه ی سوسک طلایی    Guld bagge برای بهترین بازی نقش دوم در فیلم بال های شیشه ای ساخته ی رضا باقر شد. با سعید اویسی گفتگویی داریم که کامل آن را دراینجا می شنوید.

mohamed.aghili@sr.se


انتظار (زینت هاشمی)
 مهاجران ایرانی ، چه آنها که به دلایل سیاسی و یا آنها که به دلایل اجتماعی به سوئد آمده اند، همواره انتظارداشته اند که سوئد با قوانین انسانی و رفاه اجتماعی اش  پناهگاهی مطمئن برای آنها باشد و آنها را از خطر هایی که در ایران داشته اند و یا هنوز دارند، در امان نگه دارد. اما آیا سوئد برای آنها آن پناهگاه امن و مطمئن بوده است؟  آیا مشکلات مهاجران ایرانی با آمدن به سوئد به پایان رسیده یا با مشکلات تازه ای نیز روبروشده اند؟
در مجموعه گزارش هایی که ازاین پس با نام انتظار در روزهای سه شنبه پخش خواهدشد به برخی از مشکلات مهاجران و پناهجویان ایرانی در سوئد خواهیم پرداخت.  شما نیز می توانید مسائل  مربوط به خود  یا آشنایان و اطرافیانتان را برای طرح در این گزارش ها با ما درمیان بگذارید.  درصورت تمایل می توانید با تلفن ۰۸۷۸۴۲۲۹۰ تماس بگیرید. 
موضوع گزارش امروز ما یک زن ایرانی ۴۲ ساله است که برای حفظ هویتش او را سارا می نامیم.
او از حدود دو سال پیش مجبور به ترک دو فرزند خود در ایران و پناه آوردن به سوئد شده است. 
اداره ی مهاجرت با اقامت او در سوئد موافقت نکرده است چرا که گمان می کند طبق قوانین جاری در جمهوری اسلامی، خطری جان سارا را تهدید نمی کند. این درحالی ست که  به گفته ی سارا از جانب شوهر و برادرانش نیز جان او درخطراست. از علی فیاض از فعالان سیاسی با گرایشات اسلامی و آشنا به قوانین جاری در جمهوری اسلامی، در این رابطه پرسیده ایم.
 
با ماریا رشیدی مسئول انجمن حق زنان در استکهلم نیز که از جمله وظایف آن، پناه دادن به زنانی ست که مورد تهدید قراردارند، درمورد وضعیت سارا و زنانی چون او گفتگوکرده ایم. اضافه کنیم که این انجمن از سال ها پیش تلاشی را برای قانونی شدن دادن اجازه ی اقامت به زنانی که به دلائل ناموسی و یا از طریق ازدواج موسوم به پستی به سوئد می آیند و مورد آزار و تهدید قرارمی گیرند آغازکرده است. 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista