1 av 9
ژاله یزدانی
2 av 9
3 av 9
4 av 9
5 av 9
6 av 9
7 av 9
8 av 9
9 av 9

سه شنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۰۸، ۳۰ مهر ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: زینت هاشمی
گزارش ها: محمد عقیلی، عبدالرزاق حسنی

قانون جدیدی برای شنود (محمد عقیلی) 

فردا قانون جدیدی در پارلمان به تصویب خواهدرسید که امکانات پلیس امنیتی سوئد را برای شنود تلفنی و خواندن پست الکترونیکی مردم،  E-post  گسترده ترخواهدکرد.
این قانون که پیش ازاین نیز با عنوان قانونی موقت اجرا شده بود، اینک توسط دولت و برای یک دوره ی چهارساله به پارلمان ارائه می شود. چهارحزب بورژوایی و نیز حزب سوسیال دموکرات از جمله موافقان این قانون هستند و تنها دو حزب چپ و محیط زیست با آن مخالفند. این قانون ازجمله به دادستان اختیارمی دهد تا بدون تایید دادگاه، درمورد شنود و کنترل پیام ها تصمیم بگیرد. مواردی که تصمیم گیری درمورد آنها دراختیار دادستان قراردارد ارتکاب جرم علیه آزادی شهروندان که به عنوان نمونه به اقدام یک گروه سیاسی در برهم زدن میتینگ حزب دموکرات های سوئد اشاره شده، سرمایه گزاری و مشارکت مالی در جرمی سنگین مانند اقدامات تروریستی و جاسوسی صنعتی برای کشوری بیگانه اعلام شده اند. این قانون قراراست به مدت چهارسال ازاول ژانویه سال ۲۰۰۹ به اجراگذاشته شود.  
این قانون درابتدا در سال ۱۹۵۲ با عنوان پیام رسانی اجباری  Tvångsmedelslag برای آسان تر کردن اقدامات پلیس امنیتی در برخورد و افشای جاسوسان بلوک شرق سابق به تصویب رسید، اما بعدها در زمینه هایی ازجمله برای شنود طرفداران کمونیسم، جنبش های زیست محیطی و گروه های آنارشیست و راست افراطی مورد استفاده قرارگرفت.
در انتقاد به این قانون ازجمله گفته می شود که مانند قانون جدید شنود رادیویی FRA-lagen می تواند حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قراردهد. Lena Olsson   از حزب چپ ضمن تایید این مطلب که این قانون حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرارخواهدداد، اظهارنگرانی و ترس می کند که باردیگر تفتیش عقاید ازسرگرفته شود و با مردم مانند کشورهای بلوک شرق و شوروی که مورد انتقاد نیز بودند رفتارشود.
Ulrika Karlsson  از حزب مودرات در کمیسیون حقوقی پارلمان درپاسخ،  این امر را تایید می کند و می گوید که این قانون نیز چون هر قانون تجسس و بازرسی دیگری می تواند باعث تعرض به حریم خصوصی افراد شود، اما هنگامی مورد استفاده قرارخواهدگرفت که ارزشی بیش از حریم افراد داشته باشد. 


توافق احزاب بورژوایی درمورد برنامه های آتی (زینت هاشمی)
رهبران چهار حزب بورژوایی که برای بحث پیرامون همکاری با یکدیگر و آمادگی برای انتخابات سال ۲۰۱۰ در شهر Varberg گردآمده بودند، روزگذشته بااعلام توافق درمورد خطوط وبرنامه های کلی تا زمان برگزاری انتخابات ۲۰۱۰  به گردهم آیی خود پایان دادند. فردریک راین فلدت، رهبرحزب مودرات و نخست وزیر گفت که در Varberg به توافق رسیده اند که ده ها گروه کارتشکیل دهند، اما شروع کارآنها از اوت سال آینده خواهدبود. چگونگی و تعداد دقیق این گروه های کاری هنوز مشخص نشده، اما گفته می شود که فعالیت آنها ازجمله در زمینه  اشتغال، رفاه عمومی و آب و هوا خواهدبود.
همچنین قراراست یک گروه کار اقتصادی به سرپرستی وزیر دارایی از حزب مودرات، آندرش بوری و با شرکت اقتصاددانان احزاب دیگر بورژوایی تشکیل شود که نتیجه ی کار آنها در بهار سال ۲۰۱۰ معرفی خواهدشد.

تصمیم اداره ی کل امورمهاجرت به تسریع رسیدگی به پرونده ها
 
اداره ی کل امورمهاجرت تصمیم گرفته است برای کوتاه ترکردن مدت انتظار متقاضیان پناهندگی اقدام جدی تری به عمل آورد. درحال حاضر هر متقاضی پناهندگی باید حداقل ۹ ماه  در انتظار پاسخ بماند و اداره ی کل امور مهاجرت برای کوتاه تر کردن این مدت از یک شرکت خصوصی مشاورتی کمک گرفته است.
Dan Eliasson  رئیس اداره ی کل امور مهاجرت گفته است که یک متقاضی پناهندگی نباید بیش از ۶ ماه در انتظار پاسخ بماند و به این منظور به اقدامی دست زده است که در نظام اداری سوئد بی سابقه است. رئیس اداره ی کل امور مهاجرت گفته است که این اداره از McKinsey & Company  یکی از شرکت های مشاوره ای که از اشتهاری درزمینه ی کار خود برخوردار است دعوت کرده است تا تمام مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی متقاضیان را بررسی کرده  و روشی را برای مؤثرتر و سریع تر کردن این رسیدگی پیشنهادکند.
دراین مورد Dan Eliasson رئیس اداره ی کل امور مهاجرت مقاله ای نیز در روز یکشنبه ۱۹ اکتبر در روزنامه ی داگنس نی هیتر به چاپ رساند.
تاثیر بحران مالی جهان بر بازار مسکن در سوئد (محمد عقیلی)
 بحران مالی جهان تاثیر منفی شدیدی بر بازار معاملات مسکن در سوئد گذاشته است. این را،  بررسی انستیتوی وام مسکن SBAB نشان می دهد. این بررسی که برای پانزدهمین بار در طول سه سال گذشته انجام می شود، با پرسش از ۲۰۰ بنگاه و شرکت معاملات مسکن در سه شهر بزرگ سوئد صورت گرفته است.
Tomas Pousette رئیس امورمالی SBAB  می گوید که تاثیر بحران مالی کنونی بر بازار مسکن بسیار منفی بوده  است و شمار کسانی نیز که این تاثیر را منفی ارزیابی می کنند به  شدت افزایش یافته است.
این بررسی نشان می دهد که ۹ دهم بنگاه های معاملات مسکن،  پایین آمدن بهای  آپارتمان های تعاونی  Bostadsrätt را تایید می کنند. دراین بررسی هیچ یک از بنگاه ها مبلغ دقیقی درمورد کاهش یا افزایش بهای مسکن ارائه نداده اند، اما آمده است که این بنگاه ها تاکنون هیچگاه این چنین ناامید نیز نبوده اند.
بیشترین کاهش در استکهلم بزرگ دیده می شود، اما یوتبوری و مالمو نیز با کاهش شدید بهای مسکن روبرو شده اند. بررسی انجام شده نشان می دهد که تا پایان سال جاری چندان امیدی به بهبود وضع معاملات مسکن دیده  نمی شود، اما  Tomas Pousette  تاکیدمی کند که درصورت حل بحران مالی و درنتیجه پایین  آمدن نرخ بهره ی وام های شناورمسکن، بهای مسکن در سوئد در طول سه تا شش ماه آینده افزایش خواهدیافت. او می گوید که برای خریداران جدید موقعیت کنونی، بهترین است، اما برای آنها که اخیرا خانه ای خریده اند یا شاهد نزول ارزش مسکن خود هستند، موقعیت جالبی نیست.

استخدام برای شرکت در گروه پاسداران صلح سوئد در افغانستان
ارتش سوئد برای افزایش نیروهای پاسدارصلح درافغانستان، ازجمله مترجم نظامی و غیرنظامی فارسی و دری استخدام می کند. وظیفه ی این مترجمان ترجمه از فارسی به سوئدی و انگلیسی و از دری به سوئدی و بالعکس است و محل خدمت آنها نیزافغانستان خواهدبود. ارتش، علاوه بر مترجم، شماری پزشک، جراح، پرستار، مکانیک اتومبیل، متخصص کامپیوتر، حسابدار و حتی کشیش نیزبرای پیوستن به نیروهای سوئدی پاسدارصلح در افغانستان استخدام می کند.
ازجمله شرایطی که برای متقاضیان اعلام شده تابعیت سوئدی و برخورداری از سلامت کامل است.
اضافه کنیم که حضور نظامی سوئد و همکاری با نیروهای پاسدارصلح سازمان ملل درافغانستان  به شکلی یکسان مورد مخالفت و موافقت مردم سوئد قراردارد. در یک نظرسنجی که چندی پیش انجام شد یک سوم مردم مخالف این حضور و یک سوم نیز موافق آن بودند. یک سوم دیگر نیز نظر خاصی ابراز نکرده بودند.
هفته ی معلم در یوتبوری (عبدالرزاق حسنی)
برای ششمین سال متوالی، هفته ی بین المللی معلم باهدف تبادل نظر پیرامون شیوه های مختلف آموزشی از ۱۲ تا ۱۷ اکتبر در یوتبوری برگزارشد. دراین مراسم بیش از صد معلم از ۲۵ کشور جهان شرکت داشتند. آموزگاران شرکت کننده در مراسم هفته ی بین المللی معلم علاوه بر شرکت در کنفرانس ها و سمینارها، از مراکزمختلف آموزشی در یوتبوری نیز دیدن کردند.
در این مراسم ۸ معلم از ایران وهمچنین یک معلم ایرانی نیز از کانادا شرکت داشتند.
عبدالرزاق حسنی در گفتگویی با چندتن از این آموزگاران: زهرا مسترشدی، دبیر زیست شناسی و نرگس اکبری، دبیر تاریخ از ایران و ژاله یزدانی، دبیر زبان از کانادا درمورد تفاوت شیوه های آموزشی در ایران و کانادا با سوئد پرسیده است.

انتظار (زینت هاشمی)

یکی از راه های ازدواج در دنیای امروز، ازدواج موسوم به پستی ست، که این البته از طرق مختلف صورت می گیرد.  شاید این تصور پیش آید که ازدواج پستی بیشتر در میان ایرانیان رواج دارد، اما چنین نیست. این امر در میان بسیاری از مردان اروپائی و حتی سوئدی  نیز رواج دارد که البته تحقیقات به عمل آمده نشان داده است که اکثر این ازدواج ها صرفنظر از ملیت طرفین،  ناموفق بوده است. بجز ناموفق بودن از نظر زندگی زناشوئی، اغلب زنانی که به این نوع ازدواج  اقدام می کنند دچار مشکلات بزرگی می شوند که باید به دلیل نداشتن اجازه ی اقامت در سوئد آنها را تحمل کنند. این زنان تنها پس از دوسال زندگی با شوهر خود می توانند اجازه ی اقامت در سوئد دریافت کنند و چنانچه درطول این دوسال به دلیل بروز مشکلات از همسر خود جداشوند، مجاز به اقامت در سوئد نیستند و باید سوئد را ترک کنند.
علیرغم تلاش های انجمن حق زنان و انجمن ها و مراکز فعال دیگر در امور زنان، برای قانونی کردن دادن حق پناهندگی به این زنان، این مشکل همچنان پا بر جاست.
بسیاری از مردان شاید  با امید و انتظارپیدا کردن زوج رویائی خود به دوردست ها متوسل می شوند و این زنان هم با امید زندگی رویائی و جهانی آزاد به غرب چشم می دوزند، اما برخلاف انتظارات و تصورهایشان با شکل دیگری ازواقعیت، روبرو می شوند.
 زنی که در حال حاضر در خانه ی امن انجمن حق زنان زندگی می کند عنوان می کند که شوهر خود را به این دلیل که او را جسمی و روانی تحقیرمی کرده  ترک کرده است. شوهری که به گفته ی او دارای شغل و تحصیلات بالائی ست و او را با وعده ی  یک زندگی مشترک خوب و مناسب به سوئد آورده است. او عنوان می کند که نه تنها  هیچیک از انتظارات او برآورده نشده  بلکه از اعتماد به گفته های همسرش که تنها جهت فریب او بوده خود را سرزنش می کند.
صدای او  دراین گزارش به خواسته ی خود او تغییر داده شده است.
 انجمن حق زنان در یک جلسه ی عمومی در روز پانزده اکتبر اعلام کرد که از این پس فعالیت های خود را بیشتر بر  زنانی که در رابطه با ازدواج پستی با مشکل روبرو هستند متمرکز خواهد کرد. این انجمن می تواند از این زنان موقتا در خانه های امنی که در اختیار دارد نگهداری کند.
  اضافه کنیم که بنا بر تحقیقات و تجربیات ماریا رشیدی از مسئولان انجمن حق زنان و برخی از مطالب منتشر شده در این زمینه، ازدواج موسوم به پستی بیشتر در کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، ایران و پاکستان و در میان مردان سنتی و مایل به تسلط بر زنان، رواج دارد. در میان سوئدی ها نیز تغییر دید آن ها نسبت به عشق وزندگی زناشوئی و  یا شکست عشقی در گذشته از جمله عوامل رو آوردن به این نوع ازدواج است. بررسی های انجام شده  نشان می دهند آن دسته از زنانی که از طریق ازدواج پستی به سوئد آمده و با مشکلاتی در زندگی با همسر خود روبرومی شوند، به دلیل نداشتن اجازه ی اقامت در سوئد  یا انواع تحقیر، اذیت و حتی آزارهای جنسی را تحمل می کنند و یا از خانه گریخته و ازجمله به دلیل دشواری های مالی مجبورمی شوند  برای گذران خود حتی تن فروشی روی آورند.
 دربخش بعدی سری گزارش های انتظار، به دلائل روی آوردن مردان به ازدواج پستی خواهیم پرداخت.
شنوندگان و به خصوص مردانی که در این زمینه تجربیاتی دارند و مایل به طرح آنهاهستند می توانند با تلفن۷۸۴۲۲۹۰ با ما درمیان بگذارند.


پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista