1 av 11
2 av 11
3 av 11
4 av 11
هنریک اس یررل
5 av 11
6 av 11
7 av 11
8 av 11
9 av 11
10 av 11
11 av 11

چهارشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸، اول آبان ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: محمد عقیلی
گزارش ها: زینت هاشمی، طاهرجام برسنگ

سود بانک های سوئد باوجود بحران مالی بین المللی (محمد عقیلی)
بانک های بزرگ سوئد امروز و فردا گزارش وضعیت مالی خود را در سه ماهه ی گذشته ارائه خواهندداد.  باتوجه به بحران مالی بین المللی، گزارش زیان این بانک ها چندان غیرمنتظره نیست، اما گزارش بانک تجارت سوئد Handelsbanken که امروز منتشرشد نشان می دهد که این بانک در فصل گذشته سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون کرون سود داشته که از همین زمان در سال گذشته ۲۰۰ میلیون کرون بیشتراست. باوجوداین ارزش کرون در برابر ارزهای معتبرجهان روبه کاهش نهاده و شب گذشته به ده کرون و ۱۵ اوره در برابر یورو و هفت کرون و ۹۵ اوره در برابر دلار رسید.
این تغییرات نتیجه ی بحران مالی جهان ارزیابی می شود که با اقدامات دولت ها در تزریق پول به بانک ها و شرکت های بزرگ به نظرمی رسید رو به کاهش نهاده است. بااین حال این بحران بر اقتصاد تمام کشورهای جهان تاثیرگذاشته و زیان های شدیدی را بر آنها واردکرده است. دراین میان برخی از کشورها مانند سوئد و کانادا که از نظام بانکی مناسب تری برخوردارند، کمتر دچار تکان های شدید مالی شده اند.  بااین وجود دولت سوئد، علاوه بر کمک ۱۰۰ میلیاردکرونی بانک مرکزی، اخیرا مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد کرون دیگر را نیز برای کمک به بانک ها اختصاص داد. 


دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوندسوال در گفتگویی با زینت هاشمی، با اشاره به این که سوئد ازموقعیت اقتصادی متعادلی برخورداراست، این کمک را بیشتر پاسخی به نیاز روانی جامعه ارزیابی می کند.افشای فعالیت یک شرکت سوئدی در کرانه ی غربی در فلسطین

شرکت سوئدی  Assa Abloy  که قفل سازی  یکی از فعالیت های آن است به دلیل انتقادهای انجام شده،  کارخانه ی قفل سازی خود را در منطقه ی اشغالی اسرائیل درنوار غزه به نقطه ی دیگری منتقل خواهدکرد.  
روزگذشته سازمان امداد Diakonia  و ازجمله کلیسای سوئد افشاکردند که این شرکت درصدد سرمایه گزاری جدیدی در کارخانه ای در شهرک صنعتی Barkan  در یک منطقه ی مسکونی غیرقانونی در غزه است.  براساس افشاگری انجام شده، این شرکت از تسهیلات مالیاتی و امنیتی که  با حضور نیروهای نظامی اسرائیل برای حفاظت از ساکنان اسرائیلی منطقه تامین می شود برخورداراست و همچنین قراردادی با اسرائیل امضا کرده است که تجارت با اتحادیه ی اروپا را برای این شرکت آسان ترمی سازد.  کارل بیلدت، وزیرامورخارجه ی سوئد در رابطه با انتقال این کارخانه از منطقه ی Barkan  در نوارغزه تاکیدمی کند که این منطقه ای اشغالی ست و برای هرگونه فعالیت اقتصادی و غیراقتصادی دراین منطقه شخص باید مراقب باشد تا به عنوان بخشی از یک دولت و قدرت اشغالگر معرفی نشود.* مجاهدین خلق ایران و لیست تروریست های اتحادیۀ اروپا (طاهر جام برسنگ)

هفتۀ گذشته به آگاهی رساندیم که دو تن از نماینده‌های سابق پارلمانی حزب مدرات‌ها همراه با یک حقوقدان و یک استاد فلسفه با انتشار مقاله‌ای در روزنامۀ سونسکاداگبلادت خواهان حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی اتحادیۀ اروپا شدند.

در این مقاله صبحت از این است که ثبت نام سازمان مجاهدین در لیست تروریست‌ها دارای پایه و اساس قانونی نیست. هنریک اس یررل، یکی از اعضای سابق پارلمانی حزب محافظه‌کاران یا مدرات‌هاست که مقالۀ نام‌برده را امضا کرده. او در گفتگوئی با پژواک در این مورد اظهار داشت:
«ما در طرح مسئلۀ لیست تروریستی اتحادیۀ اروپا، موضع‌گیری به نفع سازمان مجاهدین خلق یا شورای ملی مقاومت نداریم، بلکه فعالیت ما بیشتر در این مورد است که جنبه‌های حقوقی است در این موارد که از سوی اتحادیۀ اروپا باید رعایت شود. و اعتقاد ما بر این است که در مسئلۀ لیست تروریستی اتحادیۀ اروپا این جنبه را در نظر نگرفته و باید در آینده به چنین موردی بها دهد.»
هنریک اس یررل در پاسخ به پرسشی دیگر گفت:«براساس اظهارات جک استرو وزیر امور خارجۀ پیشین بریتانیا قرار گرفتن نام مجاهدین خلق در لیست تروریست‌ها، نتیجۀ توافقی است که بین دولت ایران و دولت بریتانیا انجام گرفته که مجاهدین به خواست جمهوری اسلامی در لیست تروریست ها قرار گیرند و جمهوری اسلامی نیز در مقابل از به پشتیبانی از حماس و حزب الله خاتمه دهد. که این موضوع نشانۀ این است که مفاهیم اساسی قانونی نیز مورد مذاکره قرار گیرد و چنین کاری از سوی کشورهای متکی بر قانون و اتحادیۀ اروپا که متشکل از چنین کشورهائی است قابل پذیرش نیست.»

هنریک اس یررل با عنوان این موضوع که حضور مجاهدین در لیست تروریست‌های اتحادیۀ اروپا فاقد پایۀ حقوقی است می‌گوید: «پایۀ آن بیشتر بر شنیده‌ها و شایعات است و شروطی که دیگران گذاشته‌اند بدون این که چنین شایعاتی مورد تائید قرار گرفته باشند.» او می‌افزاید: «یک دولت قانونی نمی‌تواند کسی یا سازمانی را بر اساس شایعات در لیستی قرار بدهد بدون این که مدارک مشخصی ارائه دهد. برای این کار باید پایۀ حقوقی و مدرک وجود داشته باشد.»
نویسندۀ مقالۀ نام برده در SvD از کارل بیلدت وزیر امور خارجۀ سوئد خواستند که با طرح مسئلۀ مجاهدین و لیست تروریست‌های اتحادیۀ اروپا در اجلاس این اتحادیه به آن رای منفی دهند. او می‌گوید در اجلاس پیشین اتحادیۀ اروپا در این مورد سوئد رای ممتنع داده است. هنریک اس یررل:
«از آنجائی که دولت سوئد در اجلاس شورای اتحادیۀ اروپا در تاریخ پانزده ژوئیۀ سال جاری پایه های حقوقی کافی برای این کار (قرار گرفتن نام مجاهدین بر لیست تروریستها) پیدا نکرد باید برای مراقبت از قانون به این موضوع رای منفی می داد اما این کشور رای ممتنع داد. امری که به نظر ما شانه خالی کردن از معیارهائی بود که دولت سوئد ادعای مراقبت از آنها را دارد؛ در واقع توان بخشیدن به ایمنی قانونی در چارچوب اتحادیۀ اروپا و سازمان های مختلف این اتحادیه.»
اضافه کنیم که هنریک اس یررل پیش از انتخابات عمومی سال ۲۰۰۶ عضو پارلمانی حزب مدرات‌ها در پارلمان سوئد بود. او که پیشینۀ فعالیت در رسانه‌ها دارد و همچنین سابقۀ تحصیل در حقوق قضائی، در حال حاضر به عنوان یک مباحثه‌گر اجتماعی کار می‌کند که به گفتۀ خود دفاع از عدالت را سر لوحۀ کار خود قرار داده است.
پرویز خزائی، نمایندۀ شورای ملی مقاومت، پوشش چتری سازمان مجاهدین خلق در اسکاندیناوی است. در گفتگوئی با خزائی از او خواستیم تا از فعالیت‌های این شورا برای حذف نام سازمان مجاهدین از لیست تروریست‌ها بگوید: (برای شنیدن اظهارات پرویز خزائی به فایل صوتی رجوع کنید!)

taher.jambarsang@sr.se 


پیش بینی اقتصادی سازمان سراسری کارگران سوئد LO
 
سازمان سراسری کارگران سوئد LO در گزارشی دررابطه با پیش بینی رشد اقتصادی سوئد بر افزایش شدید میزان بیکاری تاکیدکرده است. این افزایش در سال آینده حدود ۱۱۰ هزارنفر بیش از شمار بیکاران فعلی خواهدبود و در سال ۲۰۱۰ نیز میزان بیکاری به هفت و ۹ دهم درصد خواهدرسید. میزان بیکاری درحال حاضر شش و دو دهم درصداست.
دراین گزارش همچنین آمده است که درآمد افراد افزایش خواهدیافت، اما از دارایی مردم کاسته خواهدشد و دلیل آن نیز سقوط بهای مسکن عنوان شده است. به عنوان یکی از پیامدهای این امربه افزایش اندوخته های مردم و رسیدن آن به بالاترین حد خود پس از ۱۹۹۴ اشاره شده است. دراین گزارش از دولت به دلیل نداشتن سیاست اقتصادی مناسب و نیز آسیب رساندن به نظام صندوق بیمه ی بیکاری A-kassan انتقادشده است. دراین رابطه Dan Andersson  مسئول امورمالی LO  می گوید که دولت بخاطر بیکاری ی که به دلیل بی مسئولیتی بانکدارهای جهان پیش آمده، حقوق بگیران را  با افزایش حق عضویت صندوق بیمه ی بیکاری تنبیه کرده است.


اولین کنسرت مستقل گروه موسیقی واله
گروه موسیقی واله که از چندسال پیش در استکهلم فعالیت دارد و با خوانندگان و دیگر گروه های موسیقی همکاری داشته اینک خود به اجرای کنسرتی در Södrateatern در استکهلم اقدام کرده است. دراین کنسرت هنرمندانی از کردستان و ارمنستان با گروه واله همکاری می کنند. مشتاق فیضی آبادی از اعضای گروه واله دراین مورد توضیحاتی داده است.


قانون FRA چیست و چه تاریخچه ای دارد (زینت هاشمی)
 امروز پارلمان سوئد به تمدید قانون قدیمی شنود که ازسوی دولت و برای مدت چهارسال پیشنهادشده و حزب سوسیال دموکرات نیز با آن موافق است، رای خواهدداد. با اجرای این قانون که از اول ژانویه ی سال ۲۰۰۹ آغازخواهدشد، پلیس امنیتی سوئد دست بازتری برای شنود تلفن ها و خواندن پیام های الکترونیکی، E-post  مردم پیداخواهدکرد.
مخالفان این قانون، آن را شبیه به قانون FRA و امکانی برای تعرض به حریم خصوصی افراد می دانند. دراینجا گفتگویی خواهیدشنید با طاهرصدیق پیرامون FRA  که خود یک نهاد دولتی و از ادارات تابع وزارت دفاع محسوب می شود که شروع فعالیت آن به دوره ی جنگ دوم جهانی بازمی گردد. طاهرصدیق، آگاه به قوانین سوئد است و پیش ازاین کتاب قانون اساسی سوئد را نیز به فارسی ترجمه کرده است.
کامل تر این گفتگو و اطلاعات بیشتر درمورد این قانون را بصورت جداگانه در بایگانی حاشیه ی  چپ سایت قرارداده ایم.  


 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista