1 av 6
2 av 6
3 av 6
4 av 6
5 av 6
6 av 6

دوشنبه ۱۲ ژانویه ۲۰۰۹، ۲۳ دی ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: محمد عقیلی
گزارش: زینت هاشمی

ادامه ی جنگ در غزه باوجود مخالفت های جهانی 
 تظاهرات گستره در اعتراض به حملات اسرائیل به غزه 
روز شنبه تظاهرات بزرگی دراعتراض به حمله ی نظامی اسرائیل به منطقه ی غزه  که باعث کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مردم این منطقه شده، در شهرهای مختلف سوئد برگزارشد. 
درتظاهراتی که درمخالفت با جنگ در غزه دراستکهلم برگزارشد حداقل هشت هزارنفر شرکت داشتند. در تظاهرات مشابه در یوتبوری و مالمو نیز هزاران نفر شرکت کردند. 
  در تظاهراتاستکهلم ازجمله مونا سالین، رهبر حزب سوسیال دموکرات، Wanja Lundby Wedin  رئیس LO  اتحادیه ی سراسری کارگران سوئد و  Jan Eliasson  وزیر سابق امورخارجه ی سوئد از حزب سوسیال دموکرات شرکت داشتند.
مونا سالین در گفتوئی با یکی از کارکنان رادیوی بین المللی سوئد   Hiba Daniel ، همدردی با مردم فلسطین و کودکان فلسطینی و اسرائیلی را که بهای سنگینی را به خاطر به کارگیری خشونت پرداخته اند انگیزه ی شرکت خود دراین تظاهرات عنوان کرد. وی خشونت موجود را تنها افزایش نفرت و عدم دستیابی به صلح دانست. مونا سالین تاکید کرد که در تظاهرات شرکت کرده است تا به مردم غزه نشان دهد که به آن ها اهمیت می دهیم و برایشان تلاش می کنیم .   
مونا سالین در مورد انتقادهای موجود نسبت به عملکرد دولت دربرابر حملات اسرائیل گفت که  دولت بسیار ناتوان و ملایم عمل کرده و می بایست روابط تجاری خود را با اسرائیل قطع می کرد تا نشان دهد  که جرم علیه حقوق بشر عواقب خود را نیز دارد. او تاکید که وجود دیالوگ میان رهبران  اسرائیل و فلسطین مانند دو همسایه راه حل بحران موجود است.
حضور ایرانیان در تظاهرات بزرگ استکهلم چشمگیر بود. اکثر شرکت کنندگان ایرانی از موضع دولت سوئد در برابر اسرائیل ناراضی بودند و موضع ایران را نیز در دفاع از حماس فرصت طلبانه و در جهت منافع شخصی قلمدادکردند. 
همچنین چندصد نفر نیز شب گذشته به دعوت اتحادیه ی سوئد- اسرائیل درهمبستگی با اسرائیل و پشتیبانی ازاقدامات دولت آن کشور، درکلیسای  City  دراستکهلم گردآمدند. فردریک مالم از حزب لیبرال مردم که ازاعضای هیئت رئیسه ی این اتحادیه است، در سخنانی در آغازاین جلسه گفت که جهان آنقدر بزرگ است که می تواند برای یک دولت یهودی نیز جایی داشته باشد. گردهم آیی اتحادیه ی سوئد- اسرائیل در Citykyrkan در استکهلم با تظاهرات شماری از مخالفان در بیرون کلیسا روبروشد. پلیس با تجهیزات کافی برای جلوگیری از ورود تظاهرکنندگان به داخل کلیسا و برخورد با شرکت کنندگان در گردهم آیی، در محل حضورداشت. 
 در رابطه با جنگ درغزه اضافه کنیم که باوجود افزایش شمارکشته شدگان تا بیش از ۹۰۰ نفر و اظهارات نخست وزیراسرائیل Ehud Olmert    درمورد نزدیک بودن پایان جنگ به دلیل به دست آوردن نتایج مورد نظر، اما حملات هوایی و زمینی اسرائیل و همچنین پرتاب موشک توسط سازمان حماس، ادامه دارد و هردو طرف درگیری، قطع نامه ی شورای امنیت سازمان ملل درمورد قطع فوری حملات و قبول آتش بس را نیز رد کرده اند. همچنین اضافه کنیم که حدود ۴۶ نفرازشهروندان سوئد و وابستگان آنها که بیشتر کودک و جوان هستند، درغزه و درانتظار خروج ازاین منطقه به سرمی برند.
دررابطه با جنگ در غزه، اقداماتی نیز توسط برخی از ایرانیان انجام شده و می شود که ازجمله می توان به برگزاری جلسه ی گفتگو و بحث آزاد با شرکت سروژ قازاریان و رضا چیت ساز با عنوان حوادث غزه در بعدازظهرپنجشنبه و جمعه درمحل کتاب خانه و کتاب فروشی اندیشه در یوتبوری اشاره کرد. 


افزایش اعدام ها در ایران
به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، جمهوری اسلامی از معدود کشورهایی ست که صدور و اجرای حکم اعدام در آن روبه افزایش است. به گفته ی Joe Stork  تحلیلگر و رئیس سازمان دیده بان حقوق بشر در خاورمیانه، جمهوری اسلامی بدون تردید دارای بیشترین رکورد دراین زمینه است. درگزارش سازمان دیده بان حقوق بشرهمچنین ازافزایش شمار نوجوانانی که به اعدام محکوم می شوند نیز به شدت ابراز نگرانی شده است. براساس این گزارش درسال ۲۰۰۸  حکم اعدام حداقل ۷ نفر که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند، به اجرا درآمد و درحال حاضر نیز حداقل ۱۳۰ نوجوان درانتظار اعدام هستند.
مقامات جمهوری اسلامی دلایل متعددی را برای این اقدام خود عنوان می کنند، اما به گفته ی Brita Grundin  از سازمان عفو بین الملل، امنستی، دلیل عمده ی آن بزرگسال شناخته شدن کودکان توسط جمهوری اسلامی ست. او می گوید که براساس قوانین جمهوری اسلامی، یک پسر ۱۴ ساله و یک دختر ۹ ساله ، بزرگسال محسوب می شوند.
یکی از راه های نجات محکومان نوجوان، همچون دیگر محکومان به قتل درایران، موافقت بستگان مقتول با عفو آنها یا آزادی آنها در برابر دریافت خون بهاست. 
 


افزایش خرید خدمات خانگی در سوئد
 
باوجود بحران مالی و افزایش نگرانی های اقتصادی، خریدخدمات خانگی  hushållsnära tjänster افزایش یافته است.
آخرین بررسی انجام شده نشان می دهد که استقبال از خدمات خانگی باعث افزایش استخدام در شرکت های خدمات خانگی شده و حتی پیشنهادهای جدیدی نیز برای افزودن کارهای دیگری به خدمات خانگی، مطرح شده است. تخمین زده می شود که این رشته ی شغلی در سال جاری به میزان ۶۰ درصد افزایش پیداکند. درحال حاضر پنج و نیم درصد مردم سوئد یعنی حدود ۲۵۵ هزار نفر خریدارخدمات خانگی هستند. بیشتر خریداران خدمات خانگی خانواده های بچه دارهستند و پس از آنها افراد بالای ۶۵ سال قراردارند.
خدمات خانگی، کارهای مختلفی را که در داخل خانه ها انجام می شود دربرمی گیرد که در راس آن، نظافت  قرارمی گیرد. برای انجام خدمات خانگی تسهیلات مالیاتی تا میزان ۵۰ درصد و حداکثر ۵۰ هزار کرون در سال وجود دارد. گفته می شود یکی از دلایل افزایش این گونه خدمات، ازیک سو وضعیت نامناسب مالی فروشندگان این خدمات و نیز وجودتسهیلات مالیاتی برای آن است.


*****

کاهش پشتیبانی از حزب دموکرات مسیحی
آخرین نظرسنجی های دومؤسسه  SKOP و Demoskop  نشان می دهد که در ماه دسامبر حزب دموکرات مسیحی حدود یک چهارم طرفداران خود را ازدست داد. دبیرسیاسی این حزب، Lennart Sjögren  این کاهش را موقتی می داند و می گوید که با ایجاد اصلاحاتی که حزب انجام داده مانند افزایش سن بازنشستگی و آزادی انتخاب در حوزه ی مراقبت از سالمندان، پشتیبانی از حزب دموکرات مسیحی افزایش خواهدیافت.
درنظرسنجی مؤسسه ی  SKOP  پشتیبانی از حزب مودرات و نیز احزاب اپوزیسیون روبه افزایش است. احزاب سوسیال دموکرات، محیط زیست و چپ از پشتیبانی ۴۹ و ۹ دهم درصد مردم و احزاب بورژوایی تشکیل دهنده ی دولت از پشتیبانی ۴۴ و ۶ دهم درصد مردم برخوردارند.

*****
تغییر بهای مسکن در ماه دسامبر متوقف شد و به حالت ثابتی دست یافت. آمار ارائه شده ازسوی اتحادیه ی بنگاه های معاملات ملکی، نشان می دهد که  بهای منازل تعاونی  bostadsrätt  در ماه دسامبر ثابت ماند، اما بهای منازل ویلایی حدود دو درصد کاهش یافت.


پیشنهاد عدم تغییر فهرست تروریستی اتحادیه اروپا
باوجود صدور حکم دادگاه اروپا مبنی بر رد قراردادن نام سازمان مجاهدین در فهرست سازمان های تروریستی اتحادیه ی اروپا، شورای وزیران این اتحادیه، حکم دادگاه را نپذیرفته و امروز پیشنهاد جدیدی درمورد حفظ نام این سازمان در این فهرست به اتحادیه ی اروپا ارائه خواهدداد. کمیته ی دوستان ایران آزاد Friends of a free Iran  در پارلمان اروپا و شاخه ی آن در سوئد اعلام کرده است که در اعتراض به این امر و افشای مسائل پشت پرده ی چنین اقدامی، یک کنفرانس مطبوعاتی دربعدازظهر امروز در محل Grand hotel در استکهلم برگرازخواهدکرد. دراین کنفرانس مطبوعاتی شماری از نمایندگان پارلمان اروپا ازجمله Struan Stevenson  از بریتانیا، Yves Bonnet  رئیس سابق سازمان اطلاعات فرانسه، Antonio Stango رئیس سازمان دیده بان حقوق بشر هاسینکی Helsinki Watch  درایتالیا، حقوقدان سوئدی  Thomas Olsson و نمایندگان شورای ملی مقاومت ایران شرکت خواهندداشت.
دراین رابطه اضافه کنیم که هواداران شورای ملی مقاومت ایران در روز پنجشنبه ی گذشته تظاهراتی را در برابر پارلمان سوئد برگزارکردند. گفتگویی تلفنی داشتیم با پرویزخزایی، نماینده ی این شورا دراسکاندیناوی که دراین تظاهرات سخنرانی داشت.
 

دریچه ای برجهان فرهنگ (شکیلا عیدی زاده)
سروش توکلی، مؤسس و مدیرعامل شرکت ویدئوپلازا در گفتگویی با شکیلا عیدی زاده از پخش آگهی های تجارتی در برنامه های اینترنتی و سودی که شبکه های تلویزیونی دراین زمینه دارند، می گوید. او مبتکر شیوه ای برای پخش آگهی ها در تلویزیون های اینترنتی ست.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".