1 av 8
پرفسور سعید محمودی
2 av 8
3 av 8
4 av 8
5 av 8
6 av 8
7 av 8
8 av 8

دوشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۰۹ ،۷ بهمن ۱۳۸۷

تهیه کننده: زینت هاشمی
گزارش ها: محمد عقیلی و طاهر جام برسنگ

نارضایتی گسترده در میان کارکنان صندوق های بیمه ی همگانی(زینت هاشمی)
آخرین نظر سنجی انجام شده در محیط کار کارکنان صندوق های بیمه Försäkringskassa نشان می دهد که بیشتر آن ها از محیط کار خود و فشاری که مراجعه کنندگان بر آن ها می آورند،ناراضی هستند.
بنا بر گزارشی از اکوت بخش خبری شبکه ی یک رادیو سوئد میزان شکایت از Försäkringskassaافزایش یافته است.   به گزارشی در این زمینه توجه کنید:
شما نیز اگر در ابطه با Försäkringskassa مطلبی برای طرح در پژواک دارید می توانید آن  را با تلفن ۰۸۷۸۴۳۹۴۹با ما  در میان بگذارید. از همکاری شما با برنامه سپاسگزاریم. 


صرفه جوئی های بیشتر در مراکز درمانی
از جمله خبرهای مربوط به خدمات درمانی سوئد، صرفه جوئی های بیشتر در این زمینه است.
به دلیل مشکلات مالی شوراهای استانی لندسینگ ها، مراکز درمانی مجبور به اخراج کارکنان خود هستند که از جمله عواقب آن پائین آمدن سطح خدمات درمانی و طولانی تر شدن صف های انتظار برای ملاقات با پزشکان و یا بستری شدن در بیمارستان ها ست . بنا بر گزارشی از روزنامه ی داگنز نی هتر تنهاذ لندسینگ یونشپینگ از نظر مالی می تواند از عهده ی مخارج هزینه های خود برآید.

شکایت از مراکز درمانی برای پناهجویان در استکهلم

در رابطه با مراکز درمانی و گزارش های روزنامه ی داگنس نی هتر، همچنین اضافه کنیم که اداره ی کل امور اجتماعی نحوه ی عملکرد و درمان در مرکز پزشکی پناهجویان ،FMC  را که در چند نقطه ی استکهلم و نیز چند شهر دیگر فعالیت دارد ، شدیدا مورد انتقاد قرار داده است.
سهل انگاری در آزمایشات برای نمونه آزمایش ویروس اچ آی ویHIV در مورد یک پسر خردسال، گماردن پزشکان کم تجربه و فاقد شایستگی در کار، صف های طولانی برای درمان و اجرای نادرست از برنامه های معمول درمانی از جمله انتقادهای به عمل آمده از این مرکز است.
ما تلاش کردیم در مورد انتقادهای به عمل آمده از این مرکز با شوری زندمدیر عامل آن که یک زن ایرانی ست گفتگوئی داشته باشیم اما تا کنون موفق به یافتن او نشده ایم. اما اضافه کنیم که شوری زند در پاسخ به خبرنگار روزنامه داگنس نی هترپاره ای از انتقادها را تند و ناروا دانسته و همچنین گفته است که این انتقادها را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.    
لندسینگ استکهلم در هفته ی آینده در مورد فسخ یا ادامه ی قرارداد با مرکزدرمانی پناهجویان در استکهلم تصمیم خواهد گرفت. این اداره از تمامی پناهجویان و مراجعه کنندگان به این مرکز در نقاط مختلف خواسته است تا شکایت خود را به مسئول بهداشت و درمان در شورای استانی، لندسینگ تحویل دهند.

آغاز مرحله ی سوم کاهش مالیات بر درآمد (محمدعقیلی)
از اول ژانویه ی سال ۲۰۰۹،  سال جاری، سومین مرحله ی کاهش مالیات بردرآمد که ازجمله    برنامه های دولت اتحادبورژوایی با هدف افزایش قدرت خرید مردم است، آغازشد.
کاهش مالیات ها یکی از اهداف و شعارهای همیشگی احزاب بورژوایی به ویژه حزب مودرات بوده است. با پیروزی این احزاب در انتخابات گذشته، موضوع کاهش مالیات به صورتی جدی در دستورکارقرارگرفت و در چند مرحله به اجرادرآمد که سومین مرحله ی  آن از آغازسال جاری ست. این کاهش مالیات برای افرادی ست که دارای حقوق پایین یا متوسط هستند و میزان آن نیز به نسبت درآمد افراد متفاوت خواهدبود. برای نمونه افرادی که دارای ۲۵ هزارکرون حقوق ماهیانه هستند، مبلغ ۳۳۰ کرون درماه بیشتر درآمد خواهندداشت، درحالی که این میزان برای افراد دارای ۴۰ هزار کرون حقوق، حدود هزارکرون است. افرادی نیز که بیکارهستند و از A-kassan حقوقی معادل ۱۵۰۰۰ کرون درماه دریافت می کنند، تنها ۴۱ کرون اضافه به دست خواهندآورد.
در سال جاری میزان بیکاری به دلیل بحران مالی بین المللی و اخراج های گسترده، رو به افزایش خواهدداشت و به میزان هفت و شش دهم درصد خواهدرسید. این بیکاران، همراه با حدود نیم میلیون نفر که پس از افزایش حق عضویت در صندوق های بیمه ی بیکاری A-kassan  عضویت خود را ترک کرده اند و همچنین افراد بازنشسته و کسانی که از کمک هزینه های اجتماعی، والدین  و بیمه ی بیماری socialförsäkring و sjukpenning ،  föräldrapenning استفاده می کنند ازاین کاهش مالیات بردرآمد، نفعی نخواهندبرد.
Per Schlingman   دبیرسیاسی حزب مودرات ضمن اشاره به سیاست اقتصادی دولت و ایجادکار که به گفته ی اومی تواند باعث کاهش اختلاف درآمد میان مردم شود، می گوید که مردم با کاهش مالیات، پس انداز بیشتری خواهندداشت و دیگر این که کاهش مالیات برای افراد با درآمد کم و متوسط، اقدامی بسیار پیشرو درسیاست اقتصادی سوئد محسوب می شود.
یکی از منتقدین دولت دراین زمینه، حزب سوسیال دموکرات است. ماریتا اولوسکوگ، دبیر سیاسی این حزب می گوید که به جای کاهش مالیات باید کارایجادکرد و مانع اخراج مردم از کارخانه ها، بیمارستان ها و شرکت ها شد. او می گوید که باتوجه به وضعیت مالی مناسب مردم، آنچه مورد نیاز است ایجاد کاراست نه کاهش مالیات.
کاهش مالیات که از دوسال پیش آغازشده، در مرحله ی اول ۴۰ میلیاردکرون برای دولت هزینه داشت که در مرحله ی دوم به ده میلیارد و ۷۰۰ میلیون کرون رسید و برای مرحله ی سوم که از اول ژانویه آغازشده تخمین زده می شود که به ۱۳ میلیارد کرون برسد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که کاهش مالیات در شرایط امروز که با افزایش بیکاری همراه است، کمکی به وضعیت مالی مردم نخواهدکرد و درعوض می تواند افزایش شکاف طبقاتی و درآمدی مردم را که از آغاز دهه ی ۱۹۹۰ آغازشده، باعث شود.
دراین مورد گفتگویی داریم با دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوندسوال.ناظرحقوق متقاضیان پناهندگی (محمدعقیلی)
از اول فوریه ی سال جاری، ناظرجدید حقوق متقاضیان پناهندگی دراداره ی کل امور مهاجرت Migrationsverket  که Marina Bengtsson نام دارد، شروع به کار خواهدکرد. این سمت درحال حاضر به عهده ی  Munter Christer  است که به زودی بازنشسته خواهدشد. این شغل،  حدود ۳ سال است که ایجادشده و وظیفه ی آن نیز رسیدگی به شکایت های متقاضیان پناهندگی ست که از برخورد و رفتاری که با آنها دراداره ی کل امورمهاجرت می شود، ناراضی و ناراحت هستند.  به گفته ی  کریستر مونتر، درطول سه سال گذشته تنها ۳۰۰ مورد شکایت متقاضیان پناهندگی از برخورد کارکنان و مسئولان اداره ی کل امورمهاجرت به دست او رسیده است. او این میزان شکایت را کم می داند و دلیل عمده ی آن را نیز بی اعتمادی متقاضیان پناهندگی نسبت به این نهادکه بخشی از اداره ی کل امورمهاجرت است، می داند. او می گوید که شمار زیادی از متقاضیان هستند که به این دلیل به او مراجعه نکرده اند. آنها فکرمی کنند که او کارمند اداره ی کل امورمهاجرت است و نمی تواند از حقوق آنها دربرابر این اداره دفاع کند یا به شکایت های آنها به درستی رسیدگی کند. او می گوید بسیار مایل بود که چنین افرادی نیز به او مراجعه می کردند.
در گزارشی که آلبریکو لچینی از رادیوی بین المللی سوئد دراین مورد تهیه کرده، اشاره شده است که یکی از دلایل عدم مراجعه ی متقاضیان پناهندگی به ناظر حقوق متقاضیان Sökandeombudsmannen، عدم دسترسی آسان به چنین فرد یا نهادی دراداره ی مهاجرت و حتی در وب سایت این اداره است. تا دو سال پیش، نام و نشان ناظرحقوق پناهجویان درصفحه ی اول این وب سایت وجودداشت و دست رسی به او را آسان می ساخت، اما از سال گذشته، این نهاد از صفحه ی اول برداشته شده  و  مراجعه کنندگان به سایت، نمی توانند هیچ نشانی از وجود این نهاد را در آنجا بیابند. کریسترمونتر نیز این امررا تایید می کند. او می گوید که نمی داند به چه دلیل  نشانی این نهاد از وب سایت برداشته شده، اما پیش ازاین، دسترسی به آن بسیارآسان بود و اظهارامیدواری می کند که باردیگر نیز چنین شود.
رئیس جدید این نهاد Marina Bengtsson  از کارکنان اداره ی مهاجرت در یوتبوری است و از اول فوریه دراستکهلم کارخود را به عنوان ناظر حقوق متقاضیان پناهندگی آغازخواهدکرد.خبرهای کوتاه
اتحادیه ی اروپا، سازمان مجاهدین خلق ایران را از فهرست سازمان های تروریستی خود خارج کرد. این اقدام به دنبال رای دادگاه اروپا در ماه دسامبر درمورد غیرقابل قبول دانستن استدلال اتحادیه اروپا برای ابقای نام این سازمان در فهرست تروریستی، صورت گرفت.
سوئد ازجمله کشورهایی بود که خواستار رعایت حکم دادگاه اروپا دراین مورد شده بود.

***

اتحادیه ی فلزکاران سوئد IF Metall  اعلام کرده است که درصورت قطعی شدن اخراج شماری از  اعضای این اتحادیه که در فهرست اخراج قرارگرفته اند، مجبوراست که حق عضویت در این اتحادیه را به میزان ۱۷۵ کرون افزایش دهد. دلیل این امر، تعیین میزان حق عضویت هر اتحادیه به نسبت تعداد اعضای آن اعلام شده است.
دراین رابطه دولت اعلام کرده است که حق عضویت در صندوق بیمه ی بیکاری A-kassan  که به حساب دولت واریزمی شود، تغییری نخواهدکرد.

***

تیم باندی سوئد قهرمان جهان شد.
این تیم در روز گذشته در مسابقه ی نهایی خود در برابر تیم روسیه موفق شد با نتیجه ی شش بر یک، به پیروزی دست یابد. این برای نهمین باراست که تیم باندی سوئد به مقام قهرمانی جهان می رسد. دراین مسابقات که در شهر وستروس جریان داشت، تیم روسیه دوم، فنلاند سوم و قزاقستان، چهارم شدند.*دریچه ای بر جهان فرهنگ (طاهر جام برسنگ)

دریچه‌ای بر جهان فرهنگ که اساس کار خود را از موفقیت‌های نسل دوم مهاجران ایرانی در حیات فرهنگی سوئد آغاز کرد طی سه سال بطور مداوم فعالیت‌های فرهنگی ایرانیان، مهاجران و جامعۀ میزبان را دنبال کرده است. پیروزی ایرانیان ساکن سوئد در عرصه‌های مختلف یکی از دغدغه‌های بخش فارسی رادیو سوئد بوده و تا به حال به طرق مختلف خبر مربوط به این موفقیت‌ها را منتشر کرده است.

امروز از موفقیت یکی از یاران همیشگی بخش فارسی رادیو سوئد که بطور دائم از نظراتشان در عرصۀ حقوقی، حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی بهره برده‌ایم. پروفسور سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم از تاریخ اول ژانویۀ سال جاری به سمت ریاست دانشکدۀ حقوق این دانشگاه منصوب شد. رسیدن استاد ایرانی‌تبار حقوق بین‌الملل به چنین درجۀ علمی بدون شک باعث خوشحالی بسیاری از هموطنان است. هر چند برای سعید محمودی گفتن از خود کار دشواری بود، اما با محبت همیشگی خود سرانجام دعوت ما را به گفتگو پذیرفت. این بود که بی فوت وقت به دانشکدۀ حقوق دانشگاه استکهلم شتافتم:
نحوۀ انتخاب ریاست دانشکدۀ حقوق در سوئد بر خلاف بسیاری از کشورها در وحلۀ نخست یک انتخاب داخلی است یعنی این که دولت، وزارتخانه یا ریاست دانشگاه در انتخاب آن دخالتی ندارند و فرایند انتخاب رئیس دانشکدۀ حقوق با اجماع و موافقت کلیۀ اساتید دانشکدۀ حقوق صورت می‌گیرد. چنین توافقی هم کار چندان ساده‌ای نیست به این دلیل که فرد انتخاب شده باید در درجۀ اول از دیدگاه علمی مورد قبول همگان باشد. نامزد پست ریاست دانشکده از سوی اساتید بطور رسمی به رئیس دانشگاه معرفی می‌شود و سپس رئیس دانشگاه است که رئیس دانشکده را منصوب می‌کند. با این پروسه از دیدگاه جامعۀ سوئد نیز ریاست دانشکدۀ حقوق مقامی است بالا و پراهمیت.
پرفسور محمودی: «به این دلیل من خیلی خوشحالم که مورد اعتماد همکارانم قرار گرفتم...»

* از خیابان شهناز تهران تا ریاست دانشکدۀ حقوق دانشگاه استکهلم

از ابتدای سال ۲۰۰۹، پرفسور سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه استکهلم به سمت ریاست دانشکدۀ حقوق، بالاترین مقام عملی دانشگاه استکهلم منصوب شد.
سعید محمودی نخستین بار در اول آذر۱۳۵۳ به سوئد آمد. در آن زمان محمودی کارمند وزارت خارجه بود و علت ورودش به سوئد مسئولیت اداری بود برای کار در سفارت ایران. به گفتۀ پروفسور محمودی سفارت ایران در آن زمان کوچک بود با دامنۀ محدود فعالیت. در آن زمام کادر سفارت ایران شامل سفیر و ۳ کارمند بود و جمعیت ایرانیان ساکن سوئد در آن زمان تعداد سیصد تا چهارصد نفر بود.
سعید محمودی تنها چند روز پس از ورود به استکهلم با دانشکدۀ حقوق دانشگاه این شهر تماس گرفت. محمودی به بخش فارسی رادیو سوئد گفت پیش از آمدن اطلاعات لازم دربارۀ دانشکدۀ حقوق استکهلم را از یکی از اساتید این رشته در تهران گرفته بودم و در نخستین دیدارم از دانشکدۀ حقوق با استاد مربوطه ملاقات کردم و پس از یک ماه برای دورۀ دکترا در این دانشکده پذیرفته شدم. وی می‌گوید در آن زمان دانشکده‌های ایران کاملا شناخته شده بودند و اساتید سوئد دانشکده‌های ایران را خوب می‌شناختند، سطح علمی آن را می‌دانستند و به همین دلیل هیچ مشکلی نداشتم و بلافاصله من را پذیرفتند. پرفسور محمودی اضافه کرد که چون در آن زمان در سفارت ایران کار می‌کردم، عملا نتوانستم به تحقیقاتم بپردازم و پرداختن به این امر ماند تا سال ۱۹۸۱ یعنی ۱۳۶۰. در این سال من به میل خود از خدمت وزارت خارجه در ایران خارج شدم و برگشتم به سوئد و تصمیم گرفتم که کاری که آغاز کرده بودم را با جدیت به پایان برسانم.
پرفسور محمودی از سپتامبر ۱۹۸۱ تحقیقات خود در رشتۀ حقوق را دوباره آغاز کرد و در سال ۱۹۸۷ از رسالۀ دکترای خود دفاع کرد و دو سه ماه ابتدا به شکل پیمانی و بعد بطور رسمی به استخدام دانشکدۀ حقوق دانشگاه استکهلم در آمد.
پرفسور محمودی در این مورد به بخش فارسی رادیو سوئد در مورد استخدام خود گفت: «البته اینجا هم مدارج خود را دارد. اول به عنوان استادیار، دو سال پس از آن به عنوان دانشیار، سه سال بعد از آن به عنوان استاد موقت و از ده سال پیش به این سو به عنوان استاد تمام وقت در رشتۀ حقوق بین‌الملل خدمت استخدام شدم.»
نظرات پروفسور محمودی در این سال‌ها علاوه بر محافل و مجامع علمی، همواره مورد استفادۀ رسانه‌های گوناگون بوده است. خود وی در این مورد می‌گوید از سال‌های ۱۹۹۱، ۱۹۹۲ ابتدا در گفتگو با رسانه‌های سوئدی و بعد با آغاز کار رسانه‌های ایرانی در خارج از کشور، و پس از آن در سال‌های اخیر در یکی دو سفر که به ایران داشته، با رسانه‌های این کشور هم گفتگوهائی داشته است.
از سال ۱۹۹۶ به این سو وزارت امور خارجۀ سوئد گروه مشاورین حقوق بین‌الملل مرکب از چند تن از اساتید حقوق بین‌الملل و چند تن از مقامات عالیرتبۀ وزارت‌خانه‌های دفاع، کشور و دادگستری تشکیل داد. پرفسور محمودی از ابتدای کار این گروه مشورتی به عضویت در آن دعوت شد. پس از این که این گروه در سال ۲۰۰۳ ماموریتش به پایان رسید گروه دیگری تشکیل شد که بیشتر اعضای آن را مقامات اجرائی می‌سازند و از اساتید حقوق بین‌الملل در این گروه استفادۀ مستقیم و دائمی نمی‌شود اما این گروه نیز بطور غیررسمی از نظرات مشورتی پرفسور محمودی در مورد مسائلی ویژه، بهره می‌گیرد.
از سه سال پیش و از سوی دولت سوئد پروفسور محمودی را به عنوان عضو سوئدی یک دادگاه بین‌المللی که مربوط به مسائل حقوقی دریاهاست در این دادگاه که در تشکیلات سازمان ملل متحد عمل می‌کند؛ انتخاب کرد.

taher.jambarsang@sr.se 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".