1 av 7
2 av 7
نیامکو صابونی
3 av 7
آمنه کاکاباوه
4 av 7
5 av 7
6 av 7
7 av 7

چهارشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۰۹، ۹ بهمن ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: طاهر جام برسنگ
گزارش ها: عبدارزاق حسنی، پیام قنبرزاده

 

*کنفرانس اروپائی همپیوستگی (طاهر جام برسنگ)

در پایان هفته‌ای که گذشت نشستی در مورد مسئلۀ همپیوستگی Integration در کشورهای اروپائی در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شد. در این نشست که مهاجرین و وحدت اجتماعی در شرایط بحرانی نام داشت، نیامکو صابونی، وزیر امور همپیوستگی و برابری سوئد، این کشور را نمایندگی می‌کرد. بحث نیامکو صابونی در این نشست اروپائی، تجارب کشور سوئد در زمینۀ سیاست آتی مهاجرت در شرایط بحران و رکود اقتصادی بود.

نیامکو صابونی دربارۀ تجاربیات خود از این نشست به اولگیتسا لیندکویست خبرنگار رادیو بین‌المللی سوئد گفت: این که در اسپانیا دوره‌های دانشگاهی برای کارمندانی که با مهاجرین سر و کار دارند وجود دارد برایم جالب بود و افزود: این کارمندان در زمینۀ فرهنگ، سنن و تاریخ گروه‌های بزرگ مهاجرین آموزش می‌بینند و به این ترتیب بدرستی می‌دانند که این مهاجران چه کسانی‌اند و از چه زمینه‌هائی برخوردارند.
نیامکو صابونی اظهار امیدواری کرد که در سوئد نیز چنین آموزشی به کارمندانی که به کار با مهاجرین اشتغال دارند داده شود تا آنها نیز بتوانند با آگاهی از پیش‌زمینه‌های فرهنگی، تحصیلی این گروه ارزیابی دقیق‌تری از توانائی‌های مهاجرین کسب کنند.
وزیر امور همپیوستگی سوئد در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار بخش بین‌المللی رادیو سوئد گفت: غالبا در شرایط بحرانی گرایش به راه حل‌های کوتاه مدت پیدا می‌شود و به این ترتیب مسائلی چون همپیوستگی و وحدت اجتماعی در سایه قرار می‌گیرند. صابونی ادامه داد با توجه به شرایط فعلی حاشیه نشینی مشهود در اروپا، در سایه قرار دادن چنین مسائلی حکایت از شکست دارد.
وزیر امور همپیوستگی و برابری جنسیتی سوئد در مورد بحث خود در نشست مادرید گفت: اولین چیزی که من طرح کردم این که کشورهای اروپائی باید سیاست همگون سازی مهاجران با اجتماع خود را کنار بگذارند. وی افزود برای این کار امکان اشتغال باید پدید آید تا افراد تازه وارد به اجتماع امکان آموزش زبان و ارزش های مهم اجتماعی در کشورهای دمکراتیک را بدست آورند. اما باید اجازه داد آنها ارزش‌های خود را حفظ کنند. وی ادامه داد فرهنگ و عناصر آئینی این افراد اگر با قوانین و حقوق بشر در تضاد قرار گیرند باید مورد مقابله قرار گیرند اما در غیر این صورت باید به مردم اجازه داد آنطور که هستند بمانند. نیامکو صابونی افزود یکی از اشتباهاتی که در زمینۀ سیاست مهاجرین در سوئد رخ داد این بود که سالها سیاست جذب مهاجران به جامعه کار در این کشور اعمال می شد. 
نکتۀ دومی که نیامکو صابونی در کنفرانس سیاست های آتی کشورهای اروپا نسبت به مهاجرین بر آن تاکید داشت به گفتۀ خود وی این است که:
«سیاستی که مهاجرین را نشانه رود، اعمال نکنیم و در عوض بر راه حل های عمومی که مشکلات افراد را حل وفصل می کنند تکیه نمائیم.» 
نیامکو صابونی در مورد سیاست مهاجرت کاری در سوئد گفت با وجود مشکلاتی که برای اشتغال مهاجرینی که در سوئد زندگی میکنند داریم، این سیاست را پیش میگیریم. وی گفت امتیاز این سیاست در وحله اول این است که مهاجرینی با ایده ها نو و توانائی ها جدید به کشور میایند که باعث ترقی بازار کار میشوند و به رشد اقتصادی کمک میکنند. صابونی گفت امتیاز دیگر اعمال سیاست باز مهاجرت کاری باعث می شود جامعه دیدگاه های متفاوتی در مورد مهاجرین کسب کند. نیامکو صابونی در مورد دیدگاه های متفاوت توضیح داد: «این دیدگاه که مهاجرین تنها به خاطر این که مورد حمایت قرار گیرند و از جامعه فقط کمک دریافت کنند، به سوئد روی نمی آورند بلکه رویکرد آنها به این کشور برای کمک به جامعه است. 

taher.jambarsang@sr.se


* حمایت حزب چپ سوئد از دانشجویان زندانی دانشگاه شیراز (طاهر جام برسنگ)

لارش اولی Lars Ohly رهبر حزب چپ سوئد به اتفاق آمنۀ کاکاباوۀ نمایندۀ پارلمانی این حزب با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به دستگیری شماری از دانشجویان دانشگاه شیراز اعتراض کردند. در این نامۀ اعتراضی که نسخه‌ای از آن برای پژواک ارسال شده رهبر حزب چپ و نمایندۀ کردتبار این حزب در پارلمان سوئد خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط دانشجویان زندانی دانشگاه شیراز شدند که پس از انتقاد و اعتراض به سیستم سیاسی جمهوری اسلامی ایران دستگیر و زندانی شده‌اند. در این مورد آمنۀ کاکاباوه به بخش فارسی رادیو سوئد گفت:ما مرتب دربارۀ وضعیت زنان، دانشجویان و کارگران در ایران اطلاعات میگیریم. این بار از وضعیت دانشجویان خبردار شدیم که به خاطر انتقاد به نظام سیاسی ایران و رئیس جمهوری آن بازداشت و زندانی شده بودند... در یک نامه به محمود احمدی نژاد خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط دانشجویان زندانی این دانشگاه شدیم...

taher.jambarsang@sr.se

احزاب ائتلاف بورژوائی یا به عبارت دیگر احزاب سازندۀ دولت سوئد پس از چند سال بر سر تقسیمات جدید حغرافیائی کشور به نتیجۀ واحدی رسیدند. بر اساس توافق این احزاب، در تقسیمات جغرافیائی جدید، سوئد دارای مناطقی جدید به جای شوراهای استانی فعلی خواهد شد. حزب مدرات سوئد که پیش از این بر تقسیمات جغرافیائی فعلی تاکید داشت، نتوانست مانع خواست دیگر احزاب ائتلاف بورژوائی از تبدیل برخی از شوراهای استان به منطقه شود.

بر اساس توافق احزاب دولتی اسکونه و یوتالند غربی بطور دائم به جای استان تبدیل به دو منطقه می‌شوند. از نکات دیگر توافق احزاب بورژائی تبدیل دو استان هالند Halland و گوتلند Gotlan به یک منطقۀ واحد است. استان نورلند و دیگر استان‌ها برای تبدیل به منطقه به جای استان در تقسیم‌بندی جغرافیائی باید ۵ سال یعنی تا انتخابات عمومی سال ۲۰۱۴ در انتظار باشند.

***

قرار است برنامۀ صرفجوئی و ذخیره سازی‌های جدیدی در سطح وزارت دفاع کشور به اجرا گذاشته شود. در این زمینه هوکان سورن Håkan Syrén فرماندۀ کل قوای کشور روز جمعۀ پیش رو نقطه نظرات خود را برای اعمال صرفجوئی در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ اعلام خواهد کرد. گفته می‌شود بر اساس طرح تازۀ وزارت دفاع، این نیرو می‌تواند از دوازده هزار سرباز متشکل باشد.

***

دریافت کمک‌های پزشکی برای بیمارانی که درگیر بیماری‌های غیرعادی و پیچیده‌اند، در نظام بهداری سوئد امر دشواری است. به پیشنهاد کمیسیون بهداشت اروپا، اقداماتی موثر برای کمک به چنین بیمارانی باید به اجرا در آید. کمیسیون بهداشت اروپا از کشورهای عضو خواست تا نخست برنامۀ بهداری ملی خود را ارائه دهند و پس از آن شبکه‌ای بوجود آید که در آن بیماران و پزشکان متخصص در سطح اروپا بتوانند همدیگر را به سادگی پیدا کرده و بیمارانی درگیر با بیماری‌های دشوار مورد معالجه قرار گیرند.

***

حزب ناسیونالیست افراطی دمکرات‌های سوئد که در نظر داشتند روز شنبۀ پیش رو تظاهراتی با محتوای مبارزه با خشونت در لندس‌کرونا برگزار کند، اعلام کرد که این تظاهرات را لغو کرده است. به گزارش اکوت، واحد خبری رادیو سوئد، علت لغو تظاهرات حزب دمکرات‌های سوئد، این بوده که حزب نژادپرست جبهه مردم Folkfronten نیز اعلام کرده بود که در تظاهرات دمکرات‌های سوئد شرکت خواهند کرد.

***

بنا بر گزارش موسسۀ تحقیقات تجاری HUI، خرید و فروش کالاهای ایام کریسمس در سالی که گذشت رکورد جدیدی در بازار تجارت بر جای گذاشته است. ارزیابی نخستین این موسسه حاکی از این است که در ماه دسامبر سالی که گذشت، مردم سوئد مجموعا  معادل ۶۰ میلیارد کرون، کالاهای بازار کریسمس خریداری کرده‌اند.

taher.jambarsang@sr.se


انجمن رادیوهای محلی در یوتبوری(عبدلرزاق حسنی)
 یوتبوری از جمله کمون هائی ست که در آن ده ها رادیوی محلی Närradio به زبان های مختلف فعالیت دارند.
در این منطقه  انجمنی با عضویت این رادیوها از سوی بخش فرهنگی غرب سوئد تشکیل شده است که از جمله اهداف آن ایجاد هماهنگی بیشتر میان این رادیوها برای اطلاع رسانی به مردم است. عبدالرزاق حسنی از اولین جلسه ای که در این رابطه تشکیل شد، گزارشی تهیه کرده است. 
 پرکبوتر، کتاب خاطرات زندان (پیام قنبرزاده) 
اخیرا کتاب دیگری از مجموعه کتاب های خاطرات زندان  با عنوان پرکبوتر توسط انجمنی از زندانیان سیاسی ایرانی در استکهلم به نام  No more منتشرشده است.
درباره ی این کتاب پیش ازاین با نویسنده ی آن ثریا زنگباری در بخش کتاب بخوانیم، گفتگویی داشتیم. این بار ثریا زنگباری در گفتگویی با پیام قنبرزاده از تجربه های خود پس ازآزادی از زندان و آمدن به سوئد و زندگی در سوئد می گوید.
دراینجا نسخه ی بلندتر گفتگو با او را می شنوید.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".