1 av 3
2 av 3
3 av 3

پنجشنبه ۵ فوریه ۲۰۰۹، ۱۷ بهمن ۱۳۸۷

تهیه کننده: محمدعقیلی

اداره ی جدیدی برای کنترل موادغذایی 
برپایه ی یک تحقیق دولتی که تشکیل نهادجدیدی را برای کنترل موادغذایی پیشنهاد کرده است،  دولت، اداره ای را برای تامین اطمینان به مرغوبیت و کیفیت موادغذایی ایجادخواهدکرد.
این اداره تمام مراحل تولید محصولات غذایی و روند رسیدن آن از زمین کشاورزی تا میز آشپزخانه  را زیرنظر خواهدداشت و کیفیت آن را کنترل خواهدکرد.
این اداره وظایفی را که دراین مورد به عهده ی اداره ی کل امور مواد غذایی  Livsmedelsverket  و اداره ی کل امورکشاورزی  Jordbruksverket  گذاشته شده، به عهده خواهدگرفت.
Gerhard Larsson  مسئول این تحقیق می گوید که با فعالیت این اداره ی جدید که مراحل مختلف تولید موادغذایی را کنترل خواهدکرد، اطمینان نسبت به مرغوبیت انواع غلات و حبوبات و همچنین سلامت حیواناتی که گوشت و فرآورده های آنها مصرف غذایی دارند، افزایش خواهدیافت.افزایش بیکاری درمیان اعضای اتحادیه ی کارکنان کمون ها
بررسی انجام شده توسط  اتحادیه ی کارکنان شهرداری ها (کمون ها)  Kommunals fackförbundet  نشان می دهد که شمار زیادی از اعضای این اتحادیه، حداقل ۷۵۰۰ نفر از ماه نوامبر تا کنون کار خود را ازدست داده اند.
Ylva Thörn  مدیر اتحادیه اظهار نگرانی کرده است که شرایط درحال وخیم تر شدن است. او برای مقابله با بیکاری روبه افزایش درمیان کارکنان کمون ها و لندستینگ ها (شوراهای استانی) درخواست حداقل ۱۰ میلیارد کرون کمک دولتی کرده است. درحالی که بررسی اتحادیه ی شهرداری ها از حذف هرچه بیشتر مشاغل در حدود دو سال آینده خبرمی دهد، اتحادیه ی کمون ها و لندستینگ ها Sveriges Kommuner och Landsting   که کارفرمای اعضای اتحادیه ی شهرداری ها ست بر بیکارشدن حداقل پانزده هزار نفر از این حوزه ی کاری در دوسال آینده تاکیدکرده است.
Ylva Thörn علاوه بر درخواست کمک اقتصادی از دولت، اتحادیه ی کمون ها و لندستینگ ها را نیز به همکاری بیشتر با اتحادیه ی کارکنان شهرداری ها ازجمله درزمینه ی آموزش برای تقویت مهارت های حرفه ای و انجام دوباره ی راه حل هایی که پیش ازاین برای کارکنان کمون ها وجودداشت، دعوت کرده است.
دراینجا می توانید گزارشی را که اکوت، واحدخبر رادیوسوئد دراین مورد تهیه کرده، بشنوید.

اعلام توافق احزاب ائتلاف بورژوایی درمورد نیروگاه های هسته ای سوئد 
 فردریک راین فلدت، نخست وزیر و رهبر حزب مودرات پیش از ظهرامروز در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که چهار حزب تشکیل دهنده ی دولت درمورد برنامه های هسته ای سوئد به  توافق رسیده اند. برپایه ی این توافق، ممنوعیت احداث نیروگاه های جدید لغو خواهدشد.
راین فلدت این تصمیم را تاریخی نامید و گفت که با حزب سوسیال دموکرات نیز برای توسعه ی این امر و همچنین تصویب آن با آرای بیشتر، مذاکراه خواهدشد.
راین فلدت همچنین اعلام کرد که نیروگاه های جدیدی در محل نیروگاه های فعلی و همچنین به جای نیروگاه هایی که ازکار خواهندافتاد، احداث خواهدشد.
در توافق به دست آمده میان رهبران احزاب بورژوایی، سرمایه گزاری در زمینه ی ایجاد نیروگاه های بادی نیز منظورشده است. 
احزاب اپوزیسیون، سوسیال دموکرات، چپ و محیط زیست این تصمیم دولت را مورد انتقادقرارداده و آن را در تضاد با اقدامات انجام شده درجهت کاهش موادزاید اتمی دانستند. دراین رابطه ازجمله مونا سالین، رهبرحزب سوسیال دموکرات، این تصمیم را مانعی برای یافتن انرژی جانشین نیروی هسته ای دانست.
این توافق به زودی برای تصویب به پارلمان ارائه خواهدشد.  
دراین نقشه، تعداد و محل نیروگاه های هسته ای سوئد نشان داده شده است.  
 
شکایت از ماموران پلیس
از ماموران پلیسی که اظهارنظرهای نژادپرستانه کرده اند، شکایت خواهدشد. 
در جریان محاکمه ی مامورپلیس ۲۱ ساله ای که درناآرامی های منطقه ی Rosengård در مالمو در دسامبر گذشته، با خشونت با جوانان معترض برخوردکرده بود، فیلمی که توسط یکی ماموردیگرپلیس از این ناآرامی ها و نیزاتوبوسی که ماموران پلیس را حمل می کرد گرفته شده بود، به نمایش درآمد که در آن صدای چند مامور دیگر پلیس که اظهارنظرهای نژادپرستانه علیه ساکنان محله و نیزمامور جوان پلیس کرده بودند، شنیده می شد.
قراراست گروه تحقیقی در اداره ی پلیس و همچنین دادستان، این مسئله را مورد بررسی قرارداده و صاحبان این صداها را شناسایی و علیه آنها اعلام جرم کنند.
وزیر دادگستری، Beatrice Ask  چنین رفتاری از ماموران پلیس را غیرقابل پذیرش عنوان کرده است.
دراین رابطه، رئیس پلیس مالمو، صبح امروز در محله ی  Rosengård  از ساکنان محله و به ویژه جوانان عذرخواهی کرد.


پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista