1 av 3
2 av 3
3 av 3

سیاست و اقتصاد ایران، سی سال پس از جمهوری اسلامی


گفته اند که اقتصاد یکی از مهم ترین پایه های بقا و دوام هر جامعه و کشوری ست. بدون یک اقتصاد پیش رفته و قوی، نمی توان رفاه و آسایش افراد آن جامعه و رشد و بالندگی آن را تامین کرد. کشورهایی مانند ایران که دارای منابع غنی طبیعی ازجمله نفت هستند، ازامکانی بالقوه برای داشتن اقتصادی سالم و برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی برخوردارند. درچنین کشورهایی توزیع عادلانه ی درآمدهای ملی میان مردم آن کشور و برچیده شدن فقر که خود زاینده ی مصائب اجتماعی دیگراست، امری بدیهی فرض می شود.
انقلابی که ۳۰ سال پیش درایران روی داد و سرنوشتی تازه را برای این کشور و مردمان آن رقم زد، قراربود چنین وضعیتی را ایجادکند. روح اله خمینی در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ دراولین سخن رانی خود هنگام بازگشت به ایران، درگورستان بهشت زهرای تهران تاکیدکرد که رژیم پهلوی اقتصاد ایران را ویران کرده است. این اقتصاد، پس از ۳۰ سال چه شرایطی دارد و چه تغییراتی کرده است. از احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوندسوال پرسیده ایم. پاسخ را در خود گزارش بشنوید.
باتوجه به گفته های احمد علوی می توان نتیجه گرفت که ایران دارای اقتصادی ورشکسته است. این اقتصاد درآغازاستقرارجمهوری اسلامی قراربود الگویی جهانی برای اقتصاد اسلامی باشد. آیا شده است؟ و آیا اصولا اقتصادی به عنوان اقتصاد اسلامی می تواند وجود داشته باشد؟ احمد علوی به این پرسش نیز پاسخ داده است. 
اما جدای ازاقتصاد کشورکه به گفته ی احمد علوی، اقتصادی درون زا نیست و نمی تواند چرخ مملکت را بگرداند، نظام سیاسی کشور نیز چندان تفاوتی با نظام پیش از خود ندارد. روح اله خمینی، در اولین سخن رانی خود، وضع کشوررا مورد اعتراض شدید قرارداد، وضعی که پس از ۳۰ سال، بسیار شبیه به وضع کنونی ایران ارزیابی می شود.
اما انقلاب ایران چگونه ساختاری داشت و از چه نظام کیفی برخورداربود؟ از محسن حیدریان، مفسر سیاسی در شهر بوروس پرسیده ایم. پاسخ او را نیز در خود گزارش بشنوید.
محسن حیدریان پیروزی یک انقلاب مذهبی را در سال های آخر قرن بیستم، امری تقریبا ناممکن می داند، اما ناممکن تر از آن به نظر او استقرار و دوام  این نظام  در ۳۰ سال  گذشته است. او همچنین دهه ی نخست این ۳۰ سال را ازجمله برای بقا و پابرجایی این نظام بسیار پراهمیت ارزیابی می کند. آنچه دردهه ی نخست ۳۰ سال عمر جمهوری اسلامی نقشی بزرگ و تعیین کننده برای این نظام و برای مردم ایران بازی می کند، به گفته ی محسن حیدریان سرکوب گسترده و خونین مخالفان و جنگ ۸ ساله باعراق است که هم قدرت بسیار بیشتری به این حکومت برای استقرارخود می دهد و هم امکان سرکوب مخالفان را فراهم می آورد.
اما چرا یک چنین نظام مذهبی موفق می شود که رهبری انقلاب و سپس قدرت سیاسی را درایران به دست آورد؟ آیا وجود فرهنگی مذهبی در ایران عامل اصلی این موفقیت است؟ پاسخ محسن حیدریان را می شنویم.

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".