1 av 5
2 av 5
فرامرز پویا
3 av 5
4 av 5
5 av 5
دو تن از صاحبان سایت Gottfrid Svartholm Warg och Peter Sunde

دوشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۰۸، ۲۸ بهمن ۱۳۸۷

تهیه کننده :زینت هاشمی
گزارش:محمد عقیلی و طاهر جام برسنگ

حکم زندان ابد برای قاتل دو کودک خردسال 
  
دادگاه استیناف یا تجدیدنظر استکهلم،  زنی را که در شهر Arboga  دو کودک را به قتل رسانده و قصد کشتن مادر آن ها را داشته، به زندان ابد محکوم کرد.
پیش ازاین در ماه اکتبر گذشته، دادگاه بدوی Westmanland  شهادت مادر کودکان مقتول را علیه قاتل به این دلیل که به سختی مورد آسیب قرارگرفته بود، نامطمئن و غیردقیق تشخیص  داد، اما دادگاه تجدیدنظر این استدلال را ردکرد و شهادت او را درمورد زن قاتل پذیرفت. در حکم دادگاه تجدیدنظر آمده است که  Christine Schürrer زن قاتل که آلمانی ست به دلیل حسادت و ناراحتی از همزی بودن دوست پسر سابق خود با مادر کودکان مقتول، قصد قتل آنها راکرده و موفق به کشتن دو کودک زن می شود.
در حکم صادره، تاکیدشده است که قاتل به آلمان اخراج خواهدشد و هرگز مجاز به بازگشت به سوئد نخواهدبود.
دادگاه تجدیدنظرهمچنین میزان غرامت به مادر دو کودک مقتول را نیز که ۷۵ هزارکرون تعیین شده بود به صدهزارکرون بخاطرهریک از کودکان افزایش داد.محاکمه ی صاحبان یک سایت پر بیننده ی سوئدی (زینت هاشمی )
 
  پیش از ظهر امروز دادگاه بررسی به پرونده ی چهارتن از  صاحبان سایت اینترنتی Pirate Bay The در استکهلم آغاز شد. این افراد مظنون به تهیه ی مقدمات و همکاری در انجام جرم بر خلاف قانون حقوق موئلفان و مصنفان هستند.  
این سایت یکی از بزرگترین سایت های اینترنتی ست که از آن  برای پیاده کردن  فیلم ، موسیقی ، برنامه ها  و بازی های کامپیوتری استفاده می شود.گفته می شود که  حدود ۲۲ تا ۲۵ میلیون نفردر جهان  از این سایت استفاده می کنند.
روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی که  مسئولان این سایت ترتیب داده بودند، یکی از متهمان محاکمه ی خود و همکارانش را تنها یک بازی سیاسی خواند.
در دعوت برای ورود به کنفرانس مطبوعاتی عنوان شده بود که  تنها رسانه های جالب ،Trevliga medier می توانند در این کنفرانس شرکت کنند.  گفته می شود که شرکت کنندگان در این کنفرانس بیشتر جوانان غیر ژورنالسیت بودند.
 این سایت از  سال ۲۰۰۳ کار خود را آغاز کرده است .
نتیجه ی این دادگاه که بی شک انعکاس گسترده ی جهانی خواهد داشت  بسیار حساس خوانده شده است .
در این زمینه گفتگوئی داریم با حمید افشارآزاد از متخصصان امور کامپیوتری در استکهلم    برخورد دین اسلام با همجنس گرایان (محمد عقیلی)
اخیرا یک جوان همجنس گرا در مالمو به قتل رسید. برای دو جوان دیگر که یکی از آنها مسلمان است و مظنون به انجام این قتل هستند، حکم بازداشت صادر شده است. 
انجام قتلی توسط یک فرد معتقد به اسلام، بحث هایی را در رابطه با برخورد اسلام با همجنس گرایان ازجمله در نشریات و بلاگ های مختلف اینترنتی پیش آورده است. آیا اسلام، همجنس گرایی  را برنمی تابد و معتقدان به این دین، همجنس گرایان را مورد آزارقرارمی دهند و یا حتی ازمیان می برند؟ در بخشی از برنامه ی رادیویی  Människor och tro  انسان ها و باورها که روزجمعه ی گذشته از شبکه ی اول رادیوسوئد پخش شد به این موضوع نیز پرداخته شد. دراین برنامه در گفتگویی با دادستان پرونده  Bo Albrechtsson  درمورد وجود انگیزه ی دینی  برای این قتل و درمجموع جرم به دلیل نفرت hatbrott  پرسش شد و او پاسخ داد که بابررسی های انجام شده هیچ مدرک و نشانه ای که جرم به دلیل نفرت و یا با انگیزه ی مذهبی انجام شده باشد، به دست نیامده است. Bo Albrechtsson  معتقداست که علیرغم  مطرح شدن گسترده ی دو موضوع اسلام و همجنس گرایی دررابطه با این قتل، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد که عاملان این قتل انگیزه های دیگری داشته اند.
  اما چنین جرایمی چگونه معرفی و مشخص می شوند؟ چه جرایمی را می توان  hatbrott نامید؟  شورای پیش گیری از جرایم  Brotts förebyganderådet  یا BRÅ  به سفارش دولت، بررسی ی را برای تهیه ی آماری دراین مورد انجام داده که پایه و مبنای آن شکایت هایی ست که دراین زمینه به پلیس شده است. Klara kringsborg  مسئول این بررسی تاکیدمی کند که طبقه بندی و تعیین حدود چنین جرایمی بسیاردشواراست و بیشتر ازطریق انگیزه ی مجرم است که می توان آن را جرم به دلیل نفرت نامید. 
در سال ۲۰۰۷ بیش از ۳۵۰۰ شکایت دراین زمینه صورت گرفت که ۷۱ درصد به دلیل بیگانه ستیزی، ۲۰ درصد به دلیل نفرت ازهمجنس گرایی، ۶ درصد به ترس ازاسلام گرایی و ۳ درصد نیز به  یهودستیزی مربوط بود، اما گفته می شود که برای نمونه میزان آزارهمجنس گرایان بیشتر از آمار ارائه شده است، گرچه به پلیس گزارش نمی شوند و به مراحل بررسی در دادگاه نیز نمی رسند. Anneli Svensson  که بیش از ۱۰ سال است در RFSL  (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande  ) اتحادیه ی سراسری حقوق برابر برای همجنس گرایان فعالیت می کند و با شمار زیادی از همجنس گرایان و دگرجنس گرایان که مورد آزار و خشونت قرارگرفته اند نیز دیدار داشته، می گوید که می توان ردپای مذهب را در چنین جرایمی پیداکرد. او البته در پاسخ به پرسش مجری برنامه ی  Människor och tro  درمورد این که آیا افرادی که از کشوری اسلامی مانند ایران به سوئد می آیند بیشتر جرایمی علیه همجنس گرایان انجام می دهند، رد می کند و می گوید که خود او با مسلمانانی برخورد دارد که همجنس گرا هستند و در ترس به سرمی برند.  Anneli Svensson همچنین می گوید که مسئله ی ترس از همجنس گرایی نه تنها در اسلام که در مسیحیت وادیان دیگر نیزوجود دارد.


حادثه ی پیش آمده در مالمو که به بحث همجنس گرایی از منظر اسلام نیز دامن زده است، این پرسش را پیش می آورد که دین اسلام چگونه نگاهی به همجنس گرایی دارد. این پرسش را با حسن یوسفی اشکوری، اسلام شناس و نواندیش دینی درمیان گذاشته ایم. نسخه ی بلندتر گفتگو با او را دراینجا  می شنوید


 صدور حکم اخراج گسترده ی پناهجویان (زینت هاشمی)
به دنبال باز هم صدور گسترده ی حکم  اخراج پناهجویان علیرغم وجود بحران در کشورهای آن ها، اعتراضاتی از سوی سازمان های دفاع از حقوق پناهندگان صورت گرفته است. برای نمونه می توان از حرکات اعتراضی روز پنجشنبه در یتوبوری نام برد که به دنبال حکم اخراج حدود پنجاه نفرصورت گرفت . این امر موجب شد تا این  پناهجویان اجبارا به زندگی مخفی روی آورند.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بدون مرزواحد یتوبوری ،استکهلم  و بودن  در اعلامیه هائی ضمن جدی خواندن خطر اخراج ها تظاهراتی را نیز برای روز پنجشنبه نوزدهم فوریه  در این شهرها تدارک دیده است . این تظاهرات در استکهلم ساعت سه ی بعداز ظهر در مقابل اداره ی مرکزی اداره ی  مهاجرت درSolna و در یتوبوری در ساعت چهاربعداز ظهر در برنس پارکن برگزار می شود.
 از جمله پناهجویانی که در هفته ی گذشته، حکم اخراج دریافت کردند می توان از پناهجویان افغان  نام برد.این در حالیست که رسانه های سوئدی از درگیری های مداوم در این کشور خبر می دهند . در این رابطه گفتگوئی داریم با انور فرزام از آگاهان مسائل افغانستان، ساکن استکهلم.

نمایش یک فیلم مستند سه قسمتی در باره ی ایران
ساعت ده شب گذشته شبکه ی دو تلویزیون سوئد در بخش فیلم های مستند خودdokument utifrån  بخش اول فیلم مستند سه قسمتی  Spelet om Iran را که تلویزیون بی بی سی در مورد انقلاب ایران تهیه کرده، پخش کرد.

دو قسمت دیگر فیلم Spelet om Iran  به ترتیب درروز های یکشنبه  دو هفته ی آینده  پخش خواهد شد. دراین فیلم از جمله  جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در مورد آیت اله خمینی، گروگان های آمریکائی  و شکست آمریکا در نجات گروگان ها پیش از انتخابات آمریکا سخن گفت.
 در این فیلم با برخی از سیاستمداران ایرانی، فرماندهان ارتش ایران و مقامات جمهوری اسلامی در دوران انقلاب و پس از آن نیز گفتگو شده است.  


دریچه ای بر جهان فرهنگ (طاهر جام برسنگ)

آزادی بیان، حق ابراز اندیشه است. بیان آزاد و منتقدانه، یکی از اصول حقوق بشر است و پیش شرطی برای دمکراسی. آیا گفتن هر چیز در هر شرایط آزاد است؟ اگر نیست مرز آزادی کجاست؟
از هفتۀ گذشته در موزۀ نوبل استکهلم واقع در گملاستان این شهر نمایشگاهی برپا شده با عنوان استفهامی ”Yttrandefrihet – var går gränsen?”   به ترجمۀ آزاد مرزهای آزادی بیان کدامند؟

پرنیا شرن‌لوف Pernia Stjernlöf یکی از مسئولان روابط عمومی موزۀ نوبل است که در دیدار از نمایشگاه آزادی بیان راهنمایم بود:
«نمایشگاه آزادی بیان با تعاریفی از آزادی بیان و دمکراسی شروع میشود و شرح این مفاهیم.»
محدودیت آزادی بیان و نشر تاریخی دارد معادل با تاریخ اندیشه و چاپ. مقتدران در طول تاریخ از اندیشه و بیان آزاد همواره وحشت داشته‌اند و عجیب این که سانسورچیان بیان و اندیشه در اغلب موارد در زمینه‌ای از جهل یا با سوءاستفاده از ناآگاهی عمومی اعمال سانسور می‌کرده‌اند. اعمال سانسور نیز دامنه‌ای دارد از حذف آثار پدیدآورندگان اندیشه و فرهنگ تا حذف فیزیکی خود آنها. پرنیا شرن‌لوف:در میان محل نمایشگاه آرشیوی وجود دارد از نام و نشان افرادی که در طول تاریخ با موانع آزادی اندیشه برخورد کرده اند. ازسقراط  تا لارش ویک. گالیله مثال روشنی است از فشار قدرتمندان جاهل بر صاحبان اندیشه. فراموش نکنیم که فرضیه‌ای چون کروی بودن کرۀ زمین و گردش این سیاره به گرد خورشید که اکنون امری مسلم و غیرقابل تردید است، زمانی ابراز این نظر، مجازات مرگ را در پی داشته. در این میان فتوای قتل سلمان رشدی در کجا قرار دارد؟
ویستل بلواینگ، یا افشای فعالیتهای ممنوعۀ شرکتها، بخشی دیگر از نمایشگاه آزادی بیان موزۀ نوبل را تشکیل می دهد. یک مثال سوئدی در این زمینه افشاگری اینگوار برات که در شرکت اسلحه سازی بوفورش کار می کرد. وی در آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی از صدور اسلحۀ این شرکت به کشورهای بحرین و دبی پرده برداشت. بر اساس قوانین سوئد، صدور اسلحه به کشورهای نامبرده ممنوع بود.
عکس، نوشته، آرشیو قربانیان آزادی بیان، بریده‌های ویدئوئی و فیلم، عناصر اصلی نمایشگاه آزادی بیان موزۀ نوبل را تشکیل می‌دهند. صدای اینگوار برات را شنیدید از یکی از بریده‌های ویدئوئی این نمایشگاه. او گفت زمانی که به اصرار بوفورش دست یافتم، پی بردم که اگر آن را مسکوت بگذارم، بقیۀ عمرم را در عذاب می‌گذرانم.
محدودیتهای آزادی بیان و اندیشه برای ما ایرانیان پدیده ای آشناست. فرامرز پویا روزنامه‌نگار مستقل ایرانی از این موضوع می‌گوید (به فایل صوتی رجوع کنید.) علاوه بر این پویا از تفاوت‌های محدودیتهای آزادی بیان در جوامع مختلف سخن به میان میاورد.
پرنیا شرنلوف میگوید:
 نمایشگاه آزادی بیان در موزۀ نوبل استکهلم تا بیستم سپتامبر در جریان خواهد بود. شرن لوف میگوید طولانی بودن مدت برگزاری این نمایشگاه به بازدید کنندگان امکان میدهد تا چند بار از آن دیدار کنند؛ چرا که دیدن آن به دلیل فراوانی عکس و متن زمان می طلبد.

taher.jambarsang@sr.se 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".