1 av 11
2 av 11
ملودی فرشین در جشن نوروز استکهلم
3 av 11
4 av 11
انستیتوی تامر در غزه و کرانۀ باختری رود اردن
5 av 11
افزایش خودکشی درمیان زنان جوان
6 av 11
7 av 11
8 av 11
9 av 11
فریانه اصغری
10 av 11
11 av 11

چهارشنبه ۲۵ مارس ۲۰۰۹، ۵ فروردین ۱۳۸۷

تهیه و اجرا: محمدعقیلی
 گزارش ها: زینت هاشمی، شکیلا عیدی زاده و طاهرجام برسنگ

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است
 Mot rosens kind drar Noruz västanfläkt
Jag ser med fröjd på ängens blomsterdräkt
Nämn ej hur skön den var, vår dag igår!
Gläds åt den dag , vars sol man inte släckt
شعری از خیام با ترجمه ی اکبرگلرنگ 

 

گزارش اداره کل اموراجتماعی درمورد سلامت جامعه
  اداره‌ی کل اموراجتماعی Socialstyrelsen گزارش سالانه‌ی خود را درمورد وضع سلامت جامعه امروزمعرفی کرد. افزایش ناملایمات روانی به ویژه درمیان زنان جوان، بیشترشدن اعمال خشونت و تفاوت های شدید اجتماعی از نکات مهم این گزارش هستند که درمورد آنها هشدارداده شده است.
همچنین افزایش شدید خودکشی درمیان جوانان و به ویژه زنان و مراجعه‌ی بیشتر جوانان به بیمارستان‌ها برای درمان افسردگی دراین گزارش آمده‌است.
ازسوی دیگر دراین گزارش برافزوده شدن طول عمر و سلامت جسمانی، کاهش مرگ و میر دراثر ناراحتی های قلبی وعروقی و درمجموع زیست بهتر به دلیل تغذیه ی سالم تر، استعمال کمتر مواد دخانی و کمک رسانی های درمانی تاکیدشده‌است.
اداره‌ی کل اموراجتماعی درگزارش خود، تفاوت های اجتماعی را یکی از دلایل عمده‌ی ناسلامتی درمیان بسیاری از گروه های اجتماعی دانسته و خواستار چاره‌اندیشی برای آن شده‌است. 


اعتماد به مدیر LO باوجود انتقادهای شدید

Wanja Lundby-Wedin  مدیرسازمان سراسری کارگران سوئد LO کماکان از اعتماد اعضای این سازمان برخورداراست.
روزگذشته نمایندگان اتحادیه‌های مختلف عضو LO در نشستی برای بررسی موضوع نقش مدیر LO در تعیین ۶۰ میلیون کرون حق بازنشستگی برای رئیس سابق شرکت بازنشستگی AMF  بر ادامه‌ی اعتماد خود به او رای دادند. این درحالی ست که مسئولان چند واحد LO ازجمله واحد اسکونه، بطور جدی خواستار کناره‌گیری او هستند.
روزنامه‌ی داگنس نی هیتر نیز امروز درمقاله‌ای نوشت که وانیا لوندبی ودین با این که شغل تمام وقت مدیریت LO را دارد عضویت درهیئت مدیره‌ی ۲۴ سازمان و نهاد دیگر را نیز پذیرفته‌است.
در رابطه با پرداخت ۶۰ میلیون کرون حق بازنشستگی به رئیس سابق شرکت بازنشستگی AMF که در سال ۲۰۰۴ و زمان عضویت وانیا لوندبی ودین در هیئت رئیسه‌ی این شرکت انجام شده‌بود، یکی از اعضای این هیئت گفته است که تصمیم درمورد رئیس شرکت به عهده‌ی یک کمیته گذاشته شده بود  و وانیا لوندبی ودین، نقش مستقیمی دراین تصمیم گیری نداشت.  
انتقاد ازمدیرسازمان سراسری کارگران سوئد نه تنها دردرون سازمان بلکه در سطح جامعه و برای نمونه ازسوی رهبرحزب چپ نیز عنوان شده‌است.


کمیته حقوق بشر سازمان ملل، دولت سوئد را مورد پرسش قرارداده است 
کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل امروز در نیویورک بررسی اخراج دو پناهجوی مصری را به اتهام فعالیت های تروریستی از سوئد به مصر آغازکرد.
هیئتی هشت نفره از مقامات وزارت امورخارجه سوئد به ریاست Carl-Henrik Ehrenkrona مسئول امورحقوقی این وزارت‌خانه به نیویورک اعزام شده اند و به پرسش های این کمیته پاسخ خواهندداد.
دو پناهجوی مصری در سال ۲۰۰۱ پس از حادثه‌ی ۱۱ سپتامبردرنیویورک و به دلیل مظنون بودن به فعالیت های تروریستی، با همکاری سازمان اطلاعات آمریکا CIA از سوئد به مصرفرستاده شدند که درآنجا زندانی شده و مورد شکنجه قرارگرفتند. 
کمیسیون‌های حقوقی بین‌المللی و سازمان‌عفو بین‌الملل، امنستی از دولت سوئد خواسته‌اند تا به این دو پناهجو، اجازه‌ی اقامت در سوئد داده شود.


افزایش اجرای حکم اعدام در جهان 
 به گزارش امنستی، سازمان عفوبین‌الملل  درسال گذشته حداقل ۲۳۹۰ نفر درکشورهای مختلف جهان اعدام شدند. امنستی در گزارش سالانه‌ی خود پیرامون اعدام‌ها، نه تنها شماراعدام شدگان بلکه نحوه ی اعدام ها را نیز مورد بررسی قرارداده و محکوم کرده‌است.
Elisabeth Löfgren  از امنستی سوئد می گوید که اعدام دربرخی از کشورها ممنوع نیست، اما ممنوعیت هایی برای چگونه انجام دادن آن که تحقیرآمیز و خشونت بارنباشد، وجود دارد. 
در گزارش امنستی ازجمله به اعدام بهنام زارع  درایران اشاره‌شده است. براساس این گزارش، او که درسال ۲۰۰۵ درسن ۱۵سالگی به اتهام قتل با چاقو به اعدام محکوم شده‌بود، باوجود اعتراض‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، در ۲۶اوت سال گذشته بدون اطلاع والدین و یا وکیلش درمحل زندان به دارآویخته شد.
به گزارش امنستی درسال گذشته بیشترین اعدام‌ها با شمار ۱۷۱۸ نفر در چین انجام شد. پس ازچین به ترتیب جمهوری اسلامی، عربستان سعودی، آمریکا و پاکستان بیشترین میزان اعدام‌ها را داشتند. ازسوی دیگرامنستی درگزارش خود به کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین جزایی خود حذف کرده‌اند، اشاره کرده و نسبت به افزایش شماراین کشورها اظهارامیدواری کرده‌است. دراین مورد به ۵۹ کشورکه باوجود داشتن قانون مجازات اعدام، ازاجرای حکم اعدام افراد خودداری کرده اند اشاره شده‌است.   دراین مورد الیزابت لوفگرن از امنستی سوئد نیز بااشاره به افزایش شمار سالانه‌ی کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف می کنند، می گوید که تنها ۲۵ کشوردرجهان حکم اعدام اجرا می کنند و شمارکشورهایی که این مجازات را حذف کرده‌اند به ۱۳۸ کشوررسیده است.  درمورد چگونگی افزایش اجرای احکام اعدام در ایران از امیرنیلو از فعالان ایرانی حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی در استکهلم پرسیده ایم. 
بهترین کمون کشور درزمینه ی همپیوستگی
نشریه‌ی فوکوس که هرسال بهترین کمون کشور را درزمینه ی همپیوستگی Integration  انتخاب  می کند، برای دومین سال پیاپی کمون Gnosjö را برگزید. این کمون که در Småland قرارگرفته  ده هزارنفرجمعیت دارد که یک چهارم آنها خارجی تبار هستند و بیشتر از لهستان، ویتنام، سومالی و بوسنی آمده‌اند. 
پس از Gnosjöکمون‌های Knivsta, Hylte, Älmhult  و  Södertälje در ردیف‌های بعدی قراردارند.


* جایزۀ ادبی آسترید لیندگرن به انستیتوی فلسطینی تامر تعلق گرفت(طاهر جام برسنگ)

جایزۀ ادبی امسال آسترید لیندگرن، افسانه‌پرداز افسانه‌ای سوئد به کودکان فلسطینی تعلق گرفت. روز گذشته طی مراسمی اعلام شد که مؤسسۀ تامر برای آموزش‌های اجتماعی Tamer Institute For Community Education که در امر آموزش کودکان در نوار غزه و کرانۀ غربی رود اردن فعالیت دارد این جایزه را  دریافت می‌کند.

ششتین برون‌بری Kerstin Brunnberg مدیر عامل سابق رادیو سوئد و رئیس فعلی هئیت رئیسۀ شورای دولتی فرهنگی سوئد در این مورد در گفتگوئی با طالب یاس از بخش عربی رادیو بین‌المللی سوئد گفت: بدون کودکان کتابخوان، دمکراسی، امری است کم‌دامنه.
بنا به رای هیئت ژوری جایزۀ آسترید لیندگرن، مؤسسۀ تامر در دو دهه با جسارت و پایمردی مطالعه و خلاقیت را در کودکان و نوجوانان فلسطینی پرورش داده‌ است. این مؤسسه در شرایط دشوار و بحرانی تلاشی همه‌جانبه به خرج داده تا کودکان را با خواندن آشنا کند.
مؤسسۀ تامر همچون روح آثار آسترید لیندگرن، قدرت کلمه و نیروی کتاب، داستان‌سرائی و ظرفیت تخیل را به مثابۀ کلیدهای شگرف ورود به زندگی، اعتماد به نفس و بردباری می‌داند. لاری لمپرت، سخنگوی هیئت ژوری جایزۀ لیندگرن به بخش بین‌المللی رادیو سوئد گفت: « این مؤسسه در عرض بیست سال برای حق کودکان و دسترسی آنان به ادبیات، احترام به کودکان، برای تقویت هویت کودکان و نیروی آفرینش آنان تلاش کرده است. این جایزه را به خاطر چنین تلاش‌هائی گرفته‌اند.»
ششتین برون‌بری، سخنگوی شورای فرهنگی سوئد با تائید اظهارات رئیس هیئت ژوری جایزۀ آسترید لیندگرن می‌گوید: « این مؤسسه فعالیت شگرفی در عرصه های گوناگون دارد مثلا آموزش به کتابداران، فراهم کردن امکانات بیان برای کودکان، چاپ کتاب و هر گونه کوشش در جهت آشناسازی کودکان با خوانش.»
واکنش اینگرید شلستروم نیلسون Ingrid Kjälström Nilsson کتابداری از استکهلم نسبت به برندۀ سال جایزه آسترید لیندگرن از این قرار است:
جالب است که مؤسسه‌ای این جایزه را دریافت می‌کند که در جهت آشنا کردن کودکان با خواندن و ادبیات کوشش می‌کند. به تصور من این جایزه می‌تواند منبع الهامی باشد برای همۀ آنان که در چنین عرصه‌ای کوشایند.
ارزش مالی این جایزه ۵ میلیون کرون سوئد است که در تاریخ دوم ماه ژوئن توسط شاهزاده ویکتوریا در خانۀ کنسرت استکهلم به برنده اهداء خواهد شد.

taher.jambarsang@sr.se


* ملودی فرشین، هنرمند جوان ایرانی تبار (طاهر جام برسنگ)

بهار علاوه بر اینکه فصل شکوفائی طبیعت است، می‌تواند فصل شکوفائی استعدادهای تازه نیز باشد. یکی از این استعدادها، ملودی فرشین، استاندآپ کمیکر ۲۰ سالۀ فارسی‌تبار است که در جشن‌های نوروزی تئاتر ملی سوئد اجرای برنامه می‌کند. طاهر جام‌برسنگ هفتۀ گذشته در جشن نوروز سودراتئاتر استکهلم با او دیدار و گفتگوئی کرده است:
س: چطور به استاندآپ کمدی علاقمند شدید؟
ج: همیشه از شوخی و کمدی خوشم آمده و چند تا از دوستان ازم خواستند که در این زمینه امتحان کنم و یکی از آشناهام که در رشتۀ استاندآپ کمدی کار می‌کرد، کمکم کرد تا وارد این رشته شوم.
س: برای استاندآپ کمدی مدرسۀ خاصی رفتید یا بیشتر استعداد فردیه؟
ج: نه، خودم بودم که کارامو انجام دادم. هیچ مدرسه‌ای نرفتم برای این کار.
س: سوژه‌ها و موضوع کاراتو بیشتر از کجا میاری؟
ج: از زندگی خودم، از روزای عادیم. چیز جالبی که اتفاق می‌افته برام یا فکر جالبی از ذهنم خطور کنه را با همه در میان می‌گذارم.
س: مرز شوخی کردن با آدما، با محیط و با اجتماع کجاست برات؟
ج: از نظر من یک استاندآپ کمیکر، لازم نیست مرزی داشته باشه. فقط خودش به حرفای خودش باور داشته باشه. منتها کسانی که استاندآپ کمیکر می بینند باید بدونند که شوخی میکنه و همه چیز را جدی نگیرند.
س: دیدیم که بعضی وقتا ملتائی هستند که اصلا شوخی ندارند، توی تجربۀ یک ساله‌تون، شده که نوع شوخیات کسی را آزار بده و به واکنش بکشوندش؟
ج: بله. یک بار در یک جشن کردی بودم و با ترکا شوخی کردم، پرسنل رستوران ترک بودند. آنها از شوخیام خیلی بدشون آمد و نخواستند بگذارند من آب یا غذا بخورم. چنین چیزائی اصلا اتفاق می افته.
س: چنین برخوردائی چه تاثیری تو کار شما می‌تونه بذاره؟
ج: قوی‌ترم می‌کنه که بیشتر به کارم باور داشته باشم. به نظرم حیف که افرادی این طور فکر می‌کنند، چون از نظر من این طرز فکر اشتباه است.

ملودی فرشین در روزهای جمعه و شنبۀ پیش‌رو به ترتیب در شهرهای یوتبوری و مالمو در جشن‌های Riksteater حضور خواهد داشت.

taher.jambarsang@sr.se 


خوان نوروزی زرتشتیان وبرنامه ای به مناسبت تولد زرتشت
مراسم برگزاری جشن نوروز، خوان نوروزی و غذاهائی که در این ایام خورده می شوند با گذشت
زمان تغییر کرده اند   اما آنچه که مشترک است شادمانی و جشن و سرور  برای فرارسیدن این ایام است. فردا  ششم فروردین مصادف است با سالروزتولد  زرتشت، به یک روایت در ۳۷۷۷ سال پیش . انجمن زرتشتییان در استکهلم برای گرامیداشت تولد زرتشت، مراسمی را در روز یکشنبه، ۲۹ مارس در  kulturcentrumمرکز فرهنگی هالون بری در حومه ی استکهلم برگزار می کند . گفتگوئی داریم د  با فرشاد ورهرام   Varahramاز مسئولان انجمن زرتشتیان در استکهلم . نخست از او در مورد خوان نوروزی زرتشتیان پرسیده ایم .


 نوروز در افغانستان و میان افغان ها (شکیلا عیدی زاده)
تجلیل از نوروز جشنی ست که آمدنش مبارک است و شادی آفرین. ما این روز را در بیشتر از پانزده هزار سال به تجلیل گرفته ایم، ولی نشاط این روز در این تکرار ها کم نشده و از یک نسل
به نسل دیگر  انتقال یافته است. گزارشی از شکیلا عیدی زاده
باز هم بهار آمده و نوروز، نشاط آمده، خرمی و از سر گرفتن حیات در طبیعت.  این روز را در کشور های آسیای میانه و به خصوص در ایران، تاجکستان و افغانتسان از بیشتر از پانزده هزار سال بدین طرف تجلیل می نمایند. تعدادی تاریخ تجلیل نوروز را از زمان جمشید می دانند ولی تعدادی هم نوروز را از زمان آمدن بابای آدم به روی زمین می دانند.

رای اولین بار در افغانستان نوروز را در ولایت بلخ  جشن گرفتند که بعد ها آنرا در شهر مزارشریف انتقال دادند و آنرا بنام میله گل سرخ نیز یاد می کنند. این جشن باستانی تا امروز در شهر مزارشریف برای چهل روز تجلیل می شود. روز های چهار شنبه زن ها در چهار باغ زیارت سخی دور هم جمع می شوند و با پختن غذا و دیدار دوستان میله گل سرخ را جشن می گیرند. چرا میله گل سرخ و چرا چهل روز؟ می گویند یکی از نمونه های آمدن بهار در این ولایت رویدن گل های سرخ در دشت ها و دامنه هاست. در مدت چهل روز دشت ها به گلزار ها مبدل می شوند.

سنت های تجلیل از نوروز با گذشت زمان و در میان فرهنگ های متفاوت اشکال متفاوتی را گرفته، مثلآ در ایران هفت سین و در افغانستان هفت میوه جز سنت ها شده اند. مهاجرت ها در تغییر این سنت ها تآثیر گذار هستند.  با فامیل اصغری و تجلیل نوروز دراین خانواده آشنا می شویم. اعضای این فامیل افغان که در افغانستان، ایران و مسکو زند گی کرده اند واز چند سال بدین طرف در سویدن به سر می برند، می گویند که آنها چند فرهنگه شده اند و سفره نوروزی شان متنوع تر.  برای مادر کلان این خانواده، فاطمه نوروزی، تجلیل نوروز در سویدن آن رنگ و بوی افغانستان را ندارد. خانه تکانی ها و سمنک پختن ها آن روز ها جز یاد و خاطره ی بیش نیستند.  سعید حسین اصغری که هویت انسان ها را در ارزش های فرهنگی آنها می داند، همیشه کوشش نموده در مهاجرت از نوروز تجلیل نماید تا فرزندانش با این ارزش ها و سنت ها آشنا باشند. لباس نو به تن کردن یکی از سنت های دیگر نوروز است و سعید حسین اصغری که لباس نو پوشیدنش را از پنج ساله گی اش به یاد دارد، تا امروز این سنت را در خانواده اش حفظ نموده است. از وی از یاد های نوروزی اش در افغانستان می شنویم. و برای دختر جوان این خانواده، فریانه اصغری، رنگ های سفره نوروزی برایش خوش ایند هستند.سازمان کمک به رشد فن آوری شرکت‌ها Nutek، اداره کل بازرسی کشور Riksrevisionen و اداره‌ی کاریابی Arbetsförmedlingen از دولت خواسته‌اند تا درمورد مقررات کمک هزینه‌ی تاسیس شرکت starta eget-bidrag تجدیدنظرکرده و ازجمله محدودیت سنی آن را که حداقل ۲۵ سال است حذف کند. آنها اعلام کرده‌اند که پرداخت کمک هزینه‌ی تاسیس شرکت در مقایسه با ده سال پیش به یک دهم کاهش یافته است و به ویژه جوانان به دلیل تعیین محدودیت سنی از دریافت آن  محروم‌شده‌اند. اداره‌ی کل بازرسی کشور در بررسی خود دراین مورد نتیجه‌گرفته است که starta eget-bidrag راه حل مؤثری در بازارکار بوده و باید مجددا فعال شود.

*****

فروش و توزیع کامیون های تولید شرکت ولوو با کاهش شدیدی روبروشده است. در ماه فوریه، ماه گذشته تنها ده هزار و ۹۰۰ دستگاه کامیون ولوو به فروش رسید که درمقایسه با ماه فوریه‌ی سال گذشته ۵۱ درصد کاهش نشام می‌دهد. بیشترین این کاهش در کشورهای اروپای شرقی بود که در ماه ژانویه و فوریه ۸۷ درصد پایین آمد.  

*****

درپی زیان هایی که  دررابطه با بحران مالی بین المللی متوجه Swedbank  در سوئد شده، این بانک برخی از شعبه های خود را به بانک های دیگر فروخته است. در هفته‌ی گذشته شعبه های این بانک در شهرهای   Kiruna, Pajala, Överkalix   و    Övertorneå   به  Sparbanken Nord  فروخته‌شد و روزگذشته نیز Eskilstuna Rekarne Sparbank دو شعبه‌ی این بانک در Mariefred  و  Strängnäs در استکهلم را خریداری کرد.   

*****

فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوازم الکترونیکی PC City هشت فروشگاه خود را در استکهلم، اوپسالا، وستروس، لینشوپینگ و هلسینبوری تعطیل و  ۲۳۰‌نفرازکارکنان خود را اخراج می کند. دلیل این امر، زیان‌های وارده به شرکت درنتیجه‌ی بحران مالی کنونی عنوان شده است.

*****

پرسش نامه‌ای که توسط لندستینگ ، شوراهای استانی برای واحدخبر رادیوسوئد، اکوت پرشده، نشان می‌دهد که تمام ۲۰ شورای استانی کشور درسال جاری، کمک مالی کمتری از آنچه که در بودجه‌ی پاییزه پیش بینی شده بود دریافت خواهند کرد و ۱۶ شورا نیزمجبوربه انجام صرفه‌جویی‌های بیشتر و ازجمله کم‌کردن شمار کارکنان خود خواهندشد. یادآوری کنیم که شوراهای استانی، اداره‌ی اموربهداشت و درمان و نیز ترافیک شهری را به عهده دارند. 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".