1 av 7
تظاهرات ضدخشونت در روسن گورد
2 av 7
3 av 7
4 av 7
5 av 7
6 av 7
منصور حسینی
7 av 7

دوشنبه ۳۰ مارس ۲۰۰۹، ۱۰ فروردین ۱۳۸۸

تهیه و اجرا: محمد عقیلی
گزارش ها: طاهرجام برسنگ، عبدالرزاق حسنی

افشای افکار نژادپرستانه در حزب دموکرات های سوئد
برنامه‌ی رادیویی کالیبر که در روزهای یکشنبه ازشبکه‌ی اول رادیو پخش می شود، درتازه‌ترین برنامه خود وجود افکار نژآدپرستانه و بیگانه ستیز را درمیان اعضای حزب دموکرات های سوئد، افشاکرد.
خبرنگار برنامه کالیبر با شرکت درجلسات داخلی این حزب، سخنان اعضای حاضر در جلسات را با میکروفون جاسازی شده، ضبط کرد که قراراست در سه برنامه‌ی پیاپی  پخش شود. دربیش از یک سوم صداهای ضبط شده که بخشی از آنها با ایجاد تغییراتی درقسمت اول برنامه پخش شدند، وجود تفکرات نژادپرستانه کاملا آشکاراست. ازجمله مواردی که می توان به آنها اشاره کرد اظهارات یکی از اعضای حزب درمورد دعوت پسرش از یک همسن سومالیایی خود به خانه بود که تاکیدداشت درصورت آمدن آن پسرباید تمام کف‌پوش خانه را عوض می کرد. یک عضو دیگر نیز گفته‌بود که نخوردن گوشت خوک توسط مسلمانان  به این دلیل است که خوک ها معشوقه‌ی آنهابوده‌اند و نمی خواهند معشوقه‌های خود را بخورند. 
  هبر این حزب Jimmie Åkesson  در گفتگویی تلفنی با واحد خبر رادیوسوئد، اکوت این گفته‌ها را واقعی ندانست و گفت که چندثانیه صدایی که از برنامه‌ی کالیبر پخش شده، نشان دهنده‌ی وجود چنین افکاری در حزب نیست و این برنامه آن را بصورتی اغراق آمیز نشان داده‌است.
او همچنین گفت که ارزش های بنیادی حزب دموکرات های سوئد برغیر نژادپرستی استواراست و چنین امری در برنامه‌های حزب نیزمعرفی شده‌است. او دراین گفتگو همچنین گفت که وجود چنین افکاری درحزب پذیرفته نیست و چنانچه عضوی برخلاف آنچه که توسط کل اعضا تصمیم گیری شده رفتارکند، باید از حزب کناره گیری کند و درغیراین صورت ازحزب اخراج خواهدشد. او درپاسخ به خبرنگار اکوت که آیا افرادی که در برنامه‌ی کالیبراظهارات نژادپرستانه کرده اند، اخراج خواهندشد نیز گفت که پس از پخش هرسه برنامه‌ی کالیبر آن را مورد بررسی جدی قرارداده و درمورد آن تصمیم گیری خواهندکرد.
حزب دموکرات های سوئد که حزبی بیگانه ستیز معرفی می شد، در تقریبا نیمی از کمون های سوئد نماینده دارد و خودرا برای شرکت درانتخابات پارلمان اروپا و نیز انتخابات عمومی سوئد آماده کرده است.


ادامه ی اعتماد به مدیر سازمان سراسری کارگران سوئد
  

به دنبال انتشار خبر پرداخت ۶۰ میلیون کرون حق بازنشستگی به مدیرسابق شرکت بازنشستگی AMF  و نقل و انتقال های موجودی شرکت به حساب های مختلف توسط مدیر و معاون سابق آن که ازجمله باعث انتقاد از Wanja Lundby-Wedin مدیرسازمان سراسری کارگران سوئد LO  شد که به عنوان عضو هیئت رئیسه‌ی شرکت AMF با این پرداخت موافقت کرده بود، بررسی‌هایی ازسوی هیئت رئیسه‌‌ی این شرکت دراین زمینه انجام شد.
این بررسی ها نشان داده است که اقدام انجام‌شده توسط مدیر و معاون سابق شرکت برخلاف تعهدات آنها و نیز اصول اخلاقی شرکت که منافع اعضا و مشتریان شرکت نباید درسایه‌ی انگیزه های شخصی مدیران قرارگیرد، بوده‌است. دراین بررسی همچنین آمده است که ۶۰ میلیون کرون حق بازنشستگی پرداخت شده به رئیس سابق شرکت، Christer Elmehagen به نظرهیئت رئیسه بسیارزیاد است  و با مندرجات قرارداد استخدامی او نیز همخوانی ندارد. دلیل پرداخت چنین رقمی به او دردست بررسی ست و تا پایان این هفته، نتیجه‌ی آن اعلام خواهدشد. بااین وجود درخواست شده‌است که رئیس سابق شرکت مبلغ ۲۰ میلیون کرون از دریافتی خود را به شرکت بازگرداند.
رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت AMF اعلام کرده‌است که آنچه پیش آمده فصل تاسف باری درتاریخ این شرکت است و هیئت رئیسه در تلاش است تا اعتماد مشتریان را دوباره به دست آورد.
دراین رابطه بیش از همه وانیا لوندبی ودین که عضو هیئت مدیره‌ی شرکت بوده و با پرداخت ۶۰ میلیون کرون به کریستر المه هاگن موافقت کرده بود، مورد انتقاد قرارگرفت و ازجمله واحدهایی از LO خواستار کناره گیری او از ریاست این سازمان و عضویت در هیئت رئیسه‌ی سازمان ها و شرکت های دیگر شدند. درعین حال سندیکاهای عضو LO  در نشستی، اعتماد خود را به او اعلام کردند و مونا سالین، رهبر حزب سوسیال دموکرات نیز ضمن مخالفت با پرداخت چنین مبالغی، اعتماد خود را به او اعلام کرد. وانیا لوندبی ودین امروز در گفتگویی با برنامه‌ی بامدادی رادیو سوئد P1 morgon  اعلام کرد که تا زمانی که مورد اعتماد باشد ازکارخود کناره گیری نخواهدکرد. او درپاسخ به این پرسش نیز که درصورتی که رئیس سابق شرکت کارخلافی صورت نداده چراباید چنین مبلغی را بازگرداند، گفت که باید منتظر نتیجه‌ی برسی دراین زمنیه بود.
شرکت بازنشستگی AMF در سال ۱۹۷۳ تاسیس شد و بطور مساوی به دو سازمان LO و اتحادیه‌ی کارفرمایان سوئد Svenskt näringsliv تعلق دارد. AMF یک شرکت سهامی ست و مازاد درآمدهای آن میان مشتریان تقسیم می شود.

* تظاهرات ضدخشونت در روسن گورد مالمو (طاهر جام برسنگ)

در پی اغتشاشات  ماه‌های اخیر در منطقۀ خارجی‌نشین روسن گورد در حومۀ مالمو، روز شنبه‌ای که گذشت از سوی مسئولان کمون، مسئولان اوقات فراغت و جمعی از انجمن‌های محلی فعال در این منطقه تظاهراتی علیۀ خشونت برگزار شد.

چند صد نفر از اهالی روسن‌گورد به دعوت سیاستمداران و انجمن‌های محل در محوطۀ زلاتان روسن‌گورد گرد آمدند و از آنجا به بخشی دیگر از محله که هرگورد نام دارد پیاده‌روی کردند. پلاکادهائی در مبارزه با خشونت‌های روزهای اخیر، سنگ‌اندازی‌های و آتش‌زنی‌ها در دست تظاهرکنندگان بود به زبان‌های سوئدی و زبان‌های مختلف شهروندانی که در این محله زندگی می‌کنند. تظاهرکنندگان در محل هرگورد اجتماع کردند و به حرف‌های سیاستمداران، مسئولان برقراری نظم و نیز برخی از اهالی فعال محل گوش دادند. خبر تازه‌ای که در این تظاهرات به اهالی محل داده شد این که ادارۀ آتش‌نشانی، مرکز آتش‌نشانی جدیدی با همکاری اهالی در محل ترتیب داده است. لنا کرون‌فورش Lena Kronfors و کارینا فیلبرت Carina Filbert دو تن از آموزگاران مدرسۀ روسن‌گورد از جملۀ تظاهرکنندگان بودند. کارینا فیلبرت می‌گوید:
برای این در این تظاهرات شرکت کرده ام که نشان دهم که خواهان این هستیم که خرابکاریها در منطقه به پایان برسد. میخواستیم همبستگی خود رابا مردم منطقه نشان دهیم.
لنا کرون‌فورش محجبه است و لباسی به تن دارد که بر روی آن نوشته شده، دست و پای خود را گم نکنید! من مسلمانم.
به این خاطر این را تنم کرده ام که نشان بدهم که هر مسلمان کسی نیست که در خانه مورد فشار است و باید از او پرهیز کرد. بر من هیچ ستمی روا نمی شود. او ادامه می دهد که من تحصیلات بالا و شغل و زندگی اجتماعی خوبی دارم. لنا می افزاید نباید افراد را به دلیل حجاب یا داشتن مذهبی متفاوت مورد داوری قرار گیرند.
نبی سالمی، مربی و مسئول بخش اوقات فراغت در روسن‌گورد از جملۀ سخنرانان تظاهرات مردم منطقه علیۀ خشونت بود. او در گفتگوئی با پژواک ابتدا از شمار انجمن‌های روسن‌گورد گفت:

نورالدین فتحی ۱۲ ساله و عمر اسکندر ۱۰ ساله دو هنرجوی نوجوان بودند که در تظاهرات شرکت داشتند. این گزارش را با یک ترانۀ رپ از این دو به پایان میرسانم:

taher.jambarsang@sr.se


زمان استفاده از وام تحصیلی کوتاه تر خواهدشد.
در پیشنهادی که کمیته‌ی مطالعات اجتماعی ارائه داده، بر کمک هزینه‌ی تحصیلی Studiemedel  حدود ۴۰۰ کرون درماه افزوده خواهدشد و داشتن کار و درآمد مانعی برای دریافت کمک هزینه‌ی تحصیلی نخواهدشد، اما زمان دریافت آن کوتاه‌تر شده و به چهارسال محدود خواهدشد. کمیته‌ی مطالعات اجتماعی که از نمایندگان احزاب تشکیل شده و اکثریت آن دراختیار احزاب بورژوایی ست، محدودیت های دیگری را نیز برای دانشجویان درنظرگرفته است که می توان از جمله به مشکلات بیشتر برای دریافت کمک هزینه‌ی مسکن Bostadsbidrag اشاره کرد. دراین پیشنهاد، دانشجویانی که دارای فرزند هستند و به این دلیل کمک اضافه ای دریافت می کنند نیز با دشواری هایی در دریافت وام روبروخواهندشد.
نمایندگان حزب سوسیال دموکرات که خواستار افزایش کمک هزینه‌ی اضافی به دانشجویان والد به میزان نصف مبلغ فعلی هستند، از پیشنهاد ارائه شده به شدت انتقادمی کنند و می گویند که این دانشجویان معمولا مسن هستند و باتوجه به شرایط بحران موجود دربازارکار، از درآمد کمتری نیز برخوردارند.
دراین مورد گزارش کامل تری را در برنامه‌ی فردای پژواک خواهیدشنید.


*****
براساس برنامه‌‌ی اعلام شده از سوی بنیاد حفاظت از طبیعت  Världsnaturfonden، WWF با عنوان Earth Hour روز شنبه گذشته چراغ ها در جهان به مدت یک ساعت خاموش شدند. درگزارشی که این بنیاد امروز به کنفرانس محیط زیست سازمان ملل در شهر بن ارائه داد بیش از یک میلیارد نفردرروزشنبه از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا  ۲۱ و ۳۰ دقیقه چراغ های خود را خاموش کردند. در مجموع ۴۰۰۸ شهر در ۸۸ کشور جهان به این اقدام نمادین پیوستند.
درسوئد نیز، ۲۰۰ کمون، بیش از ۹۰۰ شرکت، ۲۶۰ سازمان و حدود  ۶۰۰ مدرسه درهمکاری با این طرح جهانی شرکت کردند.

*****

کمون‌ها و لندستینگ، شوراهای استانی سوئد اعلام کرده‌اند که میزان بررسی های انجام‌شده درمورد وضعیت سلامت پناهجویان تازه‌وارد به سوئد افزایش یافته است. این میزان در سال ۲۰۰۷، ۴۵ درصد بود و درسال ۲۰۰۸ به ۶۰ درصدرسید. شوراهای استانی اعلام کرده‌اند که به زودی و به مجرد اسکان گروه‌های دیگر پناهجویان تازه‌وارد، بررسی وضعیت سلامت آنها را آغازخواهندکرد. 

*****

روزنامه‌ی سونسکا داگ بلادت افشاکرده‌است که نشانی‌های پستی تقلبی به پناهجویان فروخته می شود. مقامات سوئد باوجود اطلاع ازاین امراما هیچ واکنشی نسبت به افشاگری این روزنامه نشان نداده‌اند. دان الیاسون، مدیراداره‌ی کل امور مهاجرت Migrationsverket  می گوید که به این امر با تردید و نیز خشم نگاه‌ می‌کند. به نوشته‌ی روزنامه‌ی سونسکا داگ بلادت شبکه ای دراستکهلم به فروش نشانی های c/o به ویژه به پناهجویان کشورهای آمریکای لاتین می پردازد. اضافه‌کنیم که پناهجویان برای این که بتوانند درشهری مانند استکهلم اقامت کنند و از کمک هزینه‌ی زندگی برخوردارشوند باید نشانی محلی را به عنوان محل اقامت خود به اداره‌ی امورمهاجرت نشان دهند. 

*****

دادگاه اوپسالا که شکایت های انجام شده از دانشگاه کشاورزی درمورد اعمال تبعیض را بررسی می کند، عصرامروز تصمیم خود را اعلام خواهدکرد.
این دانشگاه ۴۴ ‌متقاضی زن در رشته‌ی دامپزشکی را در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ باوجود داشتن معدل بالا، حذف و به جای آنها متقاضیان مرد را برای تحصیل دراین رشته پذیرفت. این افراد در شکایت خود خواستار دریافت غرامتی به مبلغ صدهزارکرون برای هرنفر شده‌اند. 

***** 

شورای پیش گیری از جرایم در گزارشی که امروز منتشرکرد از وجود خشونت شدید در مدارس خبرداد. دراین گزارش اما آمده‌است که میزان این خشونت از نیمه دوم دهه‌ی ۱۹۹۰ بیشترنیست. Felipe Estrada  که این بررسی را انجام داده، بهبود روابط میان د انش آموزان و میان آنها و آموزگاران و مسئولان مدارس برای جلوگیری از اعمال خشونت بسیار بااهمیت می داند.


 
سرکوب جنسی زنان در ایران (عبدالرزاق حسنی)
 
 سرکوب جنسی زنان در ایران موضوع سخن رانی دکتر مهوش سهرابی، روانکاو در پاتوق کتاب اندیشه در یوتبوری در سه هفته‌ی گذشته بود. دکتر مهوش سهرابی فارغ التحصیل دانشگاه یوتبوری است و پایان نامه‌ی خود را نیز درمورد بدن و جنسیت درمیان  جوانان خارجی در سوئد نوشته است. عبدالرزاق حسنی درگزارشی ازاین نشست و سخن رانی با دکتر مهوش سهرابی و دوتن از شرکت کنندگان گفتگوکرده است.


* از سوی سازمان تئاتر ملی سوئد، جشن نوروز در چهار شهر سوئد برگزار شد (طاهر جام برسنگ)

همانگونه که پیش از این به آگاهی رساندیم، امسال برای نخستین بار برگزاری جشن نوروز در دستور کار تئاتر ملی سوئد، Riksteater قرار گرفت.

Riksteater جشن نوروز را امسال در چهار شهر با حضور هنرمندان حرفه‌ای و شناخته شدۀ سوئدی سازمان داد. موزیسین‌ها و کمدین‌های سوئدی که غالبا ریشه در تباری غیرسوئدی دارند. اوز نوژن Özz Nujen استاندآپ کمیکر گرداننده جشن‌های نوروز ریکس‌تئاتر بود. ملودی فرشین استاندآپ کمیکر جوان ایرانی‌تبار، سوران اسماعیل استاندآپ کمیکر به نام کردتبار و گروه‌های موزیک گلبانگ، آبجیز و گروه هاکان ورس‌کالا با ریشه در ترکیه، هنرمندانی بودند که در برنامه‌های نوروزی تئاتر ملی سوئد اجرای برنامه کردند. علاوه بر این‌ها در شهرهای مختلف هنرمندان دیگری نیز به عنوان هنرمندان میهمان در برنامۀ نوروزی تئاتر ملی سوئد برنامه اجراء کردند که بامشاد میرلاشاری، خوانندۀ خردسال رپ و بهرنگ میری، موزیسین جوان ساکن مالمو از آن شمار بودند.
جشن‌های نوروز تئاتر ملی سوئد در روز اول فروردین از شهر استکهلم آغاز و روز شنبۀ گذشته ۲۸ مارس در مجموعۀ فرهنگی بابل Babel در شهر مالمو به پایان رسید. فضائی شاد و صمیمی که هنرمندان استاندآپ کمدی آفریدند به همراه موزیکی شایستۀ این جشن باعث شد تا تقریبا همۀ تماشاچیان راضی از این جشن برگردند.
منصور حسینی تهیه‌کنندۀ ایرانی‌تبار سازمان تئاتر ملی سوئد مبتکر برگزاری ۴ برنامۀ نوروزی این سازمان بود. حسینی در گفتگوئی با پژواک از استقبالی که از این جشن‌ها شد اظهار رضایت کرد.

taher.jambarsang@sr.se

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".