1 av 6
2 av 6
3 av 6
4 av 6
5 av 6
6 av 6

سه شنبه ۲۱ آوریل ۲۰۰۹، اول اردیبهشت ۱۳۸۸

تهیه و اجرا: زینت هاشمی
گزارش ها:مژگان مشکین، محمد عقیلی و طاهر جام برسنگ 

واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد 
 
دبیرکل سازمان ملل سخنان محموداحمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی را محکوم کرد. او ازاین که احمدی نژاد، کنفرانس ژنو را به میدانی برای ایراد اتهام، ایجاد تفرقه و برانگیختن احساسات ضد اسرائیلی تبدیل کرده، انتقادکرد.
در کنفرانس صد نژادپرستی سازمان ملل که از روز گذشته در ژنو در سویس آغازشد، محمود احمدی نژاد در سخنانی باردیگر کشور اسرائیل را ساخته ی دست صهیونیزم و یک دولت نژادپرست نامید. اوگفت که افرادی را از اروپا و آمریکا به سرزمین فلسطین بردند و یکی از خشن ترین کشورهای نژادپرست را در آنجا بوجودآوردند.
سخنان او با اعتراض شماری از شرکت کنندگان در اجلاس و ازجمله نماینده ی سوئد Hans Dahlgren روبروشد. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا در اقدامی مشترک که درمورد آن به توافق رسیده بودند، پس ازآن که احمدی نژاد، اسرائیل را کشوری نژادپرست نامید، جلسه را ترک کردند و زمانی دوباره به محل کنفرانس بازگشتند که احمدی نژاد سخنان خود را پایان داده و از جلسه خارج شده بود. دراین مورد هانس دالگرن، سفیر سوئد در سازمان ملل و نماینده ی این کشور در کنفرانس ژنو گفت که احمدی نژاد در سخنان خود اسرائیل را دولتی نژادپرست نامید و به این دلیل نمایندگان کشورهای اتحادیه ی اروپا جلسه را به اعتراض ترک کردند. او همچنین درپاسخ به  پرسش خبرنگار تلویزیون سوئد درمورد مرزی که اتحادیه ی اروپا برای اقدام دراین مورد اندیشیده بود نیز گفت که ازپیش دراین مورد توافقی به دست آمده بود تا به چنین اقدامی دست بزنند. 
 درآغاز سخنان احمدی نژاد نیز چندنفر در محل سخن رانی به تظاهرات اعتراضی پرداخته و قصد ممانعت از ادامه ی سخنان او را داشتند که توسط پلیس از محل سخن رانی به بیرون برده شدند. در خارج از محل سخن رانی و در محوطه ی بیرون آن نیز شماری از مخالفان و معترضان به سخنان احمدی نژاد با حمل پلاکارت ها و یا نوشته هایی و درحالی که دهان خود را به عنوان سکوت با چسپ بسته بودند، گرد آمده بودند
.
اظهارات محمود احمدی نژاد واکنش های زیادی را برانگیخت. نماینده ی آمریکا در سازمان ملل آن را شرم آور نامید و نماینده ی بریتانیا در سازمان ملل نیز این سخنان را تحریک آمیز و اهانت بار دانست. سخنگوی وزارت امورخارجه ی آمریکا نیز سخنان احمدی نژاد را غیرقابل قبول عنوان کرد، اما تاکیدکرد که این سخنان باعث تغییر سیاست جدید آمریکا در برابر ایران نخواهدشد.
اضافه کنیم که روزگذشته سخنان محمود احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی به یکی از مهم ترین خبرها در رسانه های جهان تبدیل شد.
محموداحمدی نژاد که روزگذشته در کنفرانس ژنو که با عنوان دوربان ۲ نیز معرفی می شود، سخن رانی کرد و جنجال جدیدی را بوجودآورد،  امروز به تهران بازگشت. خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا گزارش داد که گروه های خودجوش مردم از احمدی نژاد استقبال کردند. گفته می شود که استقبال کنندگان بیشتردانشجویان بسیجی بودند که به این منظور به فرودگاه گردآورده شده بودند.
خبرهای بیشتری دراین مورد به آگاهی خواهیم رساند

در رابطه با کنفرانس گفتگوئی داریم با  پروفسور سعیدمحمودی، رئیس دانشکده ی حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم.


اخراج يک ديپلومات از سوئد

در کتاب سالانه ی پلیس امنیتی سوئد، سپو که امروز منتشر شد از جمله در مورد اخراج یکی از دیپلمات های سفارتخانه ای در استکهلم پرده برداشته شده است.
 این دیپلمات  به دلیل جاسوسی از هموطنان پناهجوی خود سال گذشته از کشور اخراج شد.  
در این کتاب بدون آن که از این سفارتخانه نامی برده شود آمده است که این دیپلمات، با نفوذ در میان مخالفان دولت متبوع خود و همچنین تحت عنوان کمک به پناهجویان، اطلاعات خود را گرد آوری می کرد .
 این فرد که در سال ۲۰۰۶ به سوئد آمده بود در حقیقت یکی از کارمندان اطلاعاتی کشورش بود که به آن سفارتخانه در سوئد منتقل شده بود. بعد از افشا گری پلیس امنیتی سوئد، علاوه بر این فرد، کسان دیگری نیز که در جمع آوری اطلاعات  به او کمک می کردند  توسط اداره ی مهاجرت از سوئد اخراج شدند. 
در کتاب گزارش پلیس امنیتی سوئد همچنین آمده است که جاسوسی علیه  پناهجویان در سفارتخانه های متعددی صورت می گیرد و  به جز در مورد افراد مخالف آن دولت، از جمله نسبت به افرادی که متعلق به گروه های مذهبی هستند نیز انجام می شود، به ویژه  گروههای مذهبی که هواداران زیادی دارند.
به گزارش سپو ، بسیاری از کسانی که توسط این گونه سفارتخانه ها شناسائی و در مورد آن ها اطلاعات گردآوری شده از امکانات دولتی  برای کمک به خود  بی اطلاع هستند. به این دلیل سپو با همکاری اداره ی کل امور مهاجرت ، میگرانشونس ورکت تا کنون جلسات اطلاعاتی برای برخی از انجمن های مهاجران برگزار کرده و با افرادی نیز که گمان می رفته  موردتعقیب هستند تماس برقرار کرده است.


کاهش نرخ بهره ي بانک مرکزي (مژگان مشکين)

استفان اینگوس رئیس بانک مرکزی سوئد در فوریه امسال یعنی دو ماه پیش صحبت از کاهش بی سابقه نرخ بهره ی بانک مرکزی از میزان دو درصد به یک درصد می کرد. وی تصویری بسیار تیره از وضعیت اقتصاد سوئد داد. اما نمای هنوز تیره تری از اقتصاد سوئد در بامداد امروز به تصویر گذاشته شد وهمچنانکه انتظار می رفت، صبح امروز، بانک مرکزی سوئد، نرخ بهره را از یک درصد به نصف، یعنی پنج دهم درصد کاهش داد. دلیل پایین آوردن نرخ بهره بانک مرکزی styrräntan از جمله افزایش بیکاری و کاهش سطح تولید اعلام شده است. همچنین تاثیر منفی بحران مالی جهانی براقتصاد سوئد، بعنوان یکی از مهمترین دلایل پایین آوردن نرخ بهره بانک مرکزی ارزیابی شده است. بر اساس این خبر وضعیت وخیم صادرات سوئد در سال گذشته و کاهش سطح مصرف نیز از جمله دلایل کاهش نرخ بهره بانک مرکزی عنوان شده است.

در این مورد مصاحبه ای داریم با فربد رضانیا از کارشناسان اقتصادی در استکهلم که در آن از تاثیرات احتمالی پایین آوردن نرخ بهره بانک مرکزی در زندگی روزمره مردم گفتگو می کند


سینما کلوب سپنتا و دوستداران سینما (محمدعقیلی)
یکی از فعالیت های ایرانیان در استکهلم که ازسال گذشته تاکنون بطورمنظم ادامه داشته، نمایش فیلم های باارزش سینمایی جهان توسط سینما کلوب سپنتاست.
سینما هنر بسیارمحبوبی ست و تماشای فیلم  نیزبرای همه بسیارجذاب است، اما پرداختن به سینما و فیلم ها را مورد نقد و ارزیابی قراردادن شاید برای عده ی بخصوصی جالب باشد. سینما کلوب سپنتا که فعالیت خود را از سال گذشته در استکهلم آغازکرده، چنین وظیفه ای را به عهده گرفته و علاقمندان فیلم و سینما را دورهم گردآورده است تا به تماشای فیلم بنشینند و سپس آن را مورد ارزیابی و نقد قراردهند. پایه گزاران و اداره کنندگان این کلوب حسین فرح آوا، بهروز فرخی نیا و جوادتسلیمی هستند. جواد تسلیمی منتقدفیلم است و ازجمله تهیه و اجرای بخش نقد فیلم در رادیوی محلی همبستگی در استکهلم را برعهده دارد. دراین گزارش با هرسه ی آنها گفتگوشده است. سینما کلوب سپنتا روزهای شنبه هر دو هفته یک بار فیلمی را در محل ABF سوندبی بری در حومه ی استکهلم به نمایش می گذارد. آخرین فیلم نمایش داده شده در این کلوب، فیلم ایتالیایی سینما پارادیسو ساخته‌ی جوزپه تورناتوره بود. پس از دیدن این فیلم، تماشاگران دربحثی پیرامون آن که جواد تسلیمی آن را اداره می کرد، شرکت کردند.
دراینجا می توانید نسخه ی بلندتر این گزارش را بشنوید.


عدم ثبت اطلاعات لازم در مورد داروهايي که به کودکان تجويز مي شود (مژگان مشکين)

بر اساس پژوهشی که امروز نتیجه آن اعلام شد، نزدیک به دو سوم داروهایی که برای کودکان بیمار در سوئد تجویز می شود، فاقد اطلاعات ثبت شده بوده ویا آثارآن بر روی کودکان آزمایش نشده است. سینوه لینده مالم، پزشک کودکان در بیمارستان استرید لیندگرن در استکهلم می گوید تجویز دارو توسط پزشکان در سوئد اغلب بدون حمایت و بر اساس تجربیات شخصی آنها و همکارانشان صورت می گیرد.در حال حاضرکشورهای بریتانیا و امریکا همه اطلاعات لازم در مورد تاثیر داروها در درمان کودکان را، ثبت وگردآوری کرده اند.

به سفارش اداره اروپایی نظارت بر مواد دارویی EMEA، پژوهشی در مورد فهرست و چگونگی داروهایی که در کشورهای اروپایی واز جمله سوئد برای درمان کودکان بکار می رود، انجام گرفته که هم اکنون اعلام نتایج آن در هفته موسوم به هفته کودک در اپسالا و در کشورهای دیگر در جریان است.  


Herrgårdانجمن زنان
یش از این از مشکلات، کمبودها و ناآرامی‌های روسن‌گورد، منطقۀ خارجی‌نشین حومۀ شهر مالمو
چند گزارش از پژواک شنیده‌اید. در گزارش امروز، نگاهی داریم  به انجمن زنان Herrgård در این حومه   
 

پایه و اساس کار ما در رادیوی سویدن خبرنگاری معتبر و بی طرفانه است. رادیوی سویدن یک رسانه غیر وابسته از نظر سیاسی، مذهبی و اقتصادی است که درجهت منافع هیچ نهاد عامه ویا فرد مستقل فعالیت نمی‌کند.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".