انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در ایران


رای گیری برای انتخاب دهمین رئیس جمهوری اسلامی از بامداد امروز جمعه ۲۲ خرداد در ایران و سایرکشورهای جهان آغازشد. رای گیری تا ساعت ۱۸ ادامه خواهدداشت.

گزارش هایی که تاکنون منتشرشده از استقبال گسترده ی مردم در داخل ایران خبرمی دهند. خبرنگاررادیوسوئد درخاورمیانه سیسیلیا اودن نیز که برای ارسال خبرازبرگزاری انتخابات درایران، درتهران به سرمی برد، در تازه ترین گزارش خود که صبح امروز از شبکه ی اول رادیو سوئد پخش شد، از استقبال گسترده ی مردم خبرداده است.