راه پیمایی در تهران


به گزارش خبرگزاری های مختلف از تهران در راه پیمایی عصر امروز به سوی میدان آزادی که از ساعت ۱۶ به وقت ایران آغازشد، حداقل ۲۰۰ هزارنفراز گروه های مختلف مردم شرکت کردند.


دراین این راه پیمایی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمدخاتمی، محمدرضا خاتمی و غلام حسین کرباسچی نیز شرکت داشتند. میرحسین موسوی از روی سقف یک اتومبیل برای مردم سخن رانی و برای انجام یک انتخابات جدید اعلام آمادگی کرد. محمدرضاخاتمی نیز ازسوی محمدخاتمی خواستار ابطال انتخابات شد.
این راه پیمایی که پیش ازاین رئیس شورای تامین استان تهران نسبت به پی آمدهای آن به میرحسین موسوی هشدارداده بود، باوجود حضور گسترده ی ماموران انتظامی و نیروهای ضد شورش، و درحالی که لحظه به لحظه برشمارشرکت کنندگان درآن افزوده می شد بدون درگیری صورت گرفت.  
ازسوی دیگر آخرین خبرها حاکی از کشته شدن حداقل ۳ دانشجو درحمله ی نیروهای امنیتی و انتظامی به خوابگاه دانشجویان در تهران است. گروهی از دانشجویان تهران دراعتراض به حمله ماموران به کوی دانشگاه، لباس سیاه پوشیده و درمسجد دانشگاه متحصن شده اند.
دراینجا عکسی از اعمال خشونت ماموران علیه مردم را می بینید