هفت کشته در روزگذشته


حداقل هفت نفردر راه پیمایی روزگذشته در تهران کشته شدند.

در راه پیمایی مسالمت آمیز روزگذشته که بسیاری از خبرگزاری ها شمار شرکت کنندگان در آن را بیش از یک میلیون نفر اعلام کردند، تیراندازی هایی صورت گرفت و براساس گزارش رسانه های دولتی هفت نفر کشته شدند.
گزارش ها و نیز اظهارات شاهدان عینی حاکی ست که افرادی با لباس شخصی در میان صفوف مردم و نیز از مکان هایی در اطراف خیابان های محل عبور مردم به سوی آنها تیراندازی کردند و حداقل هفت نفر را به قتل رساندند. دراین حوادث شمار زیادی نیز زخمی شدند.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se