کارخانه ساب به فروش رسید


خرید کارخانه ی خودروسازی ساب توسط شرکت سوئدی- نروژی  Koenigsegg  قطعی شد. مود اولوفسون، وزیر اقتصاد روزگذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که کارخانه ی ساب، مالک جدیدی پیداکرده است و از این که شرکت آمریکایی جنرال موتورز توانسته بدون تحمیل مالی به مالیات دهندگان سوئد، مشکل ساب را حل کند، اظهار رضایت کرد.

 

مود اولوفسون همچنین ضمن ابرازخوشحالی از این که کارخانه ی ساب مالک جدیدی یافته، گفت که کارکنان این کارخانه، مقامات کمون و منطقه و همچنین دولت ازمدت ها پیش منتظرچنین اتفاقی بودند.
کارخانه ی ساب توسط شرکت Koenigsegg که تولیدکننده ی اتومبیل های ورزشی و گران قیمت است خریداری شده و هنوز مشخص نیست که این شرکت چه برنامه هایی را برای فعالیت ساب درنظرگرفته است. سهامداران شرکت  Koenigsegg  سوئدی و نروژی هستند. این شرکت در سال ۱۹۹۴ ایجادشده و در Ängelholm  به تولید اتومبیل های ورزشی می پردازد. درحال حاضر ۴۰ نفر دراین شرکت به کارمشغولند و سالانه حدود ۲۰ اتومبیل ورزشی تولیدمی کنند. این شرکت موفق به دریافت وامی به میزان ۶۰۰ میلیون دلار از بانک سرمایه گزاری اروپایی شده و شرکت جنرال موتورز نیز تا چندسال با این شرکت همکاری خواهدداشت.
ازسوی دیگر دادگاه Vänersborg که  به وضعیت مالی و درخواست های بستان کاران شرکت ساب رسیدگی می کرد، انجام این معامله را بلامانع دانست.  این دادگاه تاییدکرد که با موافقت  ۸۰ درصد بستانکاران ساب برای کاهش طلب های خود به میزان هفت میلیاردکرون، این کارخانه در حال حاضر تنها باید  ۲۵ درصد بدهی های خودرا بپردازد.
دررابطه با فروش کارخانه ی ساب به شرکت Koenigsegg، کارکنان ساب نیزازآن استقبال کرده اند.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se