فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر و آمار کشته و زخمی شدگان رویدادهای ایران

در ادامۀ برنامه گفتگوئی می‌شنویم با اصغر برزو، از سازمان فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی در مورد نقش این سازمان در پشتیبانی از مردم ایران. در این گفتگو نخست از اصغر برزو در مورد آمار کشته شدگان، مصدومین و دستگیر شدگان ناآرامی‌های ایران پرسیده‌ام. اصغر برزو:
دستگیریها بسیار وسیع بوده، بر اساس اخبار و گزارش های منتشر شده شمار دستگیریها تا پریروز بالغ بر هزار نفر اعلام شده. در مورد دستگیریهای دیروز هنوز آماری منتشر نشده و در مورد کشته های این ناآرامیها هم که آقای مرتضی تمدن استاندار تهران کشته شدن هفت نفر و زخمی شدن بیست و نه نفر را یعنی حداقل آمار را تائید کرده. دستگیریها بسیار وسیع بوده. تنها در تهران نیست بلکه در تبریز تعداد زیادی را دستگیر کرده اند، در زاهدان در مشهد و در شمال ایران، اما آماری دقیقی در دست نیست. بیشتر اسامی چهره های شناخته شده بازداشت شده، در رسانه منتشر شده است.

taher.jambarsang@sr.se