فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر و کار آماری

گفتگوئی می‌شنویم با اصغر برزو، از سازمان فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی در مورد نقش این سازمان در پشتیبانی از مردم ایران. در این گفتگو نخست از اصغر برزو در مورد آمار کشته شدگان، مصدومین و دستگیر شدگان ناآرامی‌های ایران پرسیده‌ام.