انتقاد نسبت به عدم رسیدگی به پرونده رشوه دهی در سوئد


سازمان همکاری کشورهای صنعتی  OECD مختومه اعلام شدن رسیدگی به پرونده ی رشوه دهی سوئد درجریان فروش هواپیماهای جنگی یاس (Jaz) را به شدت مورد انتقادقرارداد.

دادستان دولت Nils-Erik Schultz، پرونده ی رشوه دهی سوئد برای فروش این هواپیماها به کشورهای چک، مجارستان و آفریقای جنوبی را به دلیل نبودن شواهد و مدارک کافی مختومه اعلام کرده است.
علاوه بر OECD، سازمان بین المللی شفافیت Transparency International  نیز عدم ادامه ی رسیدگی به این پرونده را موردانتقادقرارداده و مدیربخش سوئد آن گفته است که در گزارش آینده ی این سازمان درمورد این که کشورها چگونه با مسئله ی رشوه دهی مقابله می کنند، سوئد به این دلیل که باعث تضعیف این امرشده، محکوم خواهدشد.  
Nils-Erik Schultz  درگفتگویی با برنامه ی بامدادی رادیوسوئد اعلام کرد که این پرونده به دلیل کمبودهای اطلاعاتی زیادی که داشته، مختومه اعلام شده است. او همچنین گفت که واحد تحت اداره ی او ازامکانات زیادی برخوردارنیست و تنها دو نفر که درمدرسه ی پلیس تحصیل کرده اند دراین واحد به بررسی وتحقیق درمورد پرونده ها می پردازند. او گفت که این دو نفر خوب تیراندازی می کنند و قوی بنیه هستند، اما دارای توانایی موردنیاز برای این شغل نیستند. او تاییدکرد که به دلیل عدم امکان بررسی های دقیق، او تاکنون نزدیک به ۸ پرونده دررابطه با شرکت های بزرگ را مختومه اعلام کرده است.  

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se