تظاهرات در میدان مرکزی استکهلم در بیستم ژوئن


درادامه ی برگزاری تظاهرات ایرانیان ساکن استکهلم در پشتیبانی از حرکات اعتراضی مردم در ایران، امروز شنبه سی ام خرداد، بیستم ژوئن نیز تظاهراتی ازسوی گروه های مختلف و درساعات متفاوت در داخل میدان مرکزی شهر و دربخش فوقانی آن برگزارشد.

دراینجا گزارشی را می شنوید از زینت هاشمی از تظاهراتی که از ساعت ۱۶ دراین میدان آغازشد و تا دقایقی پس از ساعت ۱۸ ادامه داشت. 
دراین تظاهرات صدهاتن از مردم از گروه های مختلف اجتماعی که پلاکاردها، پرچم ها، نشان ها و باندرول های متفاوتی را حمل می کردند، شرکت داشتند. دراین تظاهرات شعارهایی مانند «مرگ بر دیکتاتور»، «دولت خیانت می کند، رهبرحمایت می کند»، «اتحاد، مبارزه، پیروزی»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زندانی سیاسی آزادبایدگردد» داده شد و افرادی با دیدگاه های مختلف به سخن رانی پرداختند.

بحث ها و جدل های لفظی نیز میان برخی از شرکت کنندگان پیش آمد، اما درنهایت مردم موفق شدند که تظاهراتی یک پارچه را به نمایش بگذارند.
مهرداد درویش پور از اعضای کمیته ی همبستگی  یکی از سخن رانان این تظاهرات بود. او دراین سخن رانی از نگرانی ماموران پلیس درمورد احتمال بروز درگیری درمیان تظاهرکنندگان خبرداد.

یکی از سخن رانی هایی که به سوئدی انجام شد و مورد استقبال مردم قرارگرفت، سخن رانی مژده زندیه، ژورنالیست و تهیه کننده ی تلویزیون کانال هفت بود. زینت هاشمی با او گفتگویی انجام داده است.

دراین تظاهرات تلاش براین بود که مردم در جریان آخرین خبرها از ایران قرارگیرند. صدای یکی از زنان شرکت کننده در تظاهرات را می شنوید.


این تظاهرات با شعارها، سخن رانی ها و اطلاع رسانی درمورد آخرین خبرها و ازجمله اعلام برخی از سفارت خانه ها درتهران برای کمک به مصدومین و مجروحین و تبدیل شعارها در ایران به مرگ برخامنه ای به پایان رسید.
 

زینت هاشمی
zinat.hashemi@sr.se

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se