گزارش تظاهرات ایرانیان با حضور نمایندگان ۴ حزب سوئد در استکهلم، پنجشنبه ۱۸ ژوئن

روزانه در شهرهای سوئد مانند دیگر شهرهای اروپا مردم به حمایت از مبارزات اعتراضی مردم ایران به خیابان‌ها می‌روند و فریاد حمایت از این مبارزات سر می‌دهند. تظاهراتی که روز پنج‌شنبۀ گذشته در استکهلم برگزار شد پرجمعیت‌ترین تظاهراتی بوده که در این رابطه تا به حال در استکهلم برگزار شده است.

برگیتا اولسون عضو پارلمانی حزب لیبرال مردم سوئد بود که امروزها در بسیاری از حرکت‌های اعتراضی ایرانیان در استکهلم حاضر شده و حمایت همه‌جانبه‌ای از جنبش اعتراضی مردم ایران کرده است. پیش از این با برگیتا اولسون گفتگوئی انجام داده بودیم که در سایت پژواک قابل دسترسی است. اولسون در سخنرانی خود در تظاهرات روز پنج‌شنبۀ گذشتۀ استکلهم از جمله گفت: ما اینجا جمع شده‌ایم چون عاشق آزادی هستیم و از اختناق بیزاریم. اینجا جمع شده‌ایم تا آزادی خود را بدست بیاوریم و همه می‌دانیم که ایرانی بدون حضور ملاها امکان‌پذیر است. برخی از برگزار کنندگان تظاهرات روز پنج‌شنبه ۱۸ ژوئن در میدان سرگل استکهلم پیش از ساعت برگزاری با برخی از مقامات وزارت امور خارجۀ سوئد دیدار کردند.