واکنش بین المللی علیه اعمال خشونت در ایران
باتشدید خشونت ازسوی نیروهای مسلح علیه مردم معترض به نتیجه ی انتخابات در ایران و افزایش شمارکشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان، کشورهای مختلف جهان واکنش تندتری نشان داده و از جمهوری اسلامی خواسته اند تا به اقدامات نظامی خود علیه مردم خاتمه دهد.


شب گذشته بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل که پیش ازاین نیز جمهوری اسلامی را به اجتناب از توسل به خشونت دعوت کرده بود در بیانیه ای نگرانی جامعه ی بین المللی را از خشونت جاری درایران ابرازکرده و از جمهوری اسلامی خواسته است تا به حقوق سیاسی و مدنی مردم ایران احترام گذاشته و بازداشت ها، تهدیدها و اعمال خشونت علیه مردم را متوقف کند.
رهبران بسیاری از کشورهای جهان به ویژه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و همچنین سوئد در بیانیه ها و سخنان جدیدی اقدامات خشونت آمیز دولت را علیه مردمی که بصورتی مسالمت آمیز اعتراض خود را نشان می دهند، محکوم کرده اند.
 
فردریک راین فلدت، نخست وزیرسوئد در یک کنفرانس خبری در روزگذشته تشدید خشونت ها را در ایران نگران کننده دانست و تظاهرات مردم را نیزخواست آنها برای آزادی و تغییر نامید.
 کارل بیلدت، وزیرامورخارجه ی سوئد نیز در گفتگویی با تلویزیون سوئد در شب گذشته در بروکسل تاکیدکرد که سوئد و اتحادیه ی اروپا باید نقطه نظرهای خود را درمورد حوادث ایران بیان کنند. او با اشاره به احضارسفرای چند کشوراروپایی درتهران و اعتراض وزارت امورخارجه ی جمهوری اسلامی به موضع گیری این کشورها، آن را به این دلیل که نشان دهنده ی شنیده شدن صدای این کشورها توسط رهبران جمهوری اسلامی ست، خبرخوبی دانست. کارل بیلدت در پاسخ به پرسشی درمورد این که آیا اقدام دیگری جز صدوربیانیه می توان انجام داد نیز گفت که رویدادهای ایران، امری داخلی ست، برخوردی ست میان رژیم و مردمی که انتظارات بیشتری از انتخابات داشته اند و همچنین برخوردی میان دوجناح اصلاح طلب و اصول گرا و باید در داخل ایران حل شود و کشورهای دیگر تنها می توانند مواضع خود را بیان کنند که می کنند.
این درحالی ست که رهبران جمهوری اسلامی واکنش های بین المللی را دخالت در امورداخلی ایران دانسته و مردم معترض ایران را نیزعروسک های خیمه شب بازی در دست دولت های غربی نامیده اند. سخنگوی وزارت امورخارجه ی جمهوری اسلامی روزگذشته واکنش های کشورهای دیگر را درجهت ایجاد هرج و مرج درایران دانست و آن راغیرقابل پذیرش نامید.
با افزایش خشونت ها در ایران، انتظارمی رود که جامعه ی بین المللی واکنش شدیدتری نشان دهد و در اتحادیه ی اروپا نیز موضوع ایران قراراست دردستور کارقرارگیرد. برای سوئد نیز ناآرامی های ایران و برخورد اتحادیه ی اروپا با آن ازجمله موضوعات مهمی خواهدبود که سوئد در آغاز ریاست دوره ای بر اتحادیه ی اروپا پیش رو دارد. سوئد از اول ماه ژوئیه به مدت ۶ ماه ریاست دوره ای اتحادیه ی اروپا را به عهده خواهدگرفت.