اعتراض وزارت امور خارجۀ کشورهای دانمارک و سوئد به جمهوری اسلامی ایران

گزارش: طاهر جام برسنگ

روز گذشته سفیر جمهوری اسلامی ایران در استکهلم به وزارت خارجۀ سوئد فرا خوانده شد. همزمان سفیر ایران در دانمارک نیز به وزارت خارجۀ این کشور فرا خوانده شد و به دلیل آن چه تهدید سیاستمداران و ژورنالیست‌هائی که از نگاه جمهوری اسلامی ایران در مسائل داخلی ایران دخالت می‌کنند، مورد مؤاخذه قرار گرفت. فراخواندن سفیر جمهوری اسلامی ایران در کپنهاک به وزارت خارجۀ دانمارک بدنبال انتشار نامه‌ای از سوی دفتر نمایندگی ایران در این کشور انجام شد که در آن نامه با اشاره به مطلبی مندرج در سایت روزنامۀ برلیگسکه Berligske، به سیاستمداران و ژورنالیست‌های این کشور اخطار داده شده است که از دخالت در امور ایران پرهیز کنند.

در این نامه سفارت ایران تهدید کرده بود که کسانی که دخالت غیرمسئولانه در امور ایران باید عواقب کار خود را بپذیرند. این نامه در سراسر اروپا با واکنش انتقادی روبرو شد. روز گذشته همچنین سفیر ایران در استکهلم نیز به وزارت خارجۀ سوئد فرا خوانده شد. به گفتۀ سیسیلیا یولین Cecilia Julin مدیر روابط عمومی وزارت امور خارجۀ سوئد این فراخوان به منظور تکذیب اتهامی بود که وزارت خارجۀ ایران در مورد توطئه علیۀ جمهوری اسلامی به کشورهای اروپائی زده بود. مدیر روابط عمومی وزارت امور خارجۀ سوئد در این مورد به شبکۀ ۴ تلویزیون سوئد گفت:
«چنین اتهامی که از سوی ایران به کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا زده شده است را مورد تکذیب قرار دادیم و آن را بی‌اساس دانستیم.»
روز گذشته بریتانیا دو تن از دیپلمات‌های ایرانی را از کشور اخراج کرد و به رغم تهدیدهای ایران، سوئد بر موضع خود بر سر حمایت از معترضین در ایران پایدار است.
به گفتۀ سیسیلیا یولین دفاع از تظاهرکنندگان معترض از نظر وزارت خارجۀ سوئد دخالت در امور کشوری نیست او می‌گوید به اعتقاد ما این حق را داریم که نگرانی خود را از اعمال خشونت علیۀ مردم ابراز کنیم.

taher.jambarsang@sr.se