الغای خدمت نظام وظیفه

گزارش: طاهر جام برسنگ

مسئلۀ بازسازی ساختار دفاعی سوئد، مسئله‌ای بوده که از پس از فروپاشی دیوار برلین تا به حال همیشه مورد بحث بوده است. سازمان دفاعی سراسری برای مقابله با خطر حملۀ احتمالی دشمن تا سازمان‌های دفاعی قابل جابجائی در مناطق و بخش‌های مختلف کشور در صورت نیاز، یکی از بحث‌های اصلی در این زمینه بوده. از این گذشته بحث بر سر آمادگی ۷۰۰ هزار نفر سرباز در دهۀ ۱۹۹۰ تا کاهش این شمار به ۳۰ هزار نفر در شرایط فعلی جنبه‌ای دیگر از بحث مربوط به ساخت و ساز دفاعی کشور بوده است.

اما اکنون آخرین گام سمبولیک در این باب قرار است برداشته شود و این گام چیزی میسن جز انحلال خدمت نظام وظیفۀ عمومی. تصمیمی که پارلمان سوئد در این مورد در هفتۀ گذشته، اتخاذ کرد در عمل به معنی انحلال خدمت نظام در سوئد است. گزارش بررسی مفصل در این مورد که تغییرات در ساختار دفاعی کشور چگونه باید اجرا شود امروز منتشر شد.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده در شرایط صلح خدمت سربازی فسخ می‌شود و به جای آن از تاریه اول ژوئیه ۲۰۱۰ مشمولان به جای خدمت نظام وظیفه می‌توانند ۳ ماه در آموزش نظامی شرکت کنند. چنین آموزشی داوطلبانه است و جوانان با هر جنسیتی می‌توانند در آن شرکت کنند. نینا لارشون عضو گروه تحقیق خدمات نظام‌وظیفه از حزب لیبرال مردم سوئد تغییرات سیستم نظام وظیفه در مورد داوطلب شدن افراد مشمول به جای خدمت اجباری نظام وظیفه می‌گوید این تغییرات در عمل به این معنی است که کسی که از حضور در خدمت سربازی اجتناب کند زندانی نمی‌شود. او می‌گوید علاوه بر این این تغییرات به منزلۀ تغییر در ساختار سنی نظام وظیفه است و نیز می‌توان امیدوار بود که از طرف رهبری پخته‌تری این تغییرات هدایت شود. از این گذشته این تغییرات می‌تواند یکی از آخرین مواد در قوانین سوئد که در آن تبعیض جنسیتی رواج دارد را مورد ترمیم قرار دهد.

taher.jambarsang@sr.se