تنبیۀ کودکان در مراکز بازپروری

پرسنل مراکز دولتی بازپروری کودکان، کودکان بزه‌کار ۱۱ سال به بالا را در سلول‌های مجزا نگهداری می‌کنند. بر طبق قوانین و قواعد مربوطه، کودکان این مراکز در صورتی که اقدام به خشونت کنند یا در صدد آزاررسانی به کسی باشند را می‌توان به مدت محدود در سلول‌های مجزا نگه داشت اما بر اساس بررسی بخش خبری رادیو سوئد Ekot، در نزدیک به ۵۰۰ مورد، از حبس کودکان در سلول‌های مجزا به عنوان روشی تنبیهی استفاده شده است. ناظر حقوق کودکان این موارد تخلف را بررسی کرده و نسبت به تنبیه کودکان در مراکز بازپروری شدیدا واکنش نشان داده است. بر اساس نظر فردریک مالمبری Fredrik Malmberg ناظر حقوق کودکان، پرسنل مربوطه تنها در موارد اندک به قوانین موجود در این زمینه، توجه نشان می‌دهند.

taher.jambarsang@sr.se