اقدامات دیپلماتیک اتحادیۀ اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران

گزارش: طاهر جام برسنگ

بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد تا ناآرامی‌هایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پدید آمد را به کشورهای خارجی نسبت دهد.
تلاش جمهوری اسلامی ایران برای نسبت دادن اعتراضات مردم به قدرتهای خارجی موضوع تازه‌ای نیست و چنین تلاشی از دید سیاستمداران کارکشتۀ غربی پنهان نمانده است. بطور نمونه لیف پاگروتسکی Leif Pagrotsky، نمایندۀ حزب سوسیال‌دمکرات در پارلمان سوئد و نیز وزیر فرهنگ پیشین سوئد در بحث فشار دیپلماتیک اتحادیۀ اروپا بر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:

«اتحادیۀ اروپا به مثابۀ یک صدا می تواند نقش مؤثری ایفا کند، نقشی که مثلا با نقش آمریکا متفاوت است. این صدا، به گونه ای دیگر شنیده می شود و در شرایط فعلی ایران مهم است که تمامی کانال‌های انسانی و سیاسی را باز نگه داشت. در عین حال نباید به ملاهای ایران این بهانه را داد که مردمی که در خیابانهای تهران، اصفهان و شیراز تظاهرات میکنند را فرستادۀ قدرتهای بیگانه بخوانند.»
در راستای دیدگاه جمهوری اسلامی مبنی بر انتصاب اعتراضات مردم به قدرتهای بیگانه، هفتۀ گذشته پس از این که دولت بریتانیا دو تن از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که مظنون به جاسوسی بودند را از کشور خود بیرون راند، دولت ایران نیز در مقابل یک دیپلمات بریتانیائی را از ایران اخراج کرد. در پی این رویداد، ۹ تن از کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران، به اتهام دست داشتن در ناآرامی‌ها بازداشت شدند و رهبران شورای نگهبان جمهوری اسلامی اعلام کردند که کارکنان بازداشتی قرار است در دادگاه محاکمه شوند. در این مورد حتی احمد جنتی یکی از مقامات شورای نگهبان گفته بود که بازداشت شدگان به تخلف خود نسبت به دست داشتن در ایجاد ناآرامی اعتراف کرده‌اند.
از ۹ تن پرسنل بازداشتی سفارت بریتانیا در تهران ۷ تن در هفتۀ گذشته آزاد شدند و روز گذشته قرار بود که یکی دیگر از آنان نیز آزاد شود.
در جلسۀ کمیتۀ امنیت و سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا که روز جمعۀ هفتۀ گذشته در بروکسل تشکیل شد مقرر گردید که تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیۀ اروپا سفرای جمهوری اسلامی ایران را به نشانۀ اعتراض به فشار علیۀ کارکنان سفارت بریتانیا در ایران به وزارت امور خارجۀ خود بخوانند و بطور جدی مراتب اعتراض خود را به آنها ابلاغ کنند. در این مورد یکی از دیپلمات‌های اروپائی به خبرگزاری سوئدی  ت ت TT گفت: «همۀ کشورهای عضو اتحادیه در مورد بازداشت کارکنان سفارت بریتانیا در ایران، کشور بریتانیا را همراهی می‌کنند و روشن است که خواست کشورهای اتحادیۀ اروپا این است که در صورتی که ایران، نسبت به آزادی پرسنل بازداشت شدۀ سفارت بریتانیا اقدامی انجام ندهد، فشار دیپلماتیک را بطور گام به گام بر جمهوری اسلامی افزایش دهند.
خواست مشخص ۲۷ کشور اروپائی که سفرای جمهوری اسلامی ایران را به نشانۀ اعتراض به وزارت امور خارجۀ خود فرا خواندند، این بود که هر ۹ نفر پرسنل ایرانی سفارت بریتانیا در تهران آزاد شوند.
در جلسۀ هفتۀ گذشتۀ کمیتۀ امنیت و سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا همچنین مقرر شد که در صورتی که مقامات ایرانی به خواست آنها پاسخ ندهند، از هفتۀ جاری اقدامات جدی‌تری در خصوص ایران به عمل آورند. این اقدامات عبارت از فراخوانی سفرای کشورهای اروپائی از تهران و در گام بعدی اعمال محدودیت در صدور ویزا برای ایرانیان خواهد بود.
اتحادیۀ اروپا که از هفتۀ جاری تحت ریاست دوره‌ای کشور سوئد اداره می‌شود، امروز با صدور بیانیه‌ای به اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کرد. این اعتراض به اعدام‌های اجرا شده در ماه‌های اخیر و بویژه به دار آویختن ۲۰ نفر به اتهام دست داشتن در پخش مواد مخدر در روز شنبۀ گذشته بود. در بیانیۀ منتشر شده اتحادیۀ اروپا خواستار لغو حکم اعدام در ایران شده است.
 
در گفتگوئی تلفنی با احمد غلام، کارشناس افغان‌تبار علوم سیاسی در دانشگاه لوند نخست از وی می‌پرسم، اقدامات اخیر اتحادیۀ اروپا که به نوعی تحریم سیاسی است تا چه حد جدی است و دوام آن به چه عواملی بستگی دارد: (فایل صوتی را باز کنید!)

taher.jambarsang@sr.se