نقش ایرانیان سوئد در فعالیت های دانشجویی

همکاری دانشجویان بیش از هشتاد دانشگاه اروپا

دانشجویان رشته ی فنی در بیش از ۸۰‌ دانشگاه اروپا ازجمله در سوئد، برای تبادل اطلاعات میان خود انجمنی را با نام  BEST  ایجادکرده اند. دراین انجمن دوره های مختلف آموزشی نیز اجرامی شود.

یکی ازاین دوره ها در دانشکده ی فنی استکهلم انجام می شود که مسئولیت برگزاری آن با شبنم توکلی، دانشجوی رشته ی مکانیک دراین دانشکده است. پیام قنبرزاده درمورد این دوره و فعالیت های انجمن BEST  با او گفتگو کرده است.