خشونت های گرایشهای سیاسی افراطی راست و چپ

روز گذشته پلیس امنیتی سوئد و شورای پیشگیری از بزه‌کاری Brottsförebyggande rådet گزارش مربوط به خشونت در میان افراطیان سیاسی را تقدیم وزیر همپیوستگی و برابری جنسیتی نیامکو صابونی کردند.
بخشی از این گزارش به خشونت گروه‌های چپ افراطی علیۀ جامعه مربوط می‌شود. به اعتقاد نیامکو صابونی، وزیر مربوطه، توجه به خشونت که گروه‌های چپگرا اعمال می‌کنند، امری است مثبت. او گفت:
«با توجه به تجربیات تاریخی از رفتار گروه‌هایی چون قدرت سفید (یعنی گروه راست افراطی با گرایشات راسیستی) و خشونتی که چنین گروه‌هائی باعث می‌شوند، از مدت زمانی طولانی فاصله گرفته‌ایم. اما طی همین مدت نقش گروه‌های افراطی چپ در ایجاد خشونت را ناچیز جلوه داده‌ایم یا این که رفتار آنان را جزئی از نادانی‌های ایام جوانی خوانده‌ایم یا خشونت آنان را که گاه مرزها را زیر پا می‌نهند، پافشاری برای آزادی خوانده‌ایم.»

مسئلۀ خشونت‌ در بین گروه‌های سیاسی پیش از هر چیز مسئله‌ای است که به جوانان مربوط می‌شود و میانگین سنی برای کسانی که مرتکب چنین بزه‌کاری‌هائی می‌شوند ۲۰ سال است.
به باور نیامکو صابونی وزیر همپیوستگی مهم است که اقدامات پیشگیرانه در این زمینه از مراحل اولیۀ گرایش جوانان به خشونت‌های سیاسی به عمل آید. وزیر همپیوستگی در ضمن از تاثیر نامطلوب رکود اقتصادی در سوق جوانان به چنین خشونتی اظهار نگرانی کرد و گفت:
«در شرایط بحران اقتصادی که امروز ما با آن درگیر هستیم، خطر سوق یافتن جوانان به چنین مراحلی وجود دارد. بسیاری از کسانی که وارد محیط‌های خشونت‌آلود می‌شوند افرادی هستند که در انزوا زندگی می‌کنند، در امر تحصیل ناتوانی دارند، دوستی ندارند و از سوی بزرگسال‌ها مورد توجه نیستند. از آن جائی که دانش‌آموزان یکی از ارکان چنین خشونت‌هائی می‌توانند باشند، باید با آگاهی در چارچوب مدارس بحث در باب این مسائل را آغاز کنیم. پس از آن می‌توانیم دست به اقدامات مشخصی در این زمینه بزنیم. اما فکر کنم توجه به جوانان آغازی مناسب برای جلوگیری از ورود آنان به محیط‌های خشونت‌آلود باشد.»
لارش کروسل Lars Krusell پژوهشگر سازمان برو یا سازمان پیشگیری از بزه‌کاری، در این مورد می‌گوید که بنظر می‌آید که سوئدی‌های نه تنها در جنبش‌های راست افراطی پیشرو هستند که در جنبش‌های افراطی چپ نیز. او به خبرنگار بخش بین‌المللی رادیو سوئد گفت:
«سوئدی‌های بسیاری در دو محیط چپ و راست افراطی فعالند.» پژوهشگر شورای پیشگیری از بزه‌کاری می‌افزاید:
«افرادی با تبار غیرسوئدی کمتر جذب چنین محیط‌های خودسری می‌شوند.»
در گزارش مشترک پلیس امنیتی و شورای پیشگیری از بزه‌کاری این نتیجه‌گیری آمده است که جریان‌های راست افراطی نظیر «قدرت سفید» به مثابۀ خطری نهفته و پنهان برای مقامات دولتی هستند در حالی که نیروهای چپ افراطی گرایش به بر هم زدن نظم عمومی دارند.

taher.jambarsang@sr.se