کشورهای جدید نامزد عضویت در اتحادیۀ اروپا

گزارش: طاهر جام برسنگ

توسعۀ اتحادیۀ اروپا در دورۀ قبلی ریاست دوره‌ای سوئد، یعنی سال ۲۰۰۱، زمانی که ده کشور جدید قرار بود به اتحادیۀ اروپا بپیوندند، جزء اولویت‌ها بود. امروزه تعداد اعضای اتحادیۀ اروپا به ۲۷ کشور رسیده است و در دورۀ جدید ریاست کشور سوئد، مذاکرات عمیق‌تری برای عضویت دو کشور دیگر قرار است انجام شود. این دو کشور ترکیه و کروآسی هستند. در عین حال چند کشور از یوگسلاوی سابق، مواضع خود را به کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا نزدیک‌تر می‌کنند. به اعتقاد اولا سونینگ‌سون Ola Svenningsson، مسئول توسعۀ اتحادیۀ اروپا در وزارت امور خارجۀ سوئد، علیرغم مخالفت‌هائی که در کشورهای عضو اتحادیۀ برای پذیرش کشور جدیدی به عضویت وجود دارد، مسئلۀ توسعۀ اتحادیۀ اروپا و پیوستن کشورهای جدید به این اتحادیه در زمان ریاست سوئد، با موفقیت پیش خواهد رفت. اولا سونینگ‌سون می‌گوید:

«صحبت از گونه‌ای خستگی عمومی در زمینۀ توسعۀ کشورهای اتحادیه است. در عین حال اقدامات و قواعد مورد توافقی وجود دارد که ما بر اساس آنها کار خود را تنظیم می‌کنیم و امیدواریم دیگر کشورهای عضو نیز این قواعد را پیروی کنند.»
این امیدواری مسئول سوئدی توسعۀ اتحادیۀ اروپا موانعی چون منازعاتی که از سوی برخی از کشورهای غرب اروپا را رویارو دارد. در عین حال کشورهای نامزد عضویت در اتحادیۀ اروپا ملزم به انجام اصلاحاتی‌اند تا شرایط و استانداردهای مورد خواست اتحادیه را پاسخ گویند. کشور کورآسی در مقایسه با دیگر نامزدهای عضویت به در ورودی اتحادیۀ اروپا نزدیک‌تر است و انتظار می‌رود مذاکرات مربوط به عضویت این کشور تا پایان سال جاری پایان پذیرد که این کشور بتواند در سال ۲۰۱۱ به عضویت اتحادیۀ اروپا در آید. اما مذاکرات مربوط به عضویت این کشور در حال حاضر به دلیل درگیری‌های مرزی با کشور همسایه و از اعضای اتحادیه یعنی اسلوانی متوقف است.
مخالفت با عضویت کشور ترکیه در اتحادیۀ اروپا در میان کشورهای عضو، وسیعتر است. کشور ترکیه نسبت به دیگر کشورها مدتی طولانی‌تر در لیست انتظار عضویت قرار داشته. در واقع نخستین بار ترکیه در سال ۱۹۵۹ درخواست کرده بود که به عضویت در بازار مشترک اروپا آن زمان، که هستۀ اتحادیۀ اروپای فعلی است، در آید. اما این کشور ۴۰ سال پس از این تاریخ یعنی در سال ۱۹۹۹ مذاکرات خود را برای عضویت آغاز کرد و برای داشتن شرایط عضویت آغاز به اصلاحات کرد. در حال حاضر کشور ترکیه ۱۰ سال است که عنوان نامزدی عضویت در اتحادیۀ اروپا را داراست و با وجود پیشرفت‌هائی در این زمینه باید این کشور در زمینه‌های دمکراتیزه کردن کشور و توجه به رعایت حقوق بشر، هنوز اصلاحات اساسی‌تری انجام دهد. به گفتۀ مسئول سوئدی توسعۀ کشورهای اروپائی: «کاملا روشن است که ترکیۀ امروز کشوری نیست که بتواند به عضویت اتحادیۀ اروپا در آید. برای عضویت این کشور نیاز دارد به اصلاحات ادامه دهد، خود را دمکراتیزه و مدرن کند.»
نچیپ اگوز Necip Eguz سفیر ترکیه در استکهلم نیز معتقد است که ترکیه برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا نیاز به انجام اصلاحات بیشتری دارد، اما انتظارش این است که روند مذاکرات در زمان ریاست دوره‌ای سوئد سریع‌تر پیش برود:
«شکایتی که در این زمینه هست این که فرایند مذاکرات چندان سریع نیست و امیدواریم که در زمان ریاست آتی بر اتحادیۀ اروپا در این زمینه شاهد تغییراتی باشیم.» سفیر ترکیه در سوئد افزود: «به این دلیل که سوئد در این روند، حامی ماست، انتظارات ما از این کشور مسلما بالاتر است.»
تمامی اعضای پارلمان سوئد موافق عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا هستند اما بر اساس بیانات پیشین فردریک رینفلدت نخست‌وزیر سوئد کشور ترکیه در پنج سال آینده نمی‌تواند به عضویت اتحادیه در آید. اعضای قدرتمند اتحادیۀ اروپا یعنی آلمان و بطور ویژه فرانسه بطور کل با عضویت کشورهای جدید و بطور ویژه با عضویت ترکیه در اتحادیه موافقتی ندارند. به اعتقاد آنها ترکیه کشور بزرگی است که می‌تواند مشکلاتی برای کار اتحادیه ایجاد کند از این گذشته به دلیل وسعت این کشور، قدرت‌های بزرگ اروپائی می‌پندارند در نتیجۀ عضویت در اتحادیه، کشور ترکیه می‌تواند تاثیر بسیاری در این اتحادیه داشته باشد.

taher.jambarsang@sr.se