رویدادهای ایران

نقش ایرانیان خارج در کمک به معترضان در داخل کشور

در این هفته نیز بر تنش های موجود میان جمهوری اسلامی و کشورهای به ویژه اروپایی افزوده شد. علاوه بربازداشت کارمند ایرانی سفارت بریتانیا درتهران که اعتراض شدید کشورهای اتحادیه ی اروپا را برانگیخت، اینک بازداشت یک آموزگارفرانسوی که دراصفهان به تدریس زبان فرانسه می پردازد درفرودگاه و هنگام خروج از ایران، موج جدیدی از اعتراض فرانسه و کشورهای دیگر اروپایی را به همراه آورده است.

این درحالی ست که علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی، درسخنانی کشورهای غربی را به دخالت درامورداخلی ایران متهم کرد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوراسلامی نیز در گفتاری تلویزیونی در روزگذشته، علاوه براین که خود را نماد تغییردرایران نامید، انتخابات ایران را نیزسرآغازی برای ایران و جهان دانست و به نقل از سران بعضی از کشورها آن را منشاء تحولات بزرگ در جهان نامید.
دراین حال هیلاری کلینتون، وزیرامورخارجه ی آمریکا در آخرین موضع گیری این کشوردربرابر جمهوری اسلامی، سرکوب تظاهرات در ایران را عاملی برای تردید این کشور در ایجاد تماس دوجانبه با جمهوری اسلامی دانسته و بر اعمال تحریم های شدیدترعلیه جمهوری اسلامی تاکیدکرده است.  
واکنش جامعه ی بین المللی نسبت به رویدادهای ایران، علاوه بر انتشار این رویدادها و نشان داده شدن سرکوب گسترده ی مردم، به بازتاب آن در کشورهای دیگر و اقدامات ایرانیان در خارج کشور نیز مربوط دانسته شده است.

دراین مورد گفتگویی داریم با محسن حیدریان، تحلیلگر سیاسی در شهر بوروس.

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se