شورای نگهبان، تجویز طرفداران ایرانی-سوئدی جمهوری اسلامی ایران برای جامعۀ سوئد

در سی سال گذشته، همواره گزارش‌های مربوط به سانسور خبری و فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران موضوعیت داشته و بنابر همین گزارش‌ها خبرنگاران ایرانی که از پس از استقرار جمهوری اسلامی تا به حال در خیابان‌ها و زندان‌ها کشته شده یا این که در زندانها اسیرند آمار بلندبالائی را می‌سازند. در این مورد می‌توان اشاره کرد که سازمان گزارشگران بدون مرز دیرزمانی است که جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران می‌داند و رهبر آن سید علی خامنه‌ای را بزرگترین زندانبان آن. سانسور و فشار بر مطبوعات در چند هفته‌ای که از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور می‌گذارد، به اوج تازه‌ای رسیده است. در این میان اشاره به گم شدن عیسی سحرخیز، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، تنها یک مورد از آخرین موراد تعرض به مطبوعات محسوب می‌شود. نظری به بخش مطبوعات گزارش ارگان‌هائی چون فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی که مرتبا و بطور ماهانه گزارش مربوط به نقض حقوق بشر را ارائه می‌دهند و همچنین گزارش‌های سالانۀ وزرات امور خارجۀ سوئد می‌تواند مؤید دامنۀ گستردۀ فشار بر مطبوعات و مطبوعات‌سازان باشد.
در این شرایط یک رادیوی محلی در شهر مالمو که از دو هفتۀ پیش کار خود را آغاز کرده، با برخورداری از دموکراسی و آزادی بیان در سوئد، از سلامت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران سخن به میان می‌آورد و معترضین به جمهوری اسلامی را بیگانه می‌خواند.
امروزها قلب کردن خبرها و نرساندن اطلاعات و اخبار دقیق در ایران به شهادت بسیاری از خبرگزاری‌ها بیداد می‌کند. خبرنگاران خارجی در ایران حضور ندارند و کانال‌های ارتباطی ایرانیان با خارج نیز بشدت مورد کنترل است. در این زمینه در بیانیۀ تازه منتشر شدۀ سران ۸ کشور بزرگ صنعتی جهان نیز تعرض به آزادی بیان در ایران تقبیح شده است.
به هر حال رادیو محلی نامبرده که در شهر مالمو فعالیت خود را آغاز کرده پس از پخش دو نوبت برنامۀ رادیوئی باعث جریحه‌دار شدن احساسات بسیاری از ساکنان ایرانی این شهر شده و واکنش‌های مختلفی را از سوی ایرانیان برانگیخته است. در تماسی که با JK یعنی ناظر حقوقی دولت که از جمله مسئولیت رسیدگی به تخلفات مربوط به آزادی بیان را دارد، داشتم ظاهرا تا به حال از این رادیو و مسئول آن شکایتی نشده است. در گفتگوئی تلفنی با گردانندۀ این رادیوی محلی که وحید حقیقی نام دارد، از جمله نظراتی که می‌شنوم این است که این مدافع جمهوری اسلامی که از نادر مواردی است که در سوئد به طرفداری از محمود احمدی‌نژاد مشغول است، نهاد شورای نگهبان را برای جامعۀ سوئد تجویز می‌کند. او در این گفتگو می‌گوید: