رادیوی محلی «خلیج فارس» و دفاع از انتخابات ریاست جمهوری

گزارش طاهر جام برسنگ

همزمان با جنبش اعتراضی مردم ایران علیۀ تقلبات انتخاباتی، رادیوی محلی فارسی زبان «خلیج فارس» در شهر مالمو کار خود را آغاز کرد.
اولین برنامۀ این رادیو دفاع از انتخابات ریاست جمهوری و پیشبرد خطی بود که رسانه­های وابسته در ایران تبلیغ می­کنند.

صدای رادیو خلیج فارس: «چرا مردم لرستان به آقای احمدی­نژاد بیشتر رای دادند؟ پس بنابراین این دلیل بر این است که تقلب شده.»
لحظه­ای از برنامۀ رادیو محلی «خلیج فارس» را با هم شنیدیم. وحید حقیقی گردانندۀ این رادیو هفتۀ گذشته در گفتگو با شبکۀ اول رادیو سوئد گفت انتخابات اخیر ریاست جمهوری یکی از دمکراتیک­ترین انتخاباتی بوده که در این سی سال در این کشور برگزار شده و در عین حال این انتخابات دمکراتیک­ترین انتخاباتی است که در جهان امروز ممکن است برگزار شود:
«حوادثی که در ایران پیش آمد و مسئلۀ انتخابات، من و دوستانم لازم دیدیم که در دفاع از جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران در اصل، وارد معرکه بشیم و نظر خودمون را هم بگیم.»
این گفته­ها و نظرات مشابه که در دو جلسۀ رادیوئی «خیلج فارس» پخش شده در شهر مالمو واکنش­های اعتراضی برانگیخت. حزب کمونیست کارگری ایران علیۀ این رادیو فراخوانی به اعتراض داد. فریده آرمان از اعضای این حزب و مسئول کمیته دفاع از زنان ایران، در گفتگو با شبکۀ یک رادیو سوئد می­گوید نظرات این رادیو باعث جریحه­دار شدن بسیاری شده است:
«در این موقعیت که با وجود خطر مرگ مردم برای آزادی و برابری فریاد می­زنند، ناراحت­کننده است که کسی از رسانه­ها برای تبلیغ مواضع احمدی­نژاد استفاده کند.»
گردانندۀ رادیوی محلی «خلیج فارس» در مالمو، به گفتۀ خود از آزادی بیان موجود در سوئد برای ابراز عقاید خود استفاده می­کند. وحید حقیقی در گفتگو با پژواک
طهمورث یاسمی، از مسئولان انجمن ایران و سوئد در شهر مالمو و نیز از گردانندگان رادیوی محلی «پرستو» در برابر این بحث می­گوید:
گردانندۀ برنامۀ رادیوئی «خلیج فارس» در گفتگو با برنامۀ Studio 1 رادیو سوئد می­گوید که از آن جائی که در رادیوهای محلی فارسی­زبان مالمو نتوانسته نظرات خود را مطرح کند، خود اقدام به گشایش رادیو کرده است و حتی از این که راه­اندازی رادیو محلی در سوئد تا این حد آسان است، اظهار شگفتی کرده بود. این در حالی است که طهمورث یاسمی، از گردانندگان رادیو پرستو در شهر مالمو، حرف دیگری می­زند:

تائید نهادی به نام شورای نگهبان جمهوری اسلامی، از نکاتی است که گردانندۀ رادیوی محلی «خلیج فارس» در مالمو بر آن تاکید دارد و وجود چنین نهادی برای کشوری چون سوئد نیز لازم می­داند:

 taher.jambarsang@sr.se