Närradioprogram väckte starka känslor

رادیوی محلی «خلیج فارس» و دفاع از انتخابات ریاست جمهوری

همزمان با جنبش اعتراضی مردم ایران علیۀ تقلبات انتخاباتی، رادیوی محلی فارسی زبان «خلیج فارس» در شهر مالمو کار خود را آغاز کرد.
اولین برنامۀ این رادیو دفاع از انتخابات ریاست جمهوری و پیشبرد خطی بود که رسانه­های وابسته در ایران تبلیغ می­کنند.
صدای رادیو خلیج فارس: «چرا مردم لرستان به آقای احمدی­نژاد بیشتر رای دادند؟ پس بنابراین این دلیل بر این است که تقلب شده.»
لحظه­ای از برنامۀ رادیو محلی «خلیج فارس» را با هم شنیدیم. وحید حقیقی گردانندۀ این رادیو هفتۀ گذشته در گفتگو با شبکۀ اول رادیو سوئد گفت انتخابات اخیر ریاست جمهوری یکی از دمکراتیک­ترین انتخاباتی بوده که در این سی سال در این کشور برگزار شده و در عین حال این انتخابات دمکراتیک­ترین انتخاباتی است که در جهان امروز ممکن است برگزار شود:
«حوادثی که در ایران پیش آمد و مسئلۀ انتخابات، من و دوستانم لازم دیدیم که در دفاع از جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران در اصل، وارد معرکه بشیم و نظر خودمون را هم بگیم.»