جام فوتبال گوتیا

بزرگ ترین مسابقه ی فوتبال نوجوانان در جهان

از امروز مسابقات فوتبال جام گوتیا که بزرگ ترین مسابقات فوتبال کودکان و نوجوانان درجهان است، در شهر یوتبوری آغازمی شود. دراین دوره از مسابقات جام گوتیا ۱۵۶۱ تیم با مجموع ۳۴۲۰۰ فوتبالیست دختر و پسر از ۶۳ کشور شرکت دارند و درمجموع ۴۵۲۰ مسابقه انجام می شود.

دراین دوره از مسابقات جام گوتیا برای نخستین بار پس ازحدود ۳۰ سال تیمی از کشورعراق شرکت خواهدداشت. این تیم  از پسران ۱۶ ساله تشکیل شده و ازشهر بغداد، پایتخت عراق به سوئد آمده است. آخرین باری که تیمی ازعراق دراین مسابقات شرکت کرده بود درسال ۱۹۸۰ و در دوره ی زمامداری صدام حسین بود. تاکنون تیمی از ایران یا افغانستان دراین مسابقات شرکت نداشته، اما فوتبالیست های ایرانی و افغان در تیم های سوئدی دراین مسابقات شرکت داشته اند.
مسابقات فوتبال جام گوتیا نخستین بار از ۲۰ تا ۲۵ ژوئیه سال ۱۹۷۵ با ۲۷۵ تیم از چند کشور بیشتر اروپایی و آمریکای لاتین برگزارشد.
ازجمله موضوعات حاشیه ای دررابطه با این مسابقات، امکان انتشار بیماری ها و به ویژه آنفولانزای معروف به خوکی ست. Ann Söderström یکی از پزشکان مرکز پیش گیری از بیماری های مسری، می گوید که باتوجه به ورود هزاران نوجوان از کشورهایی که در برخی از آنها بیش از سوئد بیماری آنفولانزای خوکی وجودداشته، این مرکز برای جلوگیری از سرایت احتمالی این بیماری به دیگر فوتبالیست ها وایجاد مشکلی دربرگزاری این مسابقات، با آمادگی کامل درمحل حضوردارد. پزشکان مرکز پیش گیری از بیماری های مسری با حضوردرمحل انجام مسابقات، هرگونه علامت و نشانه ی این بیماری را زیرنظردارند و از فوتبالیست ها نیز خواسته اند تا با احساس کمترین ناراحتی به آنها مراجعه کنند تا آزمایش آنفولانزای خوکی از آنها به عمل آید.