وضعیت کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانانی که اطلاعات درمورد آنها محرمانه نگه داشته می شود

بیش از چهارهزار کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال در سوئد زندگی می کنند که اطلاعات درمورد آنها به دلایل مختلف محرمانه نگه داشته می شود. یکی ازدلایل این امر، وجود تهدید و آزار ازسوی والدین یا یکی از آنها عنوان شده است.

به گزارش بنیاد خانه ی عمومی کودکان Allmänna barnhuset  که شمار این کودکان و وضعیت آنها را اعلام کرده، بیشتر این کودکان از کمک های لازم برخوردارنمی شوند و برای نمونه همزمان با دریافت امکان مراقبت ویژه، حق نگهداری از آنها و یا تماس با آنها نیز به والد یا وادینی که کودک از آنها شکایت کرده، داده می شود. به گفته ی رئیس اداری این بنیاد Bodil Långberg  ازمنظر این کودکان بسیار عجیب است که حق تماس با آنها و یا سرپرستی آنها به والد یا والدینی سپرده می شود که مورد تهدید آنها بوده و یا خود را از آنها پنهان کرده اند. به این دلیل، این بنیاد ازجمله خواستار رعایت حقوق این گونه کودکان و رسیدگی بهتر به وضعیت آنهاست. دراین مورد رئیس اداری این بنیاد، حضور مسئولان خدمات اجتماعی  socialtjänsten  را هنگام بررسی و تصمیم گیری درمورد وضعیت این کودکان بسیار ضروری می داند.
در گزارش خانه ی عمومی کودکان آمده است که این کودکان ازجمله به دلیل بدرفتاری و به ویژه تهدید پدر و مادر و یا یکی از آنها و عدم امکان ادامه ی زندگی با آنها، اغلب با نام و مشخصاتی دیگربه شهردیگری منتقل می شوند و به مدرسه ی جدیدی می روند. این وضعیت جدید به گفته ی Bodil Långberg  مشکلات و ناراحتی های زیادی برای آنها ایجاد می کند. به هم خوردن نظم و ترتیب حضور درکلاس و مدرسه و داشتن زندگی ی غیرعادی و معمولا در سطح کیفی بسیار پایین تر ازجمله مواردی ست که او به آنها اشاره می کند.
این کودکان در مدرسه معمولا ناشناس نگه داشته می شوند، نامشان در فهرست دانش آموزان مدرسه آورده نمی شود و درعکس های کلاسی نیز یا حضور ندارند و یا به گونه ای قرارداده می شوند که چهره شان به درستی دیده نشود. آنها همچنین در فعالیت های اوقات فراغت مدرسه نیز نمی توانند مشارکت داشته باشند. این وضعیت مانع از یافتن دوستانی برای آنها نیز می شود.
خانه ی عمومی کودکان، درخواست کرده است که وضعیت مناسب تری برای این کودکان ایجادشود.