tahr

اکرم عثمان نوشتن را مجرائی برای بیرون کردن اندیشه های درونی خود می داند و ننوشتن را امر نا ممکن:

 

او  به استعداد نویسنده گی خود وقتی که  در صنف چهار مکتب درس می خواند پی برد و از همان روزها به داستان نویسی پرداخت.  او خودش دراین زمینه میگوید:

انتخاب اکرم عثمان در کرکترهای داستانیش خصلت مجزا خود را در میان داستان نویسان افغان دارد. داستان های اکرم عثمان بازگو کننده ی آدم های ساده و معمولی و زندگی سنتی مردم افغانستان است. داستان ها اکرم عثمان تصویرگر کوچه ها و پس کوچه های کابل است.  همین خصلت عامیانه بودن داستان های او توجه فرهنگ دوستان غرب را به خود جلب کرده آرلی لووین، داکترشرق شناس کانادایی داستان های کوتاه مجموعه ی داستانی "مردها را قول اس" را به انگلیسی برگردان کرده.

 

اکرم عثمان در اوایل کارهای داستان نویسی خود مایل  به ایدیولوژی هایی بوده اما حالا آن روش خود را تغییر داده.

عناوین داستان های اکرم عثمان سنجیده و دلنشین هستند و به آسانی از یاد خواننده نمی روند.

داستان های اکرم عثمان به داوری موضوعات نمی پردازد، بلکه آن ها را به شکلی که است باز کو می کند.

این شیوه اکرم عثمان که در داستان های خود سمت گیری و نتیجه گیری نمی کند مثبت ارزیابی می شود زیرا این شیوه برای خواننده اجازه می دهد تا خود نتیجه گیری کند، و در عین حال طرف انتقاد تعدادی از خواننده گان قرار گرفته.

نوشته ها اکرم عثمان آئینه شفافی در برابر زندگی سنتی و رسم و رواج ها در افغانستان است. این ماهیت با عث آن میشود که خواننده عادی غربی از آن فاصله می کیرد. زیرا تفاوت های زندگی شرق و غرب زیاد هستند، انسان ها با طرز دید زندگی غربی نمی توانند خود را در داستان های اکرم عثمان بیآبند.

داستان کوتاه "مرد ها را قول اس" که برای یک انسان غربی غیر قابل فهم است و برای یک خواننده شرقی سخت است که ناکامی عشقی را بخواند، از همان ابتدآ به اشکال مختلف مورد توجه خواننده گان و هنر دوستان قرار گرفت و به اساس این داستان فلمی نیز ساخته شده. اکرم عثمان به جواب سوالی که چه رازی درنوشتن این داستان نهفته است می گوید:

نوشته های داستانی اکرم عثمان از محبوبیت خاصی در میان ادب دوستان افغان و ایرانی برخوردار است. اینکه شناخت نسل جوان افغان از این نوشته ها به کدام پیمانه است آرلی لووین می گوید:

از مجموعه های داستانی اکرم عثمان "وقتی که نی ها گل می کنند"، "درز دیوار"، قحط سالی" و "کوچه ما" می توان یاد آور شد. و از نوشته های پژوهشی این نویسنده میتوان از " شیوه تولید آسیایی و نظریه فرماسیون تاریخ"، "روابط دیپلوماسی افغانستان و اتحادشوروی"، مقدمه ای بر چگونگی نهضت های مشروطه خواهی" نام برد.  اکرم عثمان در تحریر حقایق و نظریات سیاسی خود در دوران سلطه حکومت های غیر دموکرات نیز دریغ نه ورزیده. که از آن جمله داستان "دراکولا و همزادش" را که به عنوان انتقاد از یک جمع بندی تاریخی در چارچوب مفکوره استالینی، نوشته بود به قیمت قصد جان او تمام شد.  

اکرم عثمان تحصیلات عالی خود را تا درجه دوکتورا در رشته حقوق و علوم سیاسی در دامشگاه تهران به پایان رسانده. تجربه های کاری اکرم عثمان شامل بخش های مختلف می شود. از آن جمله

مفسر سیاسی،  گوینده و مدیر شعبه هنر و ادبیات در رادیو افغانستان، عضو اکادمی علوم افغانستان، رئیس انحمن نویسنده گان افغانستان، ماموریت در وزارت خارجه، کنسول افغانستان در تاجکستان و کاردار سفارت افغانستان در تهران را می توان بر شمرد. از مدتی بدین سو اکرم عثمان در سویدن زندگی می کند که این زندگی مهاجرت تآثیر قابل ملاحظه بالای نوشته های داستانی او گذاشته. در این نوشته ها کوچه های کابل به نظر نمی رسند، جای آدم های ساده و سنتی را آدم ها با رنگ های مختلف و با چشم های درز گندم گرفته اند. خانه های گلی کابل به کارتن های بد شکل تبدیل شده اند.

رمان کوچه ما که به رویدادهای نیم قرن اخیر در کابل می پردازد درسال ۲۰۰۵ در دو جلد و در ۱۴۵۰ صفحه به چاپ رسید. آین رمان عمدتآ سیاسی و اجتماعی بوده و از جمله بزرگترین رمان ادبیات معاصرداستانی افغانستان شمرده می شود. ژیلا مساعد، شاعر ایرانی در یوتیبوری در تلاش است تا این رمان را به زبان سویدنی ترجمه کند.

اکرم عثمان در سال جاری هفتادمین سال زندگی را پشت سر گذاشت و او به جواب سوالی که ارزش نوشته های داستانی و سیاسی خود را در هفتاد سال آینده در چه اوجی می بیند، می گوید: