رویدادهای ایران

هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه چه خواهدگفت؟

هاشمی رفسنجانی قراراست پس از حدود یک ماه غیبت ازشرکت دراجرای نمازجمعه درتهران، نمازجمعه ی پیش رو را اقامه کند. گفته شده است که محمد خاتمی و میرحسین موسوی نیزکه مشروعیت دولت محمود احمدی نزاد را زیرسئوال برده اند، دراین نمازجمعه شرکت خواهندکرد.

هاشمی رفسنجانی قراراست پس از حدود یک ماه غیبت ازشرکت دراجرای نمازجمعه درتهران، نمازجمعه ی پیش رو را اقامه کند. گفته شده است که محمد خاتمی و میرحسین موسوی نیزکه مشروعیت دولت محمود احمدی نزاد را زیرسئوال برده اند، دراین نمازجمعه شرکت خواهندکرد. دررابطه با سخنان هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه ی این هفته و موضعی که خواهدگرفت، باتوجه به وجود اختلاف عمیق میان او و محمود احمدی نژاد و نیز اختلاف نظراو با علی خامنه ای که در رویدادهای مربوط به انتخابات اخیر خود را بیشترنشان داد، نظرهای متفاوتی ابرازشده است. دراین مورد نظرعلی فیاض، از نواندیشان دینی و تحلیلگر سیاسی در یوتبوری را پرسیده ایم که همراه با نظر او درمورد چرخش سیاسی سازمان مجاهدین، در انتهای این صفحه قراردارد.
  
اخیرا مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان، خواستارعزل خامنه ای، انتخاب منتظری به رهبری و انحلال این مجلس شد. او دراین هفته نیز در یک سخن رانی تلویزیونی و همچنین پیش از آن در یک بیانیه، ضمن رد نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، نسبت به امنیت میرحسین موسوی هشدارداد. چنین اقدامی به عنوان تغییر و چرخشی در سیاست های مجاهدین و موضع گیری آن نسبت به جمهوری اسلامی ارزیابی شده است. این موضوع را با پرویز خزایی، نماینده ی شورای ملی مقاومت ایران در اسکاندیناوی درمیان گذاشته ایم. 
  پرویز خزایی در این گفتگو، درباره ی نامشخص بودن مکان اقامت مسعود رجوی و همچنین دیدگاه های این سازمان در مورد رویدادهای اخیردرایران بیشتر توضیح داده است.


دراینجا گفتگوی کامل ما را با علی فیاض می شنوید. او درباره ی موضع گیری هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه ی پیش رو و نیز چرخش سیاسی سازمان مجاهدین خلق نظر داده است.


دررابطه با ایران اضافه کنیم که امروز ۱۳ نفر در زندان زاهدان اعدام شدند. آنها اعضای گروه جنداله که با جمهوری اسلامی مبارزه می کند، معرفی شده اند. دو نفراز کسانی نیز که در جریان ناآرامی های پس از اعلام نتیجه ی انتخابات با تیراندازی ماموران و بسیجی ها تیرخورده بودند، درگذشتند.
دیگر این که بر اعتراض های مردم به ویژه در شب ها افزوده شده و برای بلندترکردن صدای اعتراض خود از بلندگو استفاده می کنند.