حبس خانگی چهار فرزند توسط پدرشان در اپسالا

به دنبال دستگیری مردی در اپسالا  به اتهام ضرب و شتم همسرش در دو هفته ی پیش، افشا شد که او در طول اقامت در سوئد، مانع رفتن چهار فرزند خود به مدرسه نیزشده است. فرزندان این خانواده  در حال حاضر شانزده تا ۲۲ ساله هستند و اجازه نداشته اند که دیگران را ملاقات کنند. آن ها حتی اجازه نداشته اند که به تنهائی از خانه خارج شوند. در دفعات کمی هم که از منزل خارج شده اند یکی از والدین همراه آن ها بوده است.جلسات محاکمه ی  پدر خانواده  که هم اکنون در بازداشتگاه به سر می برد، قرار بود از  امروز برگزار می شود، اما اعلام شد که به دلیل ارائه ی نام ها و چهارشماره های مختلف  از جانب متهم،  تشکیل دادگاه وی  تا مشخص شدن هویت واقعی او به تعویق افتاد ه است.
 اتهام این مرد، از جمله محدود کردن آزادی همسر خود و آزار او اعلام شده است.  
به نوشته ی روزنامه ی داگنز نی هتر، علاوه بر مادر خانواده  فرزندان آن ها نیز  در بازجوئی های به عمل آمده عنوان کرد ند که  مورد ضرب و شتم پدرشان واقع شده اند.
به نوشته ی این روزنامه پدر خانواده در سال ۱۹۸۵ میلادی به سوئد مهاجرت کرده  و بعد از چند سال به شهروندی سوئد در آمده است. او به طور مداوم به کشورش نیز سفر کرده است. پلیس در مورد صحت  ادعای متهم که عنوان کرده  فرزندانش در کشور خود  به مدرسه رفته اند  مشکوک است.  پلیس همچنین عنوان می کند که نسبت به ادعای مرد در مورد سنش  که خود را  شصت و هشت ساله معذفی کرده نیز مشکوک است، چرا که او بسیار جوانتر به نظر می رسد. 
به نوشته ی داگنز نی هتر این خانواده در مدت زمان اقامت خود در سوئد،  کمک هزینه ی اجتماعی سوسیال بیدراگ دریافت نکرده اند و  تنها پدر خانواده  حق بازنشستگی دریافت می کرده است. این مرد در آمد سالیانه خود را  مبلغی معادل ۷۰ تا ۸۰ هزار کرون اعلام کرده است.   
آنچه که در رابطه  با افشای این خبرمطرح شده است میزان مسئولیت و وظایف ادارات دولتی  در چنین مواقعی ست.

 در این رابطه پلیس عنوان می کند که این وظیفه ی پلیس نیست که دنبال کند چرا فرزندان این مرد اجازه نداشتند به مدرسه بروند بلکه این وظیفه ی مسئولان دولتی دیگر است. 
بسیاری از دست اندرکاران کار با کودکان،  مدارس و بیش از همه  کمون ها را متهم به کم کاری در این مورد کرده اند. آین افراد عنوان می کنند که وظایف کون ها ست که تحقیق کنند چرا فرزندان یک خانواده به مدرسه نمی روند.
اضافه کنیم که متهم ارتکاب هر گونه جرمی را از سوی خود را رد کرده است.
در این مورد گفتگوئی داریم با عذرا آباذری روانشناس که پیرامون این مسائل تجربیات زیادی دارد. او علاوه برمشکلات  خانواده، سیستم سوئد را نیز برای پیگیری چنین مواردی نادرست می داند.