افزایش مبتلایان به بیماری آنفلونزای خوکی

برخی از خبرها حاکی از گسترش بیماری آنفلونزای خوکی در پائیزامسال از جمله در سوئد  است. بر اساس بررسی ی که  انستیوی پیشگیری از بیماریهای واگیردار و اداره ی کل بهداری و خدمات اجتماعی سوئد انجام داده اند، در صورتی که از ۴۰۰هزارنفر در کشور به این بیماری مبتلا خواهند شد.

بنا بر این بررسی اما  چنانچه تزریق واکسن با تاخیر صورت گیرد تخمین زده می شود که در بدترین احوال  میزان مبتلایان در سوئد به حدود ۵ میلیون نفر برسد.
اضافه کنیم که در حال حاضر یک زن سوئدی ۲۱ ساله که در اسرائیل  بسر می برد از بیماری آنفلونزای خوکی به شدت رنج می برد و در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستانی در تلآویو تحت درمان است. مادر وی نیز که به این بیماری مبتلا شده بود، روز گذشته  بعد از بهبودی توانست بیمارستان را ترک کند.