دیدار وزیر دادگستری سومالی از سوئد

مسئلۀ پیوستن جوانان سوئدی-سومالیائی به جریان­های اسلامیستی در سومالی و ورود آنان به مبارزات مسلحانۀ اسلامیست­ها علیۀ دولت این کشور، معضلی برای دو کشور سوئد و سومالی شده است. روز گذشته عبدالرحمن جاناقو Abdirahman Janaqoo وزیر دادگستری سومالی به منظور پیدا کردن راهی برای جلوگیری از پیوستن جوانان سوئدی-سومالیائی به جنگی که علیۀ دولت این کشور در جریان است وارد سوئد شد.