سطل آشغال گویا برای پاکیزه نگهداشتن خیابان¬های شهر هلسینگبوری

شهر هلسینگبوری در جنوبی­ترین نقطۀ سوئد در مرز دانمارک قرار دارد. از مدتی پیش این شهر مشکلاتی بزرگ با بی­مبادلاتی شهروندانی داشت که در خیابان­ها آشغال می­ریختند. قرار دادن سطل آشغال­های گویا که مردم را تشویق به ریختن آشغال در محل مناسب می­کند، تدبیری بود برای حفظ نظافت شهر.