خطر صاعقه در سوئد

هفتۀ گذشته الا سودروال Ella Söderwall دختر ۱۱ یازده سالۀ سوئدی دچار رعدگرفتگی شد. الا زمانی دچار این حادثه شد که در جزیره­ای در استان یوتلند شرقی Östragötland سرگرم بازی بود اما به گفتۀ خود او فرشتۀ نگهبان وی را نجات داد:

«پس از این که سونا گرفتیم، با برادر کوچکترم کنار سونا ایستاده بودم. یک جعبۀ فلزی آنجا بود که پایم به آن تکیه داشت. من پابرهنه بودم در حالی که برادرم کفش داشت. در نیمه­باز بود و صاعقه ابتدا به جعبۀ فلزی اصابت کرد و بعد کمانه کرد به انگشت کوچک پایم و حس کردم که نیروی آن از زانو، شانه و انگشتان شست دستم گذشت.
الا با ترسناک توصیف کردن این حالت رعد و برق گرفتگی گفت برای لحظه­ای بر جا خشکم زد. الا در ایم مورد به تی­تی اندرشون Titti Andersson خبرنگار واحد استان یوتلند شرقی رادیو سوئد گفت:
«آن لحظه فکر کردم عمرم به آخر رسیده. بسیار ترسناک بود و فکر کردم دارم می­میرم. فرشتۀ نگبهان مرا نجات داد.»
بر بدن الا سودروال به دنبال این حادثه اثر رعد و برق­گرفتگی باقی مانده است. خود او می­گوید:
«موهای پایم کنده شدند و در لحظۀ برق­گرفتگی تمام تنم کبود شده بود.»

taher.jambarsang@sr.se