فعالیتهای انجمن ایران و سوئد در شهر مالمو

انجمن ایران و سوئد در شهر مالمو با بیش از ۲۰ سال سابقه از انجمن­های پرکاری است که در جنوب سوئد فعالیت دارد. فعالیت­های این انجمن تا به حال چندین بار از طریق پژواک گزارش شده­اند. در برنامۀ امروز نگاهی به­روز شده داریم به فعالیت­های امروزۀ این انجمن. نایک هدایت همکار پژواک در جنوب سوئد با مسئول این انجمن گفتگو کرده است که با هم می­شنویم.