حرکت اعتراضی جوانان ایرانی در برابر محل نشست وزرای اروپائی در استکهلم

ساعت ۱ بعد از ظهر امروز پنجشنبه ۱۶ ژوئیه، گروهی از جوانان ایرانی، «ابتکار جوانان» در استکهلم در برابر محل نشست بزرگ اتحادیۀ اروپا واقع در نمایشگاه الوشو Älvsjö تجمع خواهند کرد.
در اطلاعیۀ منتشره از سوی این گروه تاکید شده است که حرکت اعتراضی امروز از سوی جوانان مبتکری سازمان داده شده است که کوچکترین وابستگی سیاسی یا ایدئولوژیک به جریانی ندارند و همه را فارغ از تعلقات سازمانی به شرکت در این اعتراض فرا می­خوانند.
خواست جوانان مبتکر حرکت امروز در برابر محل نشست وزرای اروپائی آن طور که در اطلاعیه توصیف شده همبستگی با مبارزات اعتراضی مردم ایران است و درخواست از اتحادیۀ اروپا برای اعمال فشار بر حکومت اسلامی ایران به منظور رعایت حقوق بشر در این کشور
پژواک در مراسم اعتراضی امروز جوانان ایرانی در استکهلم حضور خواهد داشت و از این حرکت گزارشی منتشر خواهد کرد.