Sveriges ordförandeskap

آخرین روز نشست وزرای اروپا در استکهلم

امروز جمعه ۱۷ ژوئیه، سومین روز و آخرین روز نشست بزرگ وزرای کشورهای اروپا در استکهلم است.
همانگونه که پیش از این به آگاهی رسانده بودیم، وزیران ۲۷ کشور اروپائی از روز چهارشنبه در محل نمایشگاه­های استکهلم واقع در الوشو Älvsjö واقع در جنوب استکهلم گرد آمدند. یکی از مسائل مهم دستور کار نشست وزرای اروپائی دستیابی به یک سیاست مشترک در زمینۀ پناهندگی و مهاجرت بود. توبیاس بیلسترم Tobias Billström وزیر مهاجرت سوئد شرایط را برای دستیافت به چنین سیاستی مناسب ارزیابی کرده بود اما در بین سازمان­هایی که در زمینۀ مسائل پناهندگی فعال هستند چنین خوشبینی­ای وجود ندارد.